يكصدوشصت ويكمين جلسه چهارمين شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوشصت ويكمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد در ساعت 7 صبح روز شنبه مورخ 16/12/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند و با گراميداشت ايام فاطميه و عرض تسليت به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) از خداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا در دنيا از زيارت ايشان و درآخرت از شفاعت شان همه ما را بهره مند سازد و ابراز اميدواري نمود تا ان شاا... بتوانيم آنچه را كه وظيفه مامي باشد به نحو احسن انجام داده و درآخرت شرمنده نباشيم . وي درادامه به همين مناسبت سخناني درخصوص زندگاني وسجاياي اخلاقي آن حضرت مطالبي را ايراد نمود .

سپس با توجه به دستور كارجلسه و با حضور آقاي عظيمي زاده شهردار محترم و آقاي دهقان معاونت معماري و شهرسازي بخشهاي ديگري از بودجه پيشنهادي شهرداري براي سال 94 كه قبلاً دركميسيون عمران و توسعه با حضور معاونت عمراني شهرداري ، شهرداران مناطق وناحيه تاريخي وساير كارشناسان مربوطه مورد بررسي قرار گرفته بود با توضيحات رياست آن كميسيون ،رديف هاي عمراني آن بودجه از جمله تهيه طرح هاي مربوط به ادامه بلوار جهاد تا مدرس – پل راه آهن– تقاطع بلوار دشتي، پارك موضوعي قرآن، پرديس بزرگ فرهنگي اقتصادي يزد ، آماده سازي اراضي شهرداري جامع حريم شهر يزد ،مطالعه مسير دوچرخه ، طرح هاي موضوعي وموضعي ، اجرا وانتقال پساب جهت فضاي سبز، باغ بزرگ شهر، پاركينگ هاي طبقاتي درسطح شهر ،ساماندهي مجموعه اميرچقماق، تهيه‌رنگ‌ومصالح ،شناسايي‌منابع درآمدي واصلاح ساختارپايدار واصلاح‌ساختار درآمدي شهرداري ،طراحي تابلوها و علائم ترافيكي سطح شهر ، طراحي واصلاح هندسي سطح شهر ، مطالعات تقاطعات غيرهمسطح به استثناء پروژه بلوار پيرنيا‌، طرح مطالعاتي‌واجراي پارك حسن آباد براي فاز 2 وتوسعه پارك، بهسازي رودخانه مركزي شهر و مناطق سه گانه وناحيه تاريخي ،حفرچاههاي جذبي،زيرسازي ،جدول گذاري‌وآسفالت معابردرسطح مناطق سه گانه ، اجراي رفوژ مياني بلوار وليعصر(عج) ،ساماندهي بلوار آزادگان مطرح ومورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرار گرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  15/10 خاتمه يافت.