وظايف و اختيارات كميسيون عمران

وظايف و اختيارات كميسيون عمران
وظايف و اختيارات كميسيون به شرح ذيل مي باشد:
1- رسیدگی ، پیگیری و اولویت بندی درخواستهای مردمی در خصوص نیازهای عمرانی در سطح شهر از قبیل آسفالت و یا روکش آن ، احداث یا نوسازی پارکهای بزرگ و درون محله ای ، اصلاحات هندسی در امور ترافیکی ، احداث کتابخانه ها ، فرهنگسراها ، پل های عابر پیاده ، پارکینگ در مجاورت شبکه های اصلی پارکینگ های درون محله ای ، رفع خطرها خصوصا در بافت تاریخی و فرسوده ، حصارکشی زمین های افتاده ، تعریض معابر وهمچنین دفع آبهای سطحی قبل از فصل بارندگی 
2- بررسی نامه ها و لوایح ارسالی از شهرداری و سایر سازمانها در رابطه با امور عمرانی 
3- پیگیری امور مربوط به طرح تفصیلی شهر اعم از بافت تاریخی ، فرسوده و شهر یزد و تلاش برای اجرایی شدن آنها و همچنین طرح جامع ترافیک و سایر طرح های مصوب عمرانی از جمله طرح جامع امازاده جعفر، ،طرح جامع ساماندهی امیر چقماق، مطالعات حمل و نقل ریلی سبک برای افق بلند مدت ، طراحی و اجرای BRT، تقاطع های همسطح و غیر همسطح و ساير طرح هاي ترافيكي از قبيل اصلاح هندسي و احداث ميادين و غيره و همچنين پيگيري تكميل آزادسازي و اجراي شبكه هاي بلوار ولايت،30متري خاتم،لب خندق،24متري محمودآباد،18متري كوچه بيوك و خرمشاد و پاركينگ عمومي و محل گارا‍ژرضواني و كنترل واحداث پاركينگ طبقاتي خيابان فرخي و تلاش براي اجراي شبكه هاي مربوط به پروژه هاي مشاركتي از جمله پروژه ميدان ميوه وتره بار جديد و مجتمع تجاري جنب ميدان امام علي (ع).
4- شرکت فعال نماینده در جلسات کمیسیون ماده 5 ، جلسات در استانداری مربوط به امور عمرانی و ترافیکی ، و غیره...
5- بررسی اولیه لوایح تملیکی از نظر ارزیابی نرخ و اولویت بندی آنها سپس ارجاع به کمیسیون برنامه بودجه جهت بررسی اعتبارآنها
6- شرکت در جلسات توافقات تغییر کاربری و تعیین تراکم در شهرداری به دلیل تخصصی بودن موضوع
7- بررسی و تایید طرح های اجرایی ارسالی از شهرداری و عندالزوم بازدید از محل با حضور طراح آن
8- پیگیری پیشرفت کار پروژه های پیش بینی شده در بودجه با نصب روز شمار و کنترل های لازم از نظر حجم و نرخ و کیفیت مصالح و اجرا با استفاده از مشاورین عمرانی کمیسیون و بازدید مستمر از پروژه ها، بررسی و تایید صورت جلسات مربوط به تحویل های موقت و قطعي پس از بررسی و دریافت گزارش مکتوب مشاور کمیسیون
9- پیگیری امور مربوطه به پروژه های عمرانی مشارکتی از تنظیم قرارداد تا مراحل اجرا بطور مستمر و کنترل های لازم از نظر کیفی و کمی
10-   پیگیری امور مربوطه به صدور پروانه ساختمان و تسهیل و تسریع در کار ارباب رجوع بطور مستمر با همکاری دستگاههای ذیر بط و تعامل با آنها
11-   پیگیری های مربوط به کاهش تخلفات ساختمانی با تعامل بیشتر بین شهرداری ها ، سازمان نظام مهندسی ساختمان و صاحبکاران و اعضای محترم کمیسیونهای ماده صدبا تشکیل جلسات و کلاس های توجیهی و فرهنگ سازی لازم بطور مستمر
12-   بررسی و جمع آوری نیازهای عمرانی سطح شهر و اولویت بندی آنها بمنظور لحاظ نمودن در بودجه اصلاحی یا بودجه سال آینده و پیگیری های لازم
13-   بررسی و اعلام نظر در خصوص بودجه های عمرانی سالیانه پیشنهادی شهرداری مناطق سازمان و عمران و نوسازی و پیگیری تحقق انها در سال جاری
14-   بررسی و اعلام نظر در خصوص تعرفه عوارض بها و خدمات سالیانه شهرداری و همچنین اعزام نماینده به اداره دارایی جهت تعیین عدد P   سالیانه ملاک عمل در تعرفه های عوارض
15-   بررسی و تعیین نرخ آسفالت و نرخ های مربوط به حفاری ها
16-   پیگیری تشکیل واحد زمین بمنظور اجرای کردن ماده 111 قانون شهرداری ها بمنظور تحول در نوسازی بافت فرسوده
17-پيگيري و ارائه طريق براي مقاوم سازي ساختمان آسيب ديده منطقه دو شهرداري
18- پيگيري ، تكميل و بهره برداري از ساختمان جديد ترمينال اتوبوسراني و ساختمان هاي سازمان اتوبوسراني و سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري