يكصدوشصت و دومين جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوشصت و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد درساعت 19روز شنبه مورخ 16/12/93 با حضور كليه اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند وعرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا تصميماتي كه دراين جلسه اتخاذ مي گردد مورد رضايت حق تعالي وشهروندان محترم قرار گيرد . سپس به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) كليپ آماده شده از سوي روابط عمومي پخش گرديد .  

مصوبات :

    پاسخ به ايراد فرمانداري

 

1- نامه شماره 10737-6/11/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004103- 8/11/93 در خصوص ايرادات آن فرمانداري نسبت به بندهاي 2،3 ،4 صورتجلسه مورخ 16/10/93 اين شورا موضوع مجدداً درصحن علني مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد موارد زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

الف : (بند 2) با عنايت به اينكه مصوبه شورا براساس بند 19 صورتجلسه مورخ 1/7/93 كميسيون ماده پنج مي باشد ونيز مطابقت دارد لذا شورا به مصوبه خود تأكيد واصرار دارد .

ب : (3) با توجه به رديف 2 ماده 76 قانون شوراها (بررسي وشناخت كمبودها ، نيازها ونارسائي هاي اجتماعي ، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط) از وظايف شورا مي باشد لذا اين شورا برمصوبه خود تأكيد واصرار دارد .

ج : بند (4) با توجه به اينكه مصوبه شورا كاملاً‌ منطبق با ماده 33 و 34 آئين نامه مالي شهرداريها      مي باشد لذا اين شورا بر مصوبه خود تأكيد واصرار دارد .

 

 

    پاسخ به ايراد فرمانداري

 

2- نامه شماره 10838-8/11/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004192- 13/11/93 در خصوص ايرادات آن فرمانداري نسبت به بندهاي 5 و 7 صورتجلسه مورخ 20/10/93 اين شورا موضوع مجدداً درصحن علني مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد موارد زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

الف : (بند 5) : مقررگرديد شهرداري دراسرع وقت نسبت به تعيين رديف اعتباري اقدام ونتيجه را جهت تصميم گيري به شورا گزارش نمايد .

ب : (بند 7) : ايراد آن فرمانداري وارد تشخيص و مقررگرديد شهرداري براساس دستورالعمل شماره 34/1/10740- 4/6/71 وزير محترم كشور اقدام نمايد .

    پاسخ به ايراد فرمانداري

 

3- نامه شماره 12064-13/12/93 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931004679- 14/12/93 در خصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 3 صورتجلسه مورخ 25/11/93 بابت پرداخت حق الزحمه به ذيحسابان موضوع مجدداً درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق مقررگرديد متن زير به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد :

« توجه آن فرمانداري مجدداً به نامه شماره 4/1025/م – 1/2/89 معاونت امور عمراني استانداري (تصوير پيوست) جلب مي نمايد . »

    معرفي ناظر انبارگرداني     

 

4- نامه شماره 930064458-13/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004687- 14/12/93 :

« شوراي محترم اسلامي شهريزد موضوع : معرفي ناظر انبارگرداني با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً با عنايت به نزديك شدن به پايان سال مالي1393ولزوم انجام عمليات انبارگرداني منتهي به پايان سال مالي ياد شده وبا توجه به تاكيد شوراي محترم درخصوص نظارت حسابرسان مستقل منتخب ويا نماينده شورا بر نحوه انجام عمليات مذكور مستدعي است نسبت به تعيين ومعرفي عمليات انبار گرداني سال 1393 اقدام فرمايند . عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات آقاي شايق به عنوان نماينده شورا دراين زمينه تعيين وانتخاب گرديد .

    مساعدت جهت برگزاري هفتمين نمايشگاه ملي كتاب

 

5- نامه شماره 34/5470-19/11/93 اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي استان يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004316- 20/11/93 :

«حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي زارع – رئيس محترم شوراي اسلامي شهر يزد با سلام واحترام ، پيرو جلسه حضوري و مذاكرات انجام شده درخصوص همكاري و مشاركت آن شهرداري محترم در برگزاري هفتمين نمايشگاه ملي كتاب استان يزد ، خواهشمند است دستور فرماييد مبلغ 000/000/35 ريال بابت هزينه بيمه نمايشگاه مذكور پرداخت فرمايند . قبلاً از عنايت و رويكرد فرهنگي حضرتعالي صميمانه سپاسگزاري مي نمايد. غياثي ندوشن – مديركل فرهنگ وارشاد اسلامي استان يزد »

موضوع درصحن علني شورامطرح، باعنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا وتوضيحات رياست ‌آن‌كميسيون وشهردارمحترم و پس از بحث وتبادل نظرمقرر گرديد شهرداري نسبت به پرداخت مبلغ فوق از رديف ماده 16 (اعانات وهدايا) اقدام نمايد .

    اجراي المان نخل

 

6- لايحه شماره 930055780- 12/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004175- 12/11/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدین وسیله با عنایت به ردیف دو بند صورتجلسه مورخ26/8/92  آن شورای محترم با موضوع نصب بزرگترین نخل جهان در یکی از میادین شهر و پیرو جلسه مورخ 27/7/93 کمیسیون محترم فرهنگی، به پیوست مطالعات و مکاتبات انجام شده برای ساخت المان نخل با ارتفاع12 متر و هزینه های تقریبی 000/000/500/2ریال،همچنین لیست میادین سطح شهر با مساحت تقریبی آنها ارسال می گردد. لذا خواهشمند است با توجه به گزارش پیوست ،موضوع نحوه انجام کار و تعیین و تصویب مکان اجرای آن را درشورای اسلامی شهر مطرح ونتیجه  را امربه ابلاغ فرمائید.ضمناً آقاي مسعود تاج آبی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح،باعنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي و اجتماعي اين شورا و توضيحات رياست ‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات با توجه به پيش بيني در بودجه سال 94 ضمن موافقت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد در محل گزينه چهاروسط ميدان امام حسين (ع)  (طبق گزارش پيوست) نصب شود. ضمناً شهرداري حتي الامكان از حداكثر مشاركت افراد خيّر و مردم در اين زمينه استفاده نمايد.

    نحوه محاسبه قيمت باقيمانده املاك درمسير  

 

7- لايحه شماره 930043060- 12/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931003316- 13/9/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 920036289  مورخ 2/9/92 و بازگشت به بند 5 صورتجلسه مورخ 3/10/92آن شورای محترم ، به استحضار مي رساند مالكيني كه قسمتي از ملكشان در طرح مسیرقرار گرفته است هنگام اصلاح سند باقيمانده پلاك خود ، چنانچه مساحت باقيمانده پلاكشان كمتر از متراژ باقيمانده قيد شده در توافقنامه با شهرداري گردد و مشخص شود كه مساحت بيشتري از پلاكشان درمسيرقرار گرفته ،ضمن مراجعه به شهرداري خواهان‌دريافت مابه التفاوت غرامت ملك خودبراساس قيمت روز مي باشند . ازآنجا كه ممكن است بالعكس اين قضيه نيز اتفاق بيفتد ودر مواردي مشابه و پس از اجراي طرح ،مشخص شود متراژ املاك در مسير كمتر از متراژ قيد شده در توافقنامه درطرح واقع شده و باقيمانده پلاك ها بيشتر گرديده است و مالكين تقاضا دارند برابر بند 5 توافقنامه های آزادسازی ، با نرخ مندرج در توافق نامه ميزان تملك مازاد اقاله گردد ، فلذا جهت جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان و شهرداري به صورت متقابل، پيشنهاد مي گردد شهرداري مبلغ كارشناسي روز زمين بدون تأثير اجراي طرح را به اضافه عوارض حق تشرف برابر تعرفه روز محاسبه و طبق متراژ تغيير يافته ارزش آن را به مالكين پرداخت و يا از آنان اخذ نمايد .عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمايند من بعد متن توافقنامه های آزادسازی نيز اصلاح گردد . بديهي است سقف اختيارات اينجانب براي اينگونه موارد نيز برابر اختيارات تفويضي بر اساس بند5 صورتجلسه مورخ 3/10/92خواهد بود و در صورتيكه شهرداري مي بايد در اين رابطه مبلغي پرداخت  و در بودجه پيش بيني نشده باشد از محل ديون اعتبارات عمراني اقدام و در اصلاحيه منظور خواهد گرديد. ضمناً آقايان مجید زرگرباشی ومحمد حاجي رضايي ‌بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي شوند.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه اين شورا و توضيحات رياست ‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .

    تعيين تكليف كارخانه كمپوست 

 

8- نامه شماره 930057214- 16/11/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004252- 18/11/93 :

« جناب آقاي حجت الاسلام زارع رياست محترم شوراي اسلامي شهر- موضوع : تعيين تكليف كارخانه كمپوست با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً پیرو نامه شماره0 93004878 مورخ 13/10/93 ، خواهشمند است با عنایت به لزوم تعیین تکلیف کارخانه کمپوست و به لحاظ ضرورت امر دستور فرمایید موضوع درشورای محترم‌اسلامی شهر مطرح ونتیجه را ابلاغ فرمایید .امين مقدم – معاونت خدمات شهري »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در خدمات شهري اين شورا و توضيحات رياست ‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق مقررگرديد شهرداري نسبت به انعقاد قرارداد با شركت پارس پليمر اميركبير اقدام ونتيجه را جهت تصميم گيري و صدور مجوز نهايي به شورا گزارش نمايد .

جلسه با ذكر صلوات درساعت  22 خاتمه يافت.