يكصدوسي و يكمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

يكصدوسي و يكمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

 

صورتجلسه
     يكصدوسي و يكمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7 صبح روز شنبه مورخ 29/9/93 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) فرارسيدن سالروز ارتحال جانگداز پيامبر گرامي اسلام حضرت محمدمصطفي (ص) وشهادت سبط اكبر امام حسن مجتبي (ع) وهمچنين شهادت هشتمين امام شيعيان حضرت امام رضا (ع) را به همگان تسليت عرض نمود و ازخداوند متعال خواست ما را جزء پيروان واقعي و رهروان راستين ائمه اطهار(ع) قراردهد و در دنيا ما را از زيارت آنان ودرآخرت از شفاعت آن بزرگواران همه را بهره مند سازند .
سپس آقاي رادمنش گزارشي از مأموريتشان به تهران و پي گيري هاي صورت گرفته با مسئولين بانك شهرجهت مشاركت براي اجراي پروژه بلوار دكتر پيرنيا واولويت توافقات پيشنهادي جهت تملك پلاك هاي در مسير الف: ايجاد خط اعتباري ب : با همكاري شركت هاي وابسته بانك شهر به عنوان كارگزار كل عمليات عمراني آن پروژه اقدام شود و اعلام آمادگي بانك شهر براي هرگونه همكاري مالي جهت خريد قير ، ميلگرد ، خريد ماشين آلات عمراني و BRT ، اتوبوس وغيره ارائه نمود .
درادامه آقاي فقيه خراساني از ابراز گلايه و شكايت شهروندان درخصوص تأخيرهاي صورت گرفته در فرودگاه يزد مطالبي را عنوان وخواستار ساماندهي هرچه بيشتر اين موضوع از مسئولين مربوطه گرديد .
درادامه جلسه خطيب جليل القدر حجت الاسلام حاج شيخ حسين انصاريان درجلسه شورا حضور يافتند و نكاتي را پيرامون اخلاق اسلامي ،تعهد واعتقاد به خداوند عالم وناظر دانستن او در تمامي كارها وبا اشاره به آيات قرآن واحاديث ائمه معصومين (ع) براي مشورت كردن دركارها وانجام آنها با خلوص نيت واستفاده ازتجربيات و توانمنديهاي افراد متخصص به خصوص انجام مسائل مربوط به شهر وشهرسازي براي اداره امورشهري يادآور شدند و تأكيد نمودند مسئولين بايد  براساس موازين دين مبين اسلام و سفارشات پيامبر گرامي اسلام (ص) در خصوص امانتداري ، راستگويي ، وفاي بعهد وعمل به واجبات الهي وجذب خيرين جهت مشاركت درامور ضروري شهر ازهيچ كوشش و تلاشي دريغ نورزند و به احكام الهي پاي بند باشند .
 
 
مصوبات :
    تعيين نرخ جهت انشعاب آب  
 
 
1- نامه شماره2020/1/س-14/8/93 مديرعامل شركت آب وفاضلاب استان يزد ثبت دبيرخانه شورا بشماره931002976-20/8/93 به شرح ذيل :
«حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا زارع – رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد سلام عليكم احتراماً ، پيرو نامه هاي شماره 18489/1 مورخ 9/4/88 ، شماره 24039 مورخ 3/6/92 ، شماره 28076/1 مورخ 26/8/92 وشماره 3640/1 مورخ 23/3/93 وهمچنين حضور درجلسات مكرر وارائه توضيحات مورد درخواست و همچنين اعزام نماينده محترم آن شورا به اين شركت وپاسخ به سؤالات مرتبط با موضوع وبا عنايت به اينكه اعمال مفاد تبصره 3 از سالهاي پيش دراكثريت قريب به اتفاق شهرهاي كشور مورد تصويب شوراهاي اسلامي قرار گرفته و به مرحله اجرا درآمده است ، انتظار برآن است تا اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر يزد نيز نسبت به اين مهم اهتمام ويژه داشته وبا تصويب درخواست شركت آب وفاضلاب استان يزد انشاا... بتوان بخشي از مشكلات حياتي ترين نياز شهروندان محترم را مرتفع نمود. ضمناً آخرين مستندات ارسالي مجدداً درقالب يك جزوه جهت توزيع بين اعضاء محترم شورا تقديم مي گردد و نظر اين شركت نيز دربخش پيشنهادي جزوه فوق الذكر (صفحه 22 لغايت 25) منظور گرديده است . درپايان همانگونه كه حضوراً خدمت اعضاي محترم شورا معروض گرديد در صورتيكه نسبت به اين درخواست اهتمام ويژه مبذول نگردد با توجه به وضعيت بودجه هاي عمومي و عدم تخصيص مناسب در سالهاي اخير مردم شريف وعزيز ما درآينده نزديك با مشكلات جدي مواجه كه جبران آن ممكن نخواهد بود . رجاء واثق دارم اعضاء محترم شورا با ژرف انديشي نسبت به اين درخواست كه درجهت خدمت به مردم خواهد بود پاسخ مساعد و مناسب خواهند داد . علي اسلامي – مديرعامل »  
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات متعدد برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و از پس بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پيشنهاد فوق با سي درصد (30%) افزايش نسبت به مبالغ تعيين و اخذ شده برمبناي سال قبل مورد تصويب قرار گرفت . 
    پروژه هاي مسكن مهر استان 
 
 
2- لايحه شماره 930042745- 11/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003289- 11/9/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پيوست درخواست شماره مورخ 11431 مورخ 10/9/93 شركت تعاوني منزلسراي ايساتيس يزد مبني بر مشمول شدن برابر رويه مصوبات شوراي مسكن استان با توجه به رويه قبلي اقدام شده در شهرداري در خصوص درخواست هاي مشابه، تقديم و به استحضار مي رساند : 1- برابر بند 5 صورتجلسه مورخ 13/05/90 شوراي مسكن استان (تصوير پيوست) ، مقرر گرديده شهرداريها با مستثني نمودن پروژه هاي مسكن مهر استان از طي مراحل كميسيون ماده صد شهرداريها در خصوص مغايرت متراژ زيربنا، جهت تسريع در صدور پايانكار صرفاً با اخذ عوارض مربوطه وفق شرايط حاكم بر صدور پروانه مسكن مهر نسبت به ارائه پايانكار اقدام نمايند.       2- برابر بند يك نامه شماره 33/3/148295 مورخ 30/10/87 معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور (تصوير پيوست) تراكم براي مسكن مهر تا 180 درصد و در حد سه طبقه داراي معافيت از پرداخت عوارض شهرداريها مي باشند. نظر به اينكه موارد فوق قبلاً بدون تصویب آن شورای محترم ،برابر ابلاغ شهردار وقت در تعدادي از مناطق شهرداري عمل‌گرديده است، لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً آقاي مهندس دهستانی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد .عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
الف : مقررگرديد شهرداري براساس ضوابط ومقررات مرتبط اقدام و درصورت نياز موارد را به كميسيون ماده صد نيز ارجاع نمايد .
ب : مقررگرديد شهرداري با تعيين و مشخص نمودن اعداد و ارقام جهت وصول آن از اداره راه و شهرسازي اقدامات لازم معمول نمايد وهمچنين مبالغ وصول شده از دولت و نيزمبالغي كه طبق بخشنامه،موردبخشش قرار گرفته ضمن محاسبه واعلام آن به‌شورا درصورت هاي مالي خود (درآمد- هزينه) منظور ولحاظ نمايد . 
    پرداخت هزينه هاي جشنواره فيلم رضوي   
 
 
3- لايحه شماره 930041694- 6/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003227- 6/9/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند با عنايت به برگزاري جشنواره فيلم كوتاه رضوي در مرداد ماه سال جاري در شهر يزد و در اجراي مفاد بند 14 صورتجلسه مورخ 23/05/93 (تصوير پيوست)، دبیرخانه جشنواره موصوف براساس نامه پیوست وصورت هزینه های اعلام شده درخواست مبلغ 200.000.000 ( دويست ميليون) ريال جهت هزينه هاي برگزاري جشنواره نموده است. لذا خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح تا در صورت موافقت و پس از بررسی اسناد هزینه کرد، از محل كد 1512205007 آموزش شهروندي نسبت به پرداخت مورد موافقت آن شورای محترم اقدام شود. ضمناً آقايان احمد روستایی و جعفر امين مقدم به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي شوند. عظيمي زاده - شهرداريزد »
موضوع درصحن‌علني شورا مطرح ،با عنايت به‌بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.