هیئت رئیسه شورای شهر یزد در سال سوم انتخاب شدند

هیئت رئیسه شورای شهر یزد در سال سوم انتخاب شدند

در جلسه ۱۷۷ شورای اسلامی شهر یزد و انتخابات هیئت رئیسه برای سومین سال با حضور فرماندار یزد؛
غلامعلی سفید رئیس شورا
سیدحسین آزادی نایب رئیس
مهدی کاشفی زاده منشی اول
ونوس عامری منشی دوم
حمیدرضا قمی سخنگو انتخاب شدند