يكصدونودوششمين جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي‌شهريزد

     صورتجلسه

     يكصدونودوششمين جلسه شوراي‌اسلامي‌شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7 صبح روز سه ‌شنبه مورخ 9/4/94 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات وعبادات فرارسيدن ميلاد سراسر با سعادت دومين اختر تابناك آسمان امامت و ولايت حضرت امام حسن مجتبي (ع) را برهمگان تبريك وتهنيت عرض نمود و از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم روش وسيره و منش آن حضرت وساير ائمه اطهار (ع) را سرلوحه كارهايمان قراردهيم .

سپس ايشان فرارسيدن سالگرد شهادت سومين شهيد محراب حضرت آيت ا... صدوقي و همچنين ارتحال فرزندشان را تسليت عرض نمود و در ادامه نامه ارسالي از سوي سازمان بسيج اصناف سپاه الغدير استان درخصوص معضلات ومشكلات مربوط به مراكز عرضه قليان در كافي شاپها ، رستوران هاي سنتي ، قهوه خانه ها ، هتل ها و پاركها قرائت نمود كه پس ازبحث وتبادل نظر و پيشنهادهاي اعضاي شورا مقررگرديد موضوع به كميسيون هاي فرهنگي ، اجتماعي و خدمات شورا ارجاع تا بررسي هاي لازم را معمول و نتيجه را به صحن علني جهت تصميم گيري نهايي گزارش نمايند.

درادامه آقاي فقيه خراساني با توجه به اعتراضات مردمي درخصوص احداث زيرگذر ميدان ابوذر كه اخيراً هم از طريق سيماي يزد پخش گرديد مطالبي را عنوان كه پس ازبحث وتبادل نظر ساير اعضاي شورا مقرر گرديد سخنگوي شورا چگونگي احداث آن پل با همكاري و نظرات مشاورين دراين زمينه به سمع و نظر همشهريان عزيز برساند .

سپس سركار خانم اميني خواستار برخورد مناسب كاركنان شهرداري با مراجعين و اجراي طرح تكريم ارباب رجوع به خصوص با تعيين جانشين هنگام مرخصي براي جلوگيري از هرگونه وقفه دركار مردم گرديد .   

  

مصوبات :

    تفويض اختيار به سرپرست ناحيه يك منطقه سه

 

1- لايحه شماره 940015546- 6/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001304- 6/4/94 :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 940005995 مورخ 14/02/94 در خصوص تفويض اختيار سرپرست ناحيه یک منطقه سه و مدير مالي آن ناحيه ، با توجه به انتصاب آقاي محمدعلي سلماني به عنوان سرپرست ناحيه مذکور،  خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرماييد نسبت به تفويض اختيار به آقاي محمدعلي سلماني به عنوان قائم مقام اينجانب  برابر اختيارات تفويضي به مناطق اقدام گردد .ضمناً آقاي احمد روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    پاسخ فرمانداري            

 

2- نامه شماره 2580-4/4/94 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001289- 4/4/94 درخصوص اعلام نظر نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 12/3/94 اين شورا بابت طرح تقاطع خيابانهاي معراج به فارابي موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق مقررگرديد متن زير به فرمانداري ارسال گردد :

«با عنايت به‌اينكه طرح‌اجرايي قبلاً بصورت سه راه بوده نيازي به‌اخذ مجوز ازشوراي ترافيك‌ندارد »

 

    پاسخ فرمانداري           

 

3- نامه شماره 2579- 2/4/94 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001272- 2/4/94 در خصوص اعتراض نسبت به بنديك رديف ب‌شق ج صورتجلسه مورخ 16/3/94 اين شورا بابت هزينه هاي رفاهي موضوع مجدداًٌ در صحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گرديد متن زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

 «با توجه به اينكه مصوبه شورا مبني بر 15% افزايش بودجه نسبت به سال گذشته مي باشد و در پرداخت‌حق الجلسات افزايش درنظر گرفته نشده است لذا شورا برمصوبه خود تأكيد واصرار دارد .»

 

    احداث ايستگاه جديد آتش نشاني شماره 3    

 

4- لايحه شماره 940010859- 10/3/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000907- 10/3/94 :

« احتراماًباستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به اينكه ايستگاه شماره 3 آتش نشاني يزد در طرح  بلوار ولايت قرار گرفته، لذا بدینوسیله به پيوست درخواست شماره 940004201  مورخ 2/2/94  سازمان  آتش نشاني مبني بر تحويل قطعه زميني‌تحت قسمتي از پلاك 311/14259 بخش 8 يزد به مساحت تقريبي 3200  مترمربع واقع در راستگرد ميدان دروازه قرآن و به كدنوسازي 8203 – 2 – 61 – 1 ، با حفظ مالكيت شهرداري به آن سازمان بمنظوراحداث ايستگاه جدیدشماره 3 ارسال مي گردد .خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت،مراتب راجهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرمایید. ضمناًدر صورت نياز آقاي محمدحاجي‌رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت . ضمناً پيشنهاد گرديد شهرداري مي تواند به صورت مشاركتي (زمين يا احداث) با شهرداري شاهديه نسبت به ساخت ايستگاه آتش نشاني اقدام نمايد .

 

 

 

    تملك پلاك ثبتي واقع در طرح پرديس فرهنگي متعلق به اردشير باستان   

 

5- لايحه شماره 940009616- 3/3/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000822- 3/3/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 3621  بخش 4 يزد واقع در طرح پرديس فرهنگي ( توسعه ترمينال ) به كد نوسازي شماره  9001 – 7 – 26 – 3متعلق به اردشير باستان و شركا ( تمامي ميزان سهم ايشان از ششدانگ پلاك مذكور ) اقدام نمايد. كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/700/618/9 ريال‌بابت غرامت‌ملك درطرح تعيين كه‌مالكين از شهرداري بستانكارمي باشند لذا مقررشدبه عنوان‌زمين معوض تعداد چهارقطعه از اراضي تفكيكي كارخانه درخشان با كاربري تجاري جمعاً به ارزش 000/000/825/9ريال به ايشان واگذار ومابه التفاوت آن به مبلغ 000/300/206 ريال بدهكاري نامبردگان نيز پس از انتقال اولين زمين معوض در وجه شهرداري پرداخت گردد . ضمناً ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك ميباشد.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200025 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

 

    انتقال بخشي از حسابهاي سپرده شهرداري به بانك قرض الحسنه رسالت    

 

6- لايحه شماره 940015222- 4/4/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941001255- 4/4/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به لزوم استفاده بهینه از وجوه سپرده شده شهرداري نزد بانك هاي عامل ، بدين وسيله پيشنهاد مي گردد ضمن افتتاح حسابی دربانک قرض الحسنه رسالت بخشي از حساب هاي سپرده به بانك موصوف منتقل تا ضمن كمك به امر پسنديده قرض الحسنه ، امكان مشاركت بيشتر بانك موصوف در برنامه هاي شهرو شهرداري فراهم آيد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي سيدجعفر دشتكي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    اعلام نظر بابت طرح المان يادمان  «زن و مقاومت»    

 

7- نامه شماره 930059526- 26/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004401- 27/11/93 :  

« شورای محترم اسلامی شهر یزد موضوع: اعلام نظر بابت طرح المان یادمان "زن و مقاومت" با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) احتراماً بازگشت به نامه شماره 931004163 مورخ 11/11/1393 (کپی پیوست)آن شورامنضم به نامه‌مجری‌طرح های عمرانی سپاه الغدیر یزد درخصوص اعلام‌نظر بابت طرح "المان یادمان زن و مقاومت"، بدینوسیله نتیجه بررسی های کارشناسی، به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- ضمن موافقت با کلیات طرح بدنه اصلی المان، لازم است با توجه به ارتفاع و دید و منظر مناسب المان جهت بدنه پشت نما نیز طرح مطلوب (حداقل همان طرح روی بدنه) در نظر گرفته و اجراء شود. 

2- پیشنهاد می گردد طرح پایه المان «با استفاده از موقعیت و نقش پایه های سنتی» و مصالح ساختمانی بومی یزد ( از جمله آجرهای لعابدار با رنگ لاجوردی یا آجرهای حصیری برجسته بافت دار) استفاده، اصلاح و احداث گردد. با عنایت به مصوبه شورای اسلامی شهر یزد مبنی بر نصب بزرگترین نخل جهان درمیدان امام حسین (ع) ونیز احداث دیگر سازه های مرتفع و تأثیر گذاری بر روی المان فوق (مثل احداث مصلی/ پردیس فرهنگی‌مجتمع تجاری اداری ابتدای بلوار کوثر و ...) وایجاد مشکلات ترافیکی بعدی پیشنهاد می گردد موقعیت نصب المان به محل مناسب‌دیگر درشهر یزد (مثلاً میدان شهدای زن – محدوده بلوار شهید سید علی دشتی- درحوزه شهرداری منطقه 2)منتقل گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق كليات پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت و مقررگرديد شهرداري و سپاه الغدير هماهنگي لازم را جهت اولويت بندي مكان نصب بعمل آورند و همچنين اصل طرح به كميسيون فرهنگي ارائه و پس از تأئيد آن كميسيون نسبت به نصب آن اقدام نمايند.

 

    تملك پلاك ثبتي متعلق به ورثه مرحوم اكبر صحاف نيا وشركاء    

 

8- لايحه شماره 940006246- 15/2/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 941000513- 15/2/94 : 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار می رساند شهرداري يزد در نظردارد نسبت به تملك پلاك ثبتي 1611/1612 بخش 4  يزد واقع درطرح پاركينگ محله سردوراه به كد نوسازي شماره 40 – 2 – 14 – 1 متعلق به ورثه مرحوم اكبر صحاف نيا و شركا با وكالت آقای محمدرضا دهقان اقدام نمايد. لذا نظربه اينكه‌هيأت ارزياب شهرداري ارزش‌ملك مذكور را از قرارهرمترمربع 000/500/3 ريال و هيأت كارشناسان رسمي 000/800/5 ريال برآورد نمودند، در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه از قرار هر متر مربع 000/000/5 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/000/11 ريال به عنوان غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شده در ازاي اين بستانكاري قطعه شماره 27  از اراضي بلوارصياد شيرازي به مساحت 6/557  مترمربع و از قرار هرمترمربع 000/500/19 ريال جمعاً به ارزش 000/200/873/10 ريال به عنوان معوض به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 000/800/126 ريال بستانكاري مالكين نيز به عنوان بخشي از بدهي عوارضات و ... درزمين معوض يا هر ملكي كه نامبردگان معرفي نمايند منظور و محاسبه گردد. ضمناً ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك مي باشند. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15390100001 ديون اعتبارات عمراني سال 94 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي‌رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »»

موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت و پيشنهاد گرديد شهرداري مي تواند با توافق با مالك و مدعيان و اخذ سند ويا توافق مالكي كه ملك خود را براي توسعه ورودي آن پلاك به مالك قانوني پارك اقدام نموده را جمع بندي ونتيجه را طي‌لايحه اي مجدد جهت بررسي وهرگونه تصميم گيري به‌شورا ارسال نمايد.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.