ورود 70 درصد پرونده هاي منطقه يك شهرداري يزد در سامانه مكانيزه اداري

ورود 70 درصد پرونده هاي منطقه يك شهرداري يزد در سامانه مكانيزه اداري
/ درنشست اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با كاركنان منطقه يك و سازمان آمار و فناوري شهرداري مطرح شد /
ورود 70 درصد پرونده هاي منطقه يك شهرداري يزد در سامانه مكانيزه اداري
اعضاي شوراي اسلامي شهرو شهرداريزد با كاركنان منطقه يك و سازمان آماروفناوري شهرداري ديدار و ازسامانه اتوماسيون اداري منطقه بازديد نمودند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد – سرهنگ سيد علي محمد ميرحسيني رئيس شوراي اسلامي شهردراين نشست با اشاره به سال نوآوري وشكوفايي اظهاراميدواري نمود سامانه اتوماسيون اداري بايد به شكلي انجام گيردتا مردم از آن بهره مند شوند .
وي آموزش ، ايمني و مديريت صحيح را اساسي ترين مسائلي دانست كه بايد در مورد اين سامانه مورد توجه قرارگيرد.
سرهنگ ميرحسيني تكريم ارباب رجوع را در گرو تكريم كاركنان و پرسنل ادارات ذكر نمود.
مهندس سيد علي اكبر ميروكيلي شهرداريزد شوراي شهررا يكي ازقوي ترين مدافعان و پايه ريزان راه اندازي سامانه اتوماسيون اداري عنوان نمود و خاطرنشان ساخت: با اين سامانه امكان خطا درپرونده ها و گم شدن برخي مدارك به حداقل مي رسد.
وي ضمن بيان اينكه سال گذشته زمينه تحقق پي ريزي مكانيزه شدن سامانه اداري انجام شده است تصريح كرد: اين موضوع،حركت جمعي را مي طلبد و بايد تلاش شود تا به نتيجه برسد.
مهندس قانع مديرمنطقه يك شهرداري يزد تصريح كرد: مكانيزه كردن سيستم اداري درسال نوآوري و شكوفايي يكي از نوآوريهايي است كه در طول 70 سال عمرشهرداري يزد بخوبي مشهود مي باشد.
وي گفت: براساس قرارداد منعقد شده با سازمان آمارو فناوري بالغ بر18 هزارپرونده از مجموع 40 هزارملكي كه درسطح منطقه يك داراي شناسنامه و پرونده مي باشند بايد وارد سامانه اداري شود.
مهندس قانع خاطرنشان ساخت: تاكنون 12 هزارو500 پرونده به صورت كامل وارد سامانه شده ودرحال حاضرازطريق مكانيزه قابل دسترسي مي باشد و 5 هزارو500 پرونده باقيمانده نيزبه زودي انجام مي شود .
وي افزود: انشاءا... تا پايان ماه مبارك رمضان صدورهرگونه گواهي منطقه يك شهرداري از طريق سامانه مكانيزه قابل دسترسي  مي باشد.
مديرمنطقه يك شهرداري خبرداد: همزمان با ساماندهي و مكانيزه نمودن سامانه اداري اين منطقه برنامه مميزي آن دراوايل دي ماه سالجاري انجام مي گيرد.
مهندس مهدي فعالي مديرعامل سازمان آماروفناوري شهرداري يزد در اين جلسه با توضيح وشرح اقداماتي كه در راستاي مكانيزه شدن سامانه اداري منطقه يك توسط سازمان انجام گرفته خبرداد: امروزبدهي هاي نوسازي شهرداري از طريق google erth قابل دسترسي مي باشد.
وي ضمن تاكيد اينكه تمام نرم افزارهاي اتوماسيون مجموع شهرداري با اعتبار 175 ميليارد ريال تهيه شده است خاطرنشان ساخت: در حال حاضر استارت بهره برداري از سامانه اداري منطقه يك آغاز شده است.
مديرعامل سازمان آماروفناوري شهرداري افزود : در حال حاضر ايجاد اتوماسيون اداري در منطقه سه آغاز گرديده وهمچنين مكانيزه شدن سامانه اداري منطقه دو درآذرماه شروع مي شود.