يكصدوسي وهشتمين جلسه چهارمین دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

  يكصدوسي وهشتمين جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 23/10/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) وبا گراميداشت فرارسيدن بيست و دوم ربيع الاول سالروزبخشيدن فدك توسط پيامبر گرامي اسلام (ص) به حضرت فاطمه (س) ، ازخداوند متعال خواست توفيقي به همه ما بدهد تا بتوانيم آنچه را كه وظيفه ماست به نحو احسن انجام دهيم . وي درادامه از اعضاي شوراخواست با توجه به دعوتنامه ارسالي از سوي رئيس دانشگاه‌علوم پزشكي شهيدصدوقي در رابطه‌با برگزاري جلسه براي ايجاد مشاركت فعال شورا و دانشگاه به منظور جلب مشاركتهاي مردمي درجهت تأمين سلامت شهروندان باحضورآقاي دكتر ملك افضلي مشاور محترم وزير وعضو هيأت امناء دانشگاه برگزار مي گردد حضورفعال داشته باشند تا به ياري خدا بتوانيم تصميمات خوبي درآن جلسه اتخاذ نمائيم.

درادامه با توجه به هماهنگي بعمل آمده قبلي آقاي دهقان پورمديركل محترم‌راه آهن درجلسه شورا حضور يافت كه درابتدا رياست شورا با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمان ارجمند از اقدامات وعملكرد خوب آن اداره جهت خدمت رساني به مردم تقدير وتشكر نمود و براي ايشان وساير كاركنان خدوم آن اداره آرزوي موفقيت و سربلندي نمود .

سپس هريك از اعضاي شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمان گرامي و آرزوي موفقيت براي ايشان وساير همكارانشان نقطه نظرات ، ديدگاهها وپيشنهادهاي خود را درخصوص ايجاد تعامل وهمكاري بيشتر و برنامه ريزي براي انجام كارهاي مشترك ، ساماندهي پاركينگ ميدان راه آهن ، نحوه استفاده و بهره برداري تبليغاتي بر روي پل هاي راه آهن ، ساماندهي واگن ها وخطوط مسافربري ، امكان تغيير زمان حركت قطار يزد– تهران ،پيگيري جهت‌احداث وراه اندازي خطوط يزد– شيراز ،برنامه ريزي جهت راه اندازي قطار يزد به مشهد همه روزه وتعويض زمان حركت قطار در آن مسير ، حضور مستمر پزشك درقطار به دليل ضرورت واهميت ،نظارت بيشتر بر فروش بليط به صورت اينترنتي و ارائه پرينت آن جهت سوارشدن ، پي گيري جهت اجراي خط دوم بافق به يزد مطرح وبحث وتبادل نظر نمودند .

درادامه جلسه آقاي دهقان پور مدير كل راه آهن يزد با تقدير وتشكر از رئيس وساير اعضاي شورا به خاطر برپايي اين نشست ،درابتدا گزارشي ازعملكرد واقدامات صورت گرفته براساس وظايف واختيارات توسط آن اداره به خصوص احداث پل بلوار ولايت ، 15 خرداد ، شهيد قهاري سعيد و هزينه هاي انجام شده وهمچنين احداث پل قدس وحجاب با مشاركت شهرداري ارائه نمود و درادامه خواستار اجرايي شدن مصوبه دور سوم رياست محترم جمهوري مبني بر ساماندهي حريم راه آهن در درون حريم شهر يزد با مشاركت و تعامل شهرداري براي ايمن سازي ، زيبا سازي ، جلوگيري از تخليه زباله ونخاله ساختماني درآن محدوده و همچنين با توجه به اعتراض مردمي درخصوص عدم دسترسي مناسب به ايستگاه راه آهن، شهرداري طراحي هاي لازم جهت احداث گذر مناسب براي رفت و آمد راحت تر مراجعه كنندگان به راه آهن گرديد . وي درادامه ضمن پاسخ هاي لازم درخصوص سؤالات ، نقطه نظرات و پيشنهادهاي اعضاي شورا در رابطه با احداث نمازخانه در تمامي ايستگاهها براساس برآورد انجام شده توضيحاتي ارائه نمود . درادامه جلسه لوايح دو فوريتي شهرداري درخصوص اعطاي تخفيف 15 درصدي بابت ساخت وسازهاي احداثي قبل از سال 93 و همچنين پرداخت هزينه هاي پروژه ساماندهي پرونده هاي كميسيون ماده صد مطرح كه با قيد يك فوريت به كميسيون برنامه وبودجه شورا جهت بررسي و ارائه نتيجه به شورا براي تصميم گيري نهايي ارجاع گرديد .  

مصوبات :

 

     موارد اصلاحي بودجه  

1- لايحه شماره 930039587- 27/8/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003104- 27/8/93 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به پيوست پنج برگ گزارش اصلاحات بودجه اي مصوب كميته جابه جايي اعتبارات شهرداري تقديم مي گردد .خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهرمطرح ودر صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اصلاحات مزبور در متمم بودجه سال جاري لحاظ ودرموعد مقرر تقديم آن شوراي محترم خواهد شد . ضمناً آقايان محمدرضا پيرنيا و احمد روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح باعنايت به بررسي‌هاي بعمل‌آمده دركميسيون برنامه و بودجه و توضيحات رياست كميسيون آن وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ،موافق پيشنهاد فوق طبق تصاوير پيوست مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً‌مقرر گرديد رديف 15 آن بازپرداخت اصل وبهره وام از محل افزايش دريافت وام تأمين گردد .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 50/10 خاتمه يافت.