يكصدونودوچهارمين جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي‌شهريزد

صورتجلسه

     يكصدونودوچهارمين جلسه شوراي‌اسلامي‌شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت 7 صبح روز ‌سه شنبه مورخ 2/4/94 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات وعبادات و توفيق بهره گيري هرچه بيشتر از فيوضات اين ماه بزرگ ، نامه هاي ارسالي از سوي بازرسي استان در خصوص عملكرد شهرداري در رابطه با تغييركاربري و تفكيك اراضي موصوف به بلوار جوان و همچنين نحوه جلوگيري ازتخلفات ساختماني طي سه سال اخيرقرائت كه پس ازبحث وتبادل نظر مقررگرديد جهت بررسي موضوعات فوق به كميسيون نظارت و پي گيري شورا ارجاع گردد .

درادامه آقاي رادمنش با آرزوي قبولي طاعات وعبادات در رابطه با خريد آسفالت و خدمات جانبي جهت انجام آسفالت بهتر درسطح شهر اظهارداشت : با توجه به اينكه درحال حاضر توليد آسفالت زياد و نيز دستگاههاي براي پخش آن وجود دارد شهرداري پي گيري هاي لازم را جهت هرگونه همكاري از سوي اداره راه وشهرسازي و شركت مسكن سازان براي تهيه و آماده سازي ماشين آلات مورد نياز براي آسفالت بيشتر مناطق ومحلات شهر و خدمت رساني براي مردم برنامه ريزي هاي لازم را بعمل آورند .  

درادامه جلسه با توجه به هماهنگي بعمل آمده قبلي آقاي دكتر ابويي مشاور محترم امور جوانان معاونت اموراجتماعي وفرهنگي شهرداري تهران و رئيس خانه شهرياران جوان و همراهان درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند اظهارداشت : اميدواريم اين جلسه منشأ خير وبركت باشد و ما بتوانيم از تجربيات شما نهايت استفاده و بهره را ببريم .

سپس آقاي دكتر ابويي با آرزوي قبولي طاعات وعبادات و تقديروتشكر از رئيس و اعضاي شورا به خاطر برپايي اين نشست ، گزارشي از روند تشكيل اين ستاد با انتخابات انجام شده در محلات با حضور هيأت امناء و مديريت محلات با همكاري مشاوران جوان در دستگاههاي دولتي با ابتكارات و خلاقيتها در جواني و شناسايي و ارزيابي مشكلات شهري و انتقال مشكلات مردم به مسئولين مطالبي را عنوان نمود و در ادامه از عملكرد و فعاليت هاي انجام شده و سند راهبردي خانه شهرياران جوان جهت استحضار اعضاي شورا توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .

سپس هريك از اعضاي شورا با آرزوي قبولي طاعات و عبادات و عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان گرامي نقطه نظرات و ديدگاههاي خود را درخصوص تلاش و برنامه ريزي هاي بيشتر براي جوانان در زمينه هاي اشتغال ، ازدواج، عدم روي آوري جوانان به مواد مخدر عنوان نمودند و در ادامه سؤالاتي نظير نحوه چگونگي تشكيل آن ستاد در ساير استانها و تفاوت عملكرد شوراياران با شهرياران و نيز انتخاب شهردار محله ،نحوه درآمد ،هزينه و تأمين اعتبارات مالي آن ستاد ، چگونگي شناسايي افراد جوان جهت همكاري و حضور در آن ستاد ، توصيه به جوانان جهت عمل نمودن رهنمودهاي حضرت امام راحل (ره) ارائه نمودند كه آقاي دكتر ابويي به تمامي آنها پاسخ هاي لازم ارائه نمود .

مصوبات :

    نامگذاري معابر          

 

1- لايحه شماره 940010775- 6/3/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000909- 10/3/94 :    

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به پيوست يك نسخه صورتجلسه مورخ 21/2/94 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي ، تفريحي شامل دو رديف معابر بيش از 12 متر ارسال مي گردد . خواهشمند است موضوع در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد . ضمناً آقاي ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .         عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زيرمورد تصويب قرار گرفت :

« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»

« صورتجلسه مورخ 21/2/94 »

رديف

               واقع در كوي (محله)

نام قبلي

  نام دقيق يشنهادي

 نام مصوب

1

چهارراه شهيدان ذاكري نژاد فرعي خيابان موسي بن جعفر (ع)

فاقد نام

بوستان شهيد محمدرضا كندلي

بوستان شهيد محمدرضا كندلي

2

بلوار رسالت فرعي كوچه 33 رسالت

فاقد نام و جديدالاحداث

بوستان كودك

بوستان كودك

 

 

    نامگذاري معابر         

 

2- لايحه شماره 940014534- 1/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001214- 1/4/94 :    

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به پيوست يك نسخه صورتجلسه مورخ 18/3/94 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي ، تفريحي شامل 1رديف معابر بيش از 12 متر ارسال مي گردد . لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد . ضمناً آقاي ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق به شرح زيرمورد تصويب قرار گرفت :

« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»

« صورتجلسه مورخ 18/3/94 »

رديف

واقع در كوي (محله)

نام قبلي

نام دقيق پيشنهادي

               نام مصوب

1

فرعي بلوار شهيدان اشرف

كوچه سوم كه به صورت بن بست مي باشد

خيابان دكتر مسعود جوادي

خيابان دكتر مسعود جوادي

 

 

    نامگذاري معابر         

 

3- لايحه شماره 930066668- 24/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004806- 24/12/93:     

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به پيوست يك نسخه صورتجلسه مورخ 18/12/93 كميته نامگذاري معابر سازمان رفاهي ، تفريحي شامل 3رديف معابر بيش از 12 متر ارسال مي گردد . لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد . ضمناً آقاي ادهمي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون فرهنگي ، اجتماعي و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زيرمورد تصويب قرار گرفت :

« نامگذاري معابر و اماكن عمومي شهر يزد با عرض بيش از 12متر»

« صورتجلسه مورخ 18/12/93 »

رديف

واقع در كوي (محله)

     نام قبلي

           نام دقيق پيشنهادي

   نام مصوب

1

صفائيه حدفاصل ميدان ايثار و توحيد

بلوار مهر

 

بلوار شهداي زرتشتي

بلوار زرتشت

2

نعيم آباد جنب مسجد عون وجعفر

فاقد نام

خيابان ياور

خيابان شاكر يزدي

3

بلوار جانباز – شهرك رزمندگان

فاقد نام

خيابان والفجر

خيابان والفجر

4

بلوار جانباز – شهرك رزمندگان

فاقد نام

خيابان شهيد ضياء زارع

خيابان شهيد ضياء زارع

5

بلوار جانباز – شهرك رزمندگان

فاقد نام

خيابان قهرمان

عودت به كميسيون نامگذاري جهت تعيين نام جديد

6

بلوار جانباز – شهرك رزمندگان

فاقد نام

خيابان دلاوران

خيابان دلاوران

7

بلوار جانباز – شهرك رزمندگان

فاقد نام

خيابان رحمت

خيابان پيروزي

 

 

    تفريغ بودجه سنوات 1374 لغايت 1390         

 

4- لايحه شماره 940004184- 2/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000319- 2/2/94 :      

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله باعنایت به تقدیم تفريغ هاي سنوات1374 لغايت 1390 شهرداري به شوراي اسلامی شهر و تصويب بعضي از سنوات توسط شوراي محترم وهمچنین بازگشت به نامه شماره 34283 مورخ 13/06/93 مدير كل محترم امور شهري و شوراهاي استانداري و با توجه به جلسات تشكيل شده با حضور كارشناسان محترم آن شورا و استانداري و شهرداري يزد و آخرين تصميم گيري با حضور كارشناس محترم آن شورا جناب آقاي بهجت ، پیشنهادمي نمايد نسبت به تایید و تصويب تفريغ بودجه سنوات مذكور و تسويه حق عمران شهرداران سنوات ياد شده به ترتیب جدول زير كه اكثر مبالغ نیزبه طور علي الحساب قبلاً پرداخت گرديده اقدام لازم به عمل آيد . لازم به ذكر است درخصوص سنوات 91 لغايت 92 نیزمتعاقباًگزارش مربوطه پس از اعلام نظر آن شوراي محترم ارسال خواهد شد.ضمناً اعتبار لازم به منظور هزینه و قطعی نمودن مبالغ ذیل الذکراز محل ردیف دیون در بودجه سال 1394پیش بینی گردیده است. 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

از تاريخ

تا تاريخ

مدت روز

رقم قابل پرداخت

رقم پرداخت شده

1

علي اكبر فرشي

01/01/74

18/03/75

445

11.618.917

16.687.834

2

محمدحسن خورشيدنام

19/03/75

28/08/76

530

16.703.374

10.470.000

3

سيدحسين اعلايي

08/09/76

21/02/78

529

20.580.767

19.643.358

4

محمدمهدي شرافت

30/02/78

01/03/82

1454

106.225.527

52.977.874

5

سيدعلي اكبر آرامون

04/05/82

10/10/83

524

15.043.230

15.300.000

6

مرتضي شايق

01/01/84

10/02/86

772

89.894.813

89.000.000

7

سيدعلي اكبر ميروكيلي

09/03/86

29/12/90

1756

309.362.815

96.775.487

 

 

خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي  احمد روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزارشده و بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت وهمچنين مقررگرديد شهرداري درخصوص موارد بررسي شده دركارگروه تعيين شده باحضور كارشناسان مربوطه به شرح زير اقدامات لازم معمول نمايد :

 

1- حق عمران آقاي سيدعلي اكبر ميروكيلي براي سال هاي 90 و 91 به موجب درخواست خودشان

 ثبت دبيرخانه شورابشماره 911002910مورخ 30/7/91 (تصوير پيوست) از ميزان مطالبات اعلام شده در لايحه پيشنهادي كسر گردد.

2- قبل ازپرداخت حق عمران به شهرداران موردنظر از دوايرشهرداري تسويه حساب لازم ارائه گردد.

3- الباقي حق الزحمه حسابرسان منتخب شورا كه تفريغ بودجه هاي سال 74 لغايت 90 را بررسي و گزارش نموده اند تاسقف قرارداد پرداخت و تسويه حساب گردد.

4- در رابطه با 10% قانون نوسازي موضوع تبصره 5 ماده 2 قانون نوسازي و دستورالعمل هاي وزارت كشور مقرر گرديد از سال 94 چنانچه شهرداري بخواهد از اين ماده قانون استفاده نمايد برنامه مصرف آن را تنظيم و طي لايحه اي جهت تصويب به شوراي اسلامي ارائه نمايد و در صورت تصويب توسط شورا قابل اجرا مي باشد ضمناً در سال 93 چنانچه شهرداري از محل 10% قانون نوسازي استفاده نموده ، منابع مصرف جهت شوراي شهر ارسال نمايد.

5- درخصوص 2% درآمدها كه در سنوات قبل تحت عنوان ماده17 توسط شهرداري هزينه گرديده و در صفحه 26 گزارش كارشناسان مطرح گرديد.توضيحات آقاي روستايي براساس سال مورد گزارش پذيرفته شد و با توجه به دستور العمل جديد مبتني بر بودجه ماده 16و 17 به ميزان 2% هزينه هاي جاري با توجه به سيستم نقدي شهرداري هرگونه تغييرات در بودجه ماده 16 و 17 مي بايستي طي لايحه اصلاح بودجه به تصويب شوراي اسلامي برسد . 

6- دررابطه با عدم تصويب بودجه سنوات 86 و 87 توسط شورا كه در صفحه 317 بند 8 گزارش كارشناسان مطرح گرديده با توجه به توضيحات آقاي روستايي و مدارك ارائه شده (مكاتبات ومصوبات شورا) مشخص گرديد بودجه سنوات مذكور توسط شورا تصويب گرديده است .

7- درخصوص استفاده از سپرده هاي پيمانكاران در سنوات 88 الي 90 كه در گزارش كارشناسان ذكر گرديد. طبق توضيحات آقاي روستايي ‌وجوه هاي مذكور در زمان كسر از صورت‌ وضعيت پيمانكاران به حساب بانكي سپرده واريز نگرديده و از آن استفاده شده و بعد به حساب سپرده واريز شده ضمناً در حال حاضر رعايت مي گردد. لذا مقرر گرديد قانون شهرداري در اين خصوص دقيقا رعايت و اجرا گردد و سپرده ها در زمان كسر فوراً به حساب بانكي سپرده واريز گردد.

8- درخصوص پرداخت حق عمران به شهرداران با توجه به توضيحات آقاي روستايي مقرر گرديد مجوز پرداخت هاي حق عمران به شهرداران از سال 88 به بعد به شوراي اسلامي ارائه شود .

9- درخصوص استفاده از حساب مازاد موضوع بند 6 صفحه 334 گزارش كارشناسان با توجه به توضيحات آقاي روستايي مقرر شد اولاً در صورتيكه شهرداري بخواهد از حساب مازاد در زمينه طرح هاي عمراني استفاده نمايد قبلاً طرح و برنامه آن را طي لايحه اصلاح بودجه به شوراي اسلامي ارائه نمايد و در صورت تصويب شورا قابل اجرا مي باشد و يا در بودجه پيشنهادي به شورا برنامه خود را دقيقاً مطرح نمايد و ثانياً درخصوص مبلغ4/11 ميليارد تومان استفاده از حساب مازاد در سال 88 مقرر گرديد موضوع در صحن شورا مطرح و از آقاي مهندس ميروكيلي شهردار وقت و آقاي مجيدي مدير مالي وقت و كارشناس كارگروه وقت جهت اخذ توضيح در جلسه شورا دعوت به عمل آيد. در اين رابطه مقرر شد آقاي روستايي گزارش عملكرد حساب مازاد در سال 88 را استخراج و به تفكيك وجوهاي مربوط به استرداد درآمدهاي محقق نشده، هزينه هاي جاري و هزينه هاي عمراني تهيه و جهت ارائه به شورا ضميمه صورتجلسه نمايند . 

10- در رابطه با زمين سازمان پايانه هاي مسافربري با توجه به اينكه قيمت زمين توسط شهرداري به اداره راه وشهرسازي پرداخت شده است لازم است به شهرداري تأكيد شود پيگيري هاي لازم تا صدور سند مالكيت زمين به عمل آورد.

11- در رابطه با 2% سهم كتابخانه ها كه در گزارش كارشناسان اعلام شده پرداخت نگرديده طبق توضيحات آقاي روستايي، وزرات كشور با توجه به مصوبه هيئت دولت به طور متمركز از بودجه كمك هاي دولت به شهرداري كسر و به حساب كتابخانه ها واريز نموده و موضوع توسط شوراي عالي استانها در جريان پيگيري مي باشد كه مصوبه هيأت دولت قانوني نبوده و به ديوان عدالت اداري ارجاع و توسط ديوان نيز تأييد شده است .

12- در رابطه با پروژه پاساژ ستاره طبق توضيحات آقاي روستايي امور مالي شهرداري نسبت به صدور سند حسابداري مبني بر شناسائي مغازه ها به عنوان اموال شهرداري و شناسائي درآمد در زمان‌تحقق اقدام نموده وباتوجه به اينكه درحال‌حاضر مغازه ها فروخته شده مقررگرديد تا شهرداري لايحه اي در اين رابطه به شورا ارسال و پس از تصويب شورا سندهاي اصلاحي صادر گردد.

13- درخصوص بدهي هاي شركت مواد پروتئيني ( كشتارگاه صنعتي) به شهرداري يزد با توجه به اينكه طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده شركت كه رياست آن به عهده شهردار يزد بوده شركت افزايش سرمايه داده و در مقابل بدهي به شهرداري سهام صادر نموده و برگ سهام به شهرداري تحويل شده ضرورت دارد تا شهرداري نسبته به اينكه لايحه اي به شوار و صدور سند حسابداري مبني برثبت سندهاي سرمايه گذاري در دفاتر شهرداري اقدام نمايد ونسبت به رفع مغايرت حسابهاي فيما بين شهرداري و شركت مذكور اقدام شود .

14- در رابطه با ديون شهرداري به شركت بهسامان با توجه به صدور حكم قطعي توسط دادگاه مبني بر محكوميت شهرداري لازم است شهرداري در سال 94 نسبت به تسويه حساب نهايي با شركت مذكور و ثبت در حسابهاي شهرداري اقدام نمايد .

15- درخصوص ساير موارد مانند سرفصل بستانكاران، علي الحساب ها، پرداخت هاي انجام شده به سازمان همياري شهرداريها ، ثبت حقوق امتيازي در دفاتر، درآمدهاي حوزه استحفاظي، وصول عوارض خودرو، ساماندهي سيستم در رابطه با زمين هاي فاقد سند توضيحات آقاي روستايي پذيرفته شده و مقرر شد موارد به نحو مقتضي به اطلاع حسابرسان مستقل برسد تا در گزارش حسابرسي سال 94 اين موارد اصلاح شده باشد .

16- در رابطه با تفريغ بودجه سال 92 مقرر شد شهرداري نسبت به ارسال پاسخ سئوالات شورا در اسرع وقت اقدام نمايد تا شورا بتواند نسبت به رسيدگي تفريغ بودجه سال 92 اقدام نمايد و آقاي روستايي پيگيري لازم را در اين زمينه به عمل آورند .

17- در رابطه با اصلاح بودجه لازم است به شهرداري ابلاغ شود چنانچه بودجه مصوب نياز به اصلاح دارد شهرداري مجاز مي باشد حداكثر تا پايان آذر ماه هر سال لايحه اصلاح بودجه را به شورا تقديم نمايد در غير اين صورت با اخذ مجوز شورا باشد .  

18- در رابطه با استفاده از اعتبارات دولتي مقرر شد در صورتيكه شهرداري در اصلاحيه بودجه سال 93 با توجه به دستور العمل بودجه 93 ارقام آن را منظور ننموده موضوع حسب استحضار شورا منابع درآمد و هزينه آن به شورا ارائه شود و در بودجه سال 94 نيز در لايحه اصلاح بودجه لحاظ شود . 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.