يكصدوبيست ونهمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

يكصدوبيست ونهمين ‌جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

 

صورتجلسه
     يكصدوبيست ونهمين ‌جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید در ساعت7 صبح روز يكشنبه مورخ 23/9/93 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) وبا عرض تسليت به مناسبت فرارسيدن اربعين شهادت حضرت امام حسين (ع) وهفتادو دوتن از ياران باوفايشان از درگاه خداوند متعال به پاس حضور عاشقان حضرت سيدالشهداء (ع) براي عزاداري وسوگواري دركربلاي معلي دركمال امنيت وبدون  هر گونه مشكلي با توجه به تهديدهاي دشمنان شكرگزاري نمود .
درادامه سركار خانم اميني درسخنان پيش ازدستور ، درخصوص بازديد انجام شده به اتفاق تني چند از اعضاي شورا ازنحوه فعاليت وعملكردپيمانكار پروژه ساماندهي بايگاني درشهرداري منطقه يك ومشكلات بوجود آمده براي پرسنل آن شركت وشفاف سازي بعضي از مسائل ،توضيحاتي ارائه نمود وخواستار نظارت هرچه بيشتر ازسوي شهرداري به خصوص سازمان فاوا برعملكرد آن شركت ونيز پي گيري هاي لازم جهت اجراي مفاد قرارداد وپرداخت حق وحقوقات پرسنل از سوي پيمانكار مربوطه گرديد .
سپس آقاي شايق از بازديد صورت گرفته توسط ايشان ازبعضي نانوايي هاي سطح شهر با توجه به افزايش نرخ نان و نيز بي توجهي برخي از نانوايان به نرخ مصوب وافزايش بي رويه قيمت نان توسط آنان وعدم پخت نان مطلوب وبا كيفيت و همچنين عدم رعايت نكات بهداشتي توضيحاتي ارائه نمود و خواستار پي گيري جدي اين موضوع از سوي فرماندار محترم وساير مسئولين مربوطه در اين زمينه گرديد .
درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردارمحترم با آرزوي قبولي عزاداريها ،گزارشي از بازديد انجام شده باحضورآقاي مهندس‌سيدحسيني معاونت‌محترم‌امورعمراني‌استانداري ازسيل‌بندهاي شهريزد و حساسيت آن موضوع بدليل احتمال بارندگي درشهر يزد درفصل زمستان وهمچنين ساماندهي رودخانه‌هاي موجود در سطح شهر باهمكاري وهماهنگي ادارات مربوطه جهت استحضاراعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود . سپس ايشان ازجلسه برگزارشده باحضوراعضاي هيأت مديره بانك شهردرتهران درمعيت آقاي رادمنش نماينده اين شورا جهت سرمايه گذاري ومشاركت بانك شهر دراحداث پروژه دكتر پيرنيا با فروش اوراق قرضه مشاركت و يا ايجاد خط اعتباري براي تملك املاك درمسير و همچنين واگذاري آن پروژه به بانك شهر به عنوان كارگزار آن پروژه مطالبي را عنوان نمود كه دراين زمينه آقاي رادمنش هم توضيحات كامل وجامع ازمطالب ومباحث مطرح شده درآن نشست به خصوص تملك پلاك ها جهت آزاد سازي ، تعيين تراكم با كاربري تجاري ومسكوني ، ايجاد پاركينگ بر معبر و غيره براي استحضار ساير اعضاي شورا ارائه نمود .
مصوبه :
    اجراي پروژه بلوار دكتر پيرنيا  
1- با توجه به ضرورت واهميت اجراي پروژه بلوار دكتر پيرنيا از سوي شهرداري موضوع درجلسه علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
الف :مقررگرديدشهرداري‌پروژه موردنظر رابه‌كارگزارخصوصي جهت اجرا وهرگونه اقدام‌واگذار نمايد.
ب : شهرداري ظرف مدت يكماه نسبت به تعيين يك سرمايه گذار وهمچنين براي تملك جهت آزادسازي مسير واجراي آن پروژه ، زمان بندي مشخص نمايد .
ج : مقررگرديدشهرداري بعنوان متولي‌هرپانزده روزيكباراقدامات انجام شده رابه شوراگزارش نمايد .
د: با توجه به درخواست شهرداري براساس نامه شماره930041442 مورخ5/9/93 جهت تعيين نماينده ازسوي شورا جهت نظارت براساس رأي گيري‌بعمل‌آمده آقايان شايق ازكميسيون نظارت وپي گيري ، رادمنش از كميسيون برنامه وبودجه ، مدرسي از كميسيون عمران به عنوان نمايندگان اين شورا جهت آن پروژه تعيين و انتخاب شدند .
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.