يكصدونودمين‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي‌شهريزد

     صورتجلسه

     يكصدونودمين‌جلسه شوراي‌اسلامي‌شهريزد (غيرعلني) با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روز سه ‌شنبه مورخ 19/3/94 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد :

   در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي حسن عاقبت به خيري براي همكاران ارجمند وساير مسئولين وعرض تسليت شهادت حضرت آيت ا... سعيدي به دست مأموران رژيم ستم شاهي و عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند جناب سرهنگ سپهوند فرمانده محترم نيروي انتظامي شهرستان ، آقاي شرافت مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي استان ، آقاي زارع زاده مديركل اداره اتباع وامورمهاجرين خارجي ،آقاي عظيمي زاده شهردار محترم و نمايندگان محترم اداره اطلاعات كه براساس دعوتنامه و هماهنگي هاي بعمل آمده درخصوص بررسي مسائل ومشكلات مربوط به اتباع بيگانه به خصوص افاغنه و نيز بررسي اتفاقات اخير صورت گرفته در يكي از محلات قديمي يزد در جلسه شورا حضور يافتند اظهارداشت : اميدواريم همه مسئولين در سايه تعامل و همكاري و نيز تلاش هاي مضاعف ومؤثر بتوانيم در راستاي خدمت رساني وبا ايجاد وبرقراري تأمين امنيت براي رفاه وآسايش همشهريان عزيز گامهاي مؤثر و مثبت برداريم . درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا و مدعوين محترم ، دغدغه ها ، نقطه نظرات و پيشنهادهاي خود را درخصوص بهبود وضعيت درحال حاضر بافت قديم و ساماندهي حضور اتباع بيگانه براي كنترل و نظارت بيشتر برعملكرد آنان مطالبي را عنوان و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميماتي بشرح زير اتخاذ گرديد :

1- مقررگرديد به جهت نظارت و كنترل بيشتر دربافت قديمي شهر يزد نيروي انتظامي نسبت به افزايش گشت شبانه اقدام نمايد .

2- درخصوص تكميل ، رفع عيوب براي تأمين روشنايي مناسب درمحلات وتمامي كوچه هاي بافت قديم شهرداري پي گيري هاي لازم را جهت تحقق اين امر توسط شركت توزيع برق اقدام نمايد .

3- در راستاي حضور و مشاركت مردم در اداره نمودن بافت تاريخي يزد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پي گيري هاي لازم را دراين زمينه به عمل آورد .

4- مقررگرديد ماهيانه يك بار جلسه اي باحضور فرمانده نيروي انتظامي ، مديركل ميراث فرهنگي ، شهرداري ، اداره اتباع و امور مهاجرين خارجي جهت بررسي وضعيت محلات بافت قديم برگزار گردد.

5- با توجه به حضورگردشگران خارجي و افراد توريست جهت بازديد از اماكن تاريخي شهر يزد در راستاي حراست از آنان مقررگرديد نيروي انتظامي درخصوص تأمين پليس توريست اقدامات لازم درخصوص اخذ مجوز بعمل آورد .

6- مقررگرديد اداره كل ميراث فرهنگي با مشاركت ناحيه تاريخي شهرداري جلسه اي با حضور اتحاديه صنف مشاورين املاك تشكيل ومباحث مربوط به دفاتر مشاورين را ساماندهي نمايند .

7- مقررگرديد مسئولين تمام سعي وتلاش خود راجهت برنامه ريزي هاي اساسي در راستاي استفاده بيشتر از جوانان و معتمدين محلي دربافت قديم به كارگيري نمايند .

8- مقررگرديدشهرداري نسبت به‌ساماندهي كارگران ساختماني درميادين اقدامات لازم به عمل آورند.

9- تشكيل بانك اطلاعاتي ساكنين غيربومي با همكاري اداره كاروامور اجتماعي و سازمان آموزش و پرورش تحت نظر فرمانداري اقدام گردد .

10- مقررگرديد مكاتبات لازم با نمايندگان محترم مجلس درخصوص تدوين قانون جامع براي اتباع بيگانه و مهاجرين خارجي صورت گيرد . 

11- مقررگرديد با استفاده از مشاورين و بررسي راهكارهاي مختلف تصميم كارشناسي شده در خصوص جمع آوري قليان ها در اماكن عمومي درجلسات بعدي اتخاذ گردد .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  10 خاتمه يافت.