همایش دوچرخه سواری به میزبانی شورا

همایش دوچرخه سواری به میزبانی شورا

همایش دوچرخه سواری پنجشنبه 12 اردیبهشت به مناسبت روز شوراها و به میزبانی شورای اسلامی شهر یزد