يكصدوشصتمين جلسه چهارمين دوره شوراي اسلامي شهر يزد

صورتجلسه

  يكصدوشصتمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد با تلاوت آياتي از كلام ا... مجيد درساعت30/18روز سه شنبه مورخ 12/12/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكيل گرديد :

در ابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وآرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند فرا رسيدن سالروز شهادت بي بي دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) را تسليت عرض نمود و از خداوند متعال خواست تا از زيارت وشفاعت آن بزرگوار در دو دنيا همه ما را بهرمند سازد . سپس ايشان به همين مناسبت ذكر مصيبتي نمود.

درادامه وبراساس دستور كار جلسه و با حضور آقاي پيرنيا معاون برنامه ريزي و توسعه ، آقاي دشتكي مديرمالي و كارشناسان مربوطه بخش هاي ديگري از بودجه پيشنهادي سال 94 شهرداري كه دركميسيون برنامه وبودجه مورد بررسي قرار گرفته است با توضيحات نائب رئيس آن كميسيون رديف هاي ديگري از هزينه هاي جاري از جمله ساير خدمات قراردادي ، هزينه جمع آوري متكديان ، هزينه هاي رفاهي كاركنان (شاغل وبازنشسته) ، بيمه جامع مسئوليت مدني ، هزينه هاي ماده 5 ، كمك هزينه ورزشي كاركنان، كمك به سازمان اتوبوسراني ، كمك به مؤسسات وابسته ، تجهيز شهرداريها به سيستم كامپيوتري ، كمك به كتابخانه ها ، هدايا وپرداخت هاي تشويقي ، كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص وغيره مطرح و مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و ضمناًٌ مقررگرديد شهرداري با انعقاد تفاهم نامه با نهاد كتابخانه هاي عمومي استان ،هزينه هاي جاري كتابخانه مركزي از نيم درصد كمك به كتابخانه ها تأمين و نتيجه را به شورا گزارش نمايد.   

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت  15/21 خاتمه يافت.