يكصدونودو دومين جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي‌شهريزد

     صورتجلسه

     يكصدونودو دومين جلسه شوراي‌اسلامي‌شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7 صبح روز ‌سه شنبه مورخ 26/3/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و با عرض تسليت به مناسبت بازگشت 175 نفر از شهداي گرانقدر والامقام غوّاص جنگ تحميلي به ميهن عزيز اسلامي از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا ادامه دهنده راه شهداء باشيم و در آخرت درمحضرآنان سرافراز و سربلندمان بدارد . سپس ايشان با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمان ارجمند جناب آقاي حاج حسن دانش يكي از قاريان ممتاز و برجسته كشور و ديارمان و عرض تبريك به ايشان به پاس كسب رتبه نخست در مسابقات بين المللي قرآن كريم اظهارداشت : اميدواريم با درايت و همكاري ايشان بتوانيم در زمينه آموزش و نحوه قرائت ، ترتيل وتفسير به خصوص براي جوانان اقدامات خوب و مناسبي را انجام دهيم . درادامه هر يك از اعضاي شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمان گرامي و عرض تبريك مقام اول مسابقات بين المللي قرآن كريم به ايشان ،نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را درخصوص ترويج و گسترش قرآن درجوانان ، عمل به قرآن ، پيشه كردن تقواي الهي ، آموزش قرآن و برگزاري جلسات مستمر قرآني بين جوانان مطالبي را عنوان وبراي ايشان و تمامي خادمان به قرآن كريم آرزوي سربلندي و موفقيت نمودند . سپس آقاي حاج حسن دانش با تقدير وتشكر از رئيس و اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه ضمن ارائه بيوگرافي خود ، گزارشي از اقدامات و تلاشهاي صورت گرفته ايشان در زمينه يادگيري و حفظ قرآن و حضور در مسابقات كشوري بين المللي و رقابت با قاريان برجسته جهان و نيز خاطراتي از آن مسابقات و اهميت دادن افراد غيرمسلمان به قرآن كريم جهت استحضار اعضاي شورا توضيحات كامل و جامع ارائه نمود. درپايان به پاس مقام نخست درمسابقات كشوري و بين المللي قرآن كريم با اهداء لوح سپاس و هديه از ايشان تجليل به عمل آمد .

 

 

 

مصوبات :

    پاسخ به ايراد فرمانداري  

 

1- نامه شماره 2093- 6/3/94 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000897- 9/3/94 درخصوص ايرادات آن فرمانداري نسبت به بندهاي يك ، دو ، سه و هشت صورتجلسه شماره 181 مورخ 19/2/94 اين شورا ، موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق مقررگرديد موارد بشرح زيربه عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

الف : بند يك) با توجه به اينكه شهرداري جهت ارجاع موضوع به كميسيون ماده پنج ابتدا نياز به مصوبه شورا دارد مقرر گرديد با توجه به اين مصوبه شهرداري در اسرع وقت جهت اخذ مجوز موضوع را به كميسيون ماده پنج ارسال نمايد ، لذا با توجه به مراتب فوق شورا بر مصوبه خود تأكيد واصرار دارد .

ب : جهت بررسي بيشتر موضوع به كميسيون تحول اداري و املاك شورا ارجاع گرديد .

ج : مقرر گرديد شهرداري روند قانوني لازم را دراين زمينه رعايت و معمول نمايد .

د: شورا بر مصوبه خود تأكيد و اصراردارد .

 

 

 

    طرح پيشنهادي  

 

2- طرح پيشنهادي تني‌چند از اعضاي شورا (آقايان فقيه خراساني ، زارع ، شايق ،پاك نژاد ،رادمنش ، خباززاده يزدي ،نيكنام ،كاشفي زاده ،مدرسي و سركارخانم ها وزيري ويادگار) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000912- 10/3/94 بشرح زير :  

« رياست محترم شوراي اسلامي شهر موضوع : اعلام طرح هاي پژوهشي ومطالعاتي كه كاربردي داشته واجرايي شده – احتراماً ، چنانچه مستحضر هستيد همه ساله در بودجه مصوب درصدي براي طرح هاي مطالعاتي و پژوهشي و تخصصي لحاظ گرديده ، لذا به منظور شفاف شدن وضعيت طرح ها و چگونگي كاربرد اجرايي شدن آنها طي پنج ساله گذشته به تفكيك ،طبق فرم پيوست تكميل و دو هفته پس از ابلاغ آن به شورا ارسال گردد .»

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

      بررسي نامه هيأت حل اختلاف

 

3- نامه شماره 11853- 30/2/94 دبير هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 94100755- 30/2/94 در رابطه با ايراد فرمانداري و اعلام نظر آن هيأت بابت نصب المان نخل در ميدان حضرت امام حسين (ع) موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح،پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري حداكثر ظرف مدت يكماه نسبت به تهيه طرح توجيهي و اجرايي براي‌نصب آن المان درمحل مورد نظر اقدام ونتيجه را به شورا گزارش نمايد .  

 

    مساعدت مالي    

 

4- درخواست شماره 26- 21/2/94 هيأت امناي مسجد و حسنيه اعظم كوچه بيوك ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000663- 23/2/94 با موضوع مساعدت مالي ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مقررگرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال (000/000/50 ريال) از طريق كمك شهرداري به سازمان فرهنگي ورزشي رديف كمك به مساجد اقدامات لازم معمول نمايد.

 

    مساعدت مالي    

 

5- نامه شماره 1/87/31 س- 10/3/94 مدير سازمان دانش آموزي استان ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000914- 10/3/94 با موضوع مساعدت مالي ، مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ،اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري بصورت مشاركت به مبلغ پنجاه ميليون ريال (000/000/50 ريال) از رديف بودجه همان سازمان همكاري و اقدامات لازم معمول نمايد .

    حفاري غير مجاز     

 

6- با عنايت به اينكه در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي و صنايع گردشگري استان درمحله لب خندق جنب هتل سنتي مهر بدون اخذ مجوز هاي لازم از سوي شهرداري اقدام به حفاري نموده موضوع در صحن علني شورا مطرح ، با توجه به بازديد انجام شده از آن محل توسط تني چند از اعضاي شورا  باتفاق شهردار محترم و نيز بررسي هاي بعمل آمده و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد شهرداري دراسرع وقت نسبت به توقف عملياتي آن حفاري اقدام تا سازمان ميراث فرهنگي طرح خود را به شهرداري اعلام و شهرداري طي لايحه اي به شورا جهت تصميم گيري نهايي و اخذ مجوزهاي لازم ارسال نمايد.

 

    مساعدت مالي      

 

7- درخواست آقاي خوشدل ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000125- 23/1/94 با موضوع مساعدت مالي بدليل داشتن فرزند سه قلو مراتب درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ سي ميليون ريال (000/000/30 ريال) از رديف اعتبارات ماده 17 سهم شورا در وجه ايشان اقدام نمايد .

 

    نرخ پيشنهادي كليه خطوط شهري و حومه       

 

8- لايحه شماره 940007261- 20/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000621- 21/2/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله با عنايت به بند يك صورتجلسه مورخ 27/1/94 هيأت مديره سازمان اتوبوسراني يزد و حومه و بند 1 و 2 صورتجلسه مورخ 3/2/94 شوراي سازمان موصوف درخصوص تصويب نرخ پيشنهادي كليه خطوط شهري و حومه درسال 1394 ، به پيوست نامه شماره 941200686 مورخ 8/2/94 به انضمام جدول نرخ هاي مصوب فوق ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع را شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . ضمناًٌ آقاي محمد جواد كريمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق به شرح زير مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت :

الف : نرخ پيشنهادي سال 94 با كارت با حداكثر پانزده درصد( 15% )افزايش مورد تصويب قرار گرفت.

ب: نرخ پيشنهادي بدون كارت – نقدي عيناً مورد تصويب قرار گرفت .

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  10 خاتمه يافت.