يكصدوشصت وچهارمين جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوشصت وچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد در ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 18/12/93 با حضور كليه اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و عرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم تصميماتي كه دراين جلسه اتخاذ مي گردد مورد رضايت حق تعالي و همشهريان عزيز قرار گيرد .

وي درادامه با توجه به درخواست ارائه شده از سوي مردم به شورا درخصوص لزوم توجه بيشتر شهرداري مبني بر فضاسازي و تبليغات به مناسبت گراميداشت ايام فاطميه و حرمت نگهداري اين ايام و پرهيز از هرگونه برگزاري مراسم و برنامه ها مطالبي را عنوان كه ساير اعضاي شورا هم دراين زمينه نظرات‌خود رامطرح كه مقررگرديد شهرداري منبعد بابرنامه ريزي اصولي وهدفمند ودر راستاي گراميداشت هرچه بيشتر مناسبت ها و ايام ملي و مذهبي نسبت به فضاسازي شهر اقدامات لازم بعمل آورد.

سپس آقاي كاشفي زاده پيشنهاد نمود در راستاي تجليل از زحمات وخدمات پرسنل خدوم در حوزه خدمات شهرداري بانامگذاري يكي از روزهاي پاياني‌سال به نام روزپاك سازي شهر(زمين پاك) با مشاركت شهروندان براي پاكيزه و تميز نگه داشتن شهر ، شهرداري پي گيري و برنامه ريزي هايي را در راستاي انجام اين مهم به عمل آورد .

درادامه وبراساس‌دستوركارجلسه وباحضور شهردارمحترم بخشهاي ديگري ازبودجه پيشنهادي شهرداري براي سال 94 كه قبلاً دركميسيون عمران و توسعه با حضور مسئولين مربوطه مورد بررسي قرار گرفته بود با توضيحات رياست آن كميسيون ، بخش هايي از رديف هاي عمراني آن بودجه از جمله ادامه عمليات اجرايي بلوار خاتم ، تكميل ادامه دسترسي بلوار شهداي گمنام به كنارگذر ، خيابان شهيد جوكار به بلوار استقلال ،جابه جايي تأسيسات شهري درمعابر ، تعريض بلوار گلستان آزادشهر ، تكميل ورودي شهر يزد ، تكميل بلوار فضيلت ، جابه جايي تأسيسات پراكنده در سطح مناطق ، حصاركشي وتعريض گذر زمين هاي مجهول المالك در سطح مناطق ،جابه جايي تأسيسات خيابان چمران ميدان خاتمي ، روشنايي معابر درسطح شهر ، زيرسازي ، جدول گذاري و آسفالت كوچه هاي زير شش متر در سطح مناطق ، درزگيري آسفالت در سطح معابر ،خريد مصالح شن وماسه وآسفالت درسطح مناطق، روكش آسفالت ، سنگ فرش درسطح ناحيه تاريخي و.... مطرح و مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت ومقررگرديد شهرداري موارد زير را اقدام نمايد :

الف : درخصوص انجام هرگونه آسفالت ، روكش آسفالت درمناطق سه گانه و ناحيه تاريخي شهرداري هماهنگي هاي لازم را با نمايندگان شورا در آن مناطق وناحيه داشته باشند .

ب : مقررگرديد شهرداري (مناطق سه گانه و ناحيه تاريخي ) درخصوص مصالح ، شن ، ماسه و آسفالت از سازمان عمران شهرداري خريداري نمايند .

ج : مقررگرديد شهرداري ناحيه تاريخي نسبت به سنگ فرش نمودن كوچه هاي زير 4 متر در بافت تاريخي با اولويت مسير اماكن تاريخي اقدام لازم معمول نمايد .

د : درخصوص اجراي تقاطع غيرهمسطح توسط شهرداري درميدان خاتمي مقررشدشهرداري پيشنهاد هاي خود را طي لايحه اي مشروط به اجراي كار درسال 94 و پرداخت هزينه هاي آن به پيمانكار درسال 95 جهت تصميم گيري به شورا ارائه نمايد .

هـ : درخصوص بدنه سازي پل ها مقررگرديد سازمان رفاهي ، تفريحي اقدامات لازم را به عمل آورد . 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  22 خاتمه يافت.