هیئت رئیسه شورای شهر یزد در سال دوم انتخاب شدند

هیئت رئیسه شورای شهر یزد در سال دوم انتخاب شدند

در نود و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد در انتخاب هیئت رئیسه برای دومین سال، غلامعلی سفید با کسب 11 رای به عنوان رئیس مرتضی شایق با 10 رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شدند.
همچنین محمدعلی پاکنژاد با کسب 8 رای به عنوان منشی اول، مهدی کاشفی زاده با 8 رای منشی دوم و محسن عباسی با 10 رای به عنوان سخنگو انتخاب شدند.