يكصدوشصت وسومين جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوشصت وسومين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد درساعت 7 صبح روز يكشنبه مورخ 17/12/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و با گراميداشت ايام فاطميه سالروز شهادت حضرت زهرا (س) از خداوند متعال خواست توفيق زيارت آن حضرت در دنيا وشفاعت شان درآخرت نصيب همه ما بگرداند وي درادامه حديث نقل شده از حضرت رسول اكرم(ص) در وصف حضرت فاطمه(س) مطالبي را ايراد نمود.

مصوبه :

    اصلاحات بودجه اي آخرين كميته اعتبارات

 

1- لايحه شماره 930061752- 3/12/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 931004524- 4/12/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن،بدينوسيله به پيوست گزارش اصلاحات بودجه اي مصوب آخرين كميته اعتبارات شهرداري درسال جاري (در51 رديف) تقديم مي گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و درصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. بديهي است اصلاحات بودجه اي سال جاري كه تاكنون به تصويب آن شوراي محترم رسيده ،درمتمم بودجه سال جاري لحاظ و درموعد مقرر تقديم آن شوراي محترم خواهد شد . ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست ‌آن كميسيون وپس از بحث و تبادل نظر واستماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق صرفاً تا پايان رديف 27 به شرح زير بررسي و مورد تصميم گيري قرار گرفت :

الف ) رديف يك : تحت عنوان تأمين اعتبار پاركينگ درون محله اي منطقه دو و همچنين رديف 13 تحت عنوان تأمين جهت خريد كتاب از مؤسسه مارليك مورد مخالفت قرار گرفت .

ب) رديف2 : تحت عنوان تأمين اعتبار جهت تملك پارك بانوان حسن آباد مشروط به 30 الي 40 درصد تخفيف توسط مالكين مورد تصويب قرار گرفت .

ج ) رديف22 : درخصوص تأمين اعتبار جهت نرده گذاري در محدوده پل هاي عابرپياده با جابه جايي رديف ذكرشده از روشنايي پاركينگ هاي درون محله اي به سيستم جامع اطلاعات شهري مورد تصويب قرار گرفت .

د ) رديف 24 : درخصوص تأمين كسري بودجه سازمان آتش نشاني با جابه جايي رديف ذكر شده از روشنايي پاركينگ هاي درون محله اي به سيستم جامع اطلاعات شهري مورد تصويب قرار گرفت .

هـ ) رديف26 : درخصوص خريد و ساخت المان ، تنديس نوروزي و همچنين رديف 27 تمامي موارد آن مشروط برهماهنگي نظارت واخذ تأييديه ازشورا(كميسيون فرهنگي،اجتماعي) موردتصويب قرار گرفت.

و ) ساير موارد پيشنهادي عيناً مورد تصويب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  10 خاتمه يافت.