همشهریان نسبت به اخذ ورودیه به کویر معترض هستند / اخذ وجه توسط چه ارگانی صورت می گیرد؟

همشهریان نسبت به اخذ ورودیه به کویر معترض هستند / اخذ وجه توسط چه ارگانی صورت می گیرد؟


همشهریان نسبت به اخذ ورودیه به کویر معترض هستند / اخذ وجه توسط چه ارگانی صورت می گیرد؟

الهه جورابی عضو شورای اسلامی شهر یزد در آغاز سیصد و هشتمین جلسه شورای شهر به اخذ ورودیه از مردم برای حضور در کویر اشاره و عنوان کرد: شهروندان نسبت به اخذ وجه در ورود به نقاط کویری که دسترسی عموم است اعتراض دارند و این اقدام را از شهرداری می دانند که به هیچ عنوان تصمیم و اقدامی از شهرداری و شورای شهر برای این موضوع صورت نگرفته است.
از شهردار محترم درخواست دارم این اقدام بر