يكصدوسي ودومين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

يكصدوسي ودومين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

 

   صورتجلسه
     يكصدوسي ودومين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7 صبح روز چهارشنبه مورخ 3/10/93 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و عرض تسليت ارتحال نبي مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي(ص) وسبط اكبر حضرت امام حسن مجتبي(ع) وشهادت هشتمين امام همام حضرت علي بن موسي‌الرضا (ع) و آرزوي قبولي عزاداريها در ماههاي محرم و صفر ، فرارسيدن حلول ماه مبارك ربيع الاول را برهمگان تبريك عرض نمود و در ادامه براساس دستور كارجلسه موارد به شرح زير مطرح و مورد تصميم گيري قرار گرفت :
مصوبات :
 
     طرح پيشنهادي 
1- طرح پيشنهادي تني چند ازاعضاي شورا( بنام هاي آقايان فقيه خراساني ، رادمنش، كاشفي زاده ، مطهريان، پاك نژاد ، سركار خانم ها يادگار ، وزيري ، اميني اصيل) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002797- 5/8/93 بشرح زير :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : كافه كتاب - احتراماً ، با توجه به اينكه عصر IT است لذا تكرار طرح روزنامه ديواري كه سالها قبل انجام مي شد پاسخگو نيست . لذا ايجاد پاتوق فرهنگي تحت عنوان كافه كتاب ، كافه مطالعه و رسانه مي باشد . روزنامه ، مجله ، كتاب ، اينترنت ، چاي وقهوه و بستني و آب ميوه و محيطي براي نشستن و گپ زدن و كتاب و مجله و روزنامه خواندن يا خريدن دركافه مطالعه مي شود ساعت ها نشست وهركتاب ومجله اي كه نياز باشدمجاني خواند ،مي شود در رابطه با كتاب هاي مختلف حرف زد ، كتاب معرفي كرد و از كتاب و اخبار روز گفت، مي شود از سايت هاي مختلف مجاز بازديد كرد، مي شود ازفرهنگ گفت و شنيد ، اين يكي از وظايف سازمان فرهنگي ، ورزشي شهرداري ها هست كه بهترين مكان جهت شروع محل گلفروشي جنب فرهنگسراي شهرداري پيشنهاد             مي گردد .»
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد شهرداري (سازمان پاركها و فضاي سبز - سازمان فرهنگي ،ورزشي) نسبت به ارائه ساز وكارهاي لازم ونيز راه اندازي وايجاد پاتوق فرهنگي تحت عنوان كافه كتاب ، مطالعه ورسانه درمحل گلفروشي جنب فرهنگسرا واقع در بلوار شهيد صدوقي حداكثر ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه اقدام و نتيجه را طي لايحه اي به شورا جهت تصميم گيري ارسال نمايند .
 
    نامگذاري كوچه  
 
 
2- لايحه شماره 930036750- 14/8/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002883- 14/8/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، بدین وسیله با توجه به صورتجلسه مورخ 2/4/93 کمیته نامگذاری معابر شهر یزد و با عنایت به مصوبه بند 1 صورتجلسه مورخ 25/5/93 شورای محترم اسلامی شهر ردیف 4 مبنی بر نامگذاری خیابان فرعی واقع در بلوار شیخ صدوق کوچه 27 و نظر به درخواست خانواده محترم شهید که در محل سکونت دارند و پیشنهاد ساکنین محل (سوابق پیوست) ،مراتب جهت بررسی مجدد ودر صورت امکان نامگذاری محل مذکور به نام شهید حسین اسماعیلی و زیرنویس 27 شیخ صدوق ارسال می گردد . خواهشمند است موضوع را مجددا در شوراي محترم اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ادهمی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون فرهنگي اجتماعي شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    طرح نهايي كمربند شمالي شهر يزد    
 
 
3- نامه شماره 930034852- 3/8/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002762- 3/8/93 :
«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : ارسال طرح نهايي ترافيكي وطراحي شهري كمربند شمالي شهر يزد- با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد(ص) احتراماً پیرونامه شماره 930026983 مورخ 13/06/1393 و عطف به نامه شماره 931002431 مورخ 07/07/1393 درخصوص طرح ترافیکی و طراحی شهری کمربند شمالی به پیوست گزارشات و مطالعات نهایی ارائه شده توسط مشاور جهت بررسی و تأیید ارسال می گردد.خواهشمند است به جهت ضرورت و تسریع در طی سایر مراحل تصویب طرح، دستور فرمائید موضوع در اولین جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و تصمیم گیری نمایند. عظيمي زاده - شهرداريزد »
موضوع درصحن‌علني شورا مطرح ،با عنايت به‌بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت. ضمناً مقررگرديد شهرداري طرح مربوطه را اصلاح ونتيجه را طي لايحه اي مجدد جهت تصميم گيري به شورا ارسال نمايد .
 
    طرح اجرايي محور نقيب زاده    
 
4- نامه شماره 930043096- 12/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003310- 12/9/93 :
«رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : ارسال طرح اجرايي محور نقيب زاده- با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) احتراماً به پیوست طرح اجرایی محور نقیب زاده، حدفاصل خیابان فرخی تا بلوار شهيد منتظر قائم، تهیه شده بر پایه‌ی الگوی طرح تفصیلی بافت فرسوده، در4 شیت به انضمام  نقشه‌موقعیت گذر وCD طرح وگزارش توجیهی‌آن جهت تأیید ارسال می‌‌گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن‌علني شورا مطرح ،با عنايت به‌بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، طرح اجرايي گذر فوق مورد تأييد قرار گرفت .
 
    طرح اجرايي گذر 12 متري جلوه     
 
 
5- نامه شماره 930022733- 19/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002580- 20/7/93 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع : ارسال طرح اجرايي گذر 12 متري جلوه - با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً به پیوست چهار نسخه طرح اجرائی گذر 12 متری جلوه حد فاصل راستگرد میدان امام حسین (ع) (از بلوار باهنر به بلوار کوثر) و خیابان وحدت منشعب از بلوار کوثر، CD طرح، گزارش توجیهی و نقشه گذر بر روی نقشه 2000/1 وضع موجود ارسال می گردد. خواهشمند است پس از تأیید، مراتب به این شهرداری ابلاغ گردد. عظيمي زاده - شهرداريزد »
موضوع درصحن‌علني شورا مطرح ،با عنايت به‌بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، طرح اجرايي گذر فوق مورد تأييد قرار گرفت .
 
    عضويت در كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها     
 
 
6- نامه شماره 930022141- 22/7/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931002618- 22/7/93 :
«رئيس محترم شوراي اسلامي شهر با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً ، ضمن تبريك اعياد قربان وغدير ، پيرو نامه شماره 930001769 مورخ 24/1/93 به استحضار مي رساند فعاليت مستمر و مجدانه كميسيون بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها براي كنترل مشاغل داراي مزاحمت براي محيط شهري و شهروندان از اهميت فوق العاده برخوردار بوده واثربخشي تصميمات كميسيون مذكور در صورت عضويت مديران ارشد شهرداري به لحاظ تسلط بر امور مربوطه و امكان پيگيري مؤثر پس از تصميم و صدور رأي ، به مراتب بيشتر خواهد بود . لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع عضويت آقاي مهندس امين مقدم معاون محترم خدمات شهري را به لحاظ مسئوليت مستقيم نامبرده در موضوعات مرتبط با بحث كميسيون بند 20 ماده 55 درشورا مطرح و پس از اتخاذ تصميم امر به ابلاغ فرمائيد . عظيمي زاده – شهرداريزد »
موضوع درصحن‌علني شورا مطرح ،با عنايت به‌بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون خدمات شهري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد مخالفت قرار گرفت .
 
    موارد اصلاحي بودجه      
 
 
7- لايحه شماره 930041208- 4/9/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931003208- 5/9/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375و اصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به پيوست گزارش اصلاحات بودجه اي مصوب كميته سوم اعتبارات شهرداري تقديم مي گردد . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت تصويب امر به ابلاغ فرماييد . بديهي است اصلاحات مزبور در متمم بودجه سال جاري لحاظ و در موعد مقرر تقديم آن شوراي محترم خواهد شد . ضمناً آقايان محمدرضا پيرنيا و احمد روستايي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن‌علني شورا مطرح ،با عنايت به‌بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.