هفدهمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهر یزد


صورتجلسه

هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید در ساعت30/18 روزشنبه مورخ 22/7/96 با حضوراکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

    درابتدا ریاست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق همکاران ارجمند اظهار داشت روزهایی که گذشت روزهایی بود که سلطه جهانی با همه توانش به مقابله با نظام اسلامی بلند شد و دیدیم که رئیس جمهور آمریکا با شاخ ودندان کشیدن ونشان دادن وبا بداخلاقی تمام و به کاربردن بدترین کلمات که می توان به عنوان فحاشی به آن نگاه کرد و همچنین با وقیحانه ، بدترین تهمت ها را زدند و نظام جمهوری اسلامی ایران را متوجه اتهاماتی کرد که به خودشان برمی گردد و خوشبختانه ما شاهد بودیم کسانی که مدافع این حرفها بوده و همراهی کردند نبودند کشورهایی جز اسرائیل ، غاصب ترین کشور دنیا ، عربستان، مرتجع ترین کشور دنیا و در مقابل کشورهای آزادیخواه و حتی کشورهای متمدنی که یک روز با آمریکا هم پیمان بودند درمقابل اینها موضع گرفتند وتدبیر وکارهای بجای دولت ما بگونه ای رقم خورده که الحمدا... امروز حقانیت و مظلومیت ایران را اثبات می نماید. دنیا دید که بعداز این توافق برجام آنهایی که  می خواهند توافق را بشکنند آمریکاست. ایران پای حرف هایش ایستاده ، آنها هستند که آنهم با خودشان دارند مخالفت می کنند ودیگرکشورها و سازمان ملل هم تأیید کرده است و همه با هم تعهدات را پذیرفتند که انجام دهند و سازمان انرژی اتمی مرتبط گزارش تهیه می کند و ایران را پایبند به تعهدات توجه می کند ولی آن کارهای زشتی را انجام دادند و متأسفانه تحریف تاریخ کردند و مطالبی را عنوان کردند که بسیار زشت بود واز هیچ کس دیگر برنمی آمد که چنین حرکتی را انجام دهد به هر صورت ملت ایران ، دولت ایران ، رهبرایران همه نشان می دهند و نشان دادند که همه یکپارچه هستند و اگر اختلاف سلایقی هم هست در برداشت هایی است که درمسائل مختلف دارد ولیکن وقتی با دشمن دیرینه مواجه می شوند همه یک واحد هستند و قرار نیست که حرف های داخلی ما باعث شود که درمقابل حرف های دشمن کوتاه بیاییم یا چندگانگی نشان بدیم درهرصورت بنده هم به عنوان نماینده مردم شهر یزدو از طرف دوستان عزیزم در شورای  شهر اعلام می کنیم درمقابل کسانی که فکر یا قصد طغیان دارند و قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی دارند ، قصد مقابله با رزمندگان عزیزما ، سپاه پاسداران، نیروهای ارتشی، نظامی و انتظامی ما به کشور را از هر گزندی تا حالا مصون داشتند و سرسخت و مقاوم درمقابل دشمن ایستادند و همه بسیجی هستندودل درگروایران بستند ما همپای همه مردم فریاد می زنیم هستیم ، خواهیم ماند و پای حرف هایمان و کشورمان و اهداف انقلابمان ایستادگی خواهیم کرد.

     سپس ایشان با توجه به نکات مطرح شده پیرامون شورا بابت سیاسی کاری و اهمال درکارها اظهارداشت این حرف ها هیچ وقت روی ما اثر نمی گذارد و این شورا با تمام توان و تلاش خود کارها را دنبال خواهیم کرد و به زودی گزارش عملکرد درآمد، هزینه شهرداری را در شش ماهه نخست سال برابر ضوابط و مقررات جهت اطلاع مردم انتشار خواهیم نمود.

   درادامه و براساس دستورکارجلسه شهردار محترم شهر یاسبرین مجارستان و همراهان و همچنین آقای دکترجمالی نژادشهردارمحترم ومدعوین محترم درجلسه شوراحضوریافتندکه درابتداریاست شورا با عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمند اظهارداشت موضوع خواهرخواندگی شهر یزد با یاسبرین با پیشنهاد وزارت خارجه در بیست و دوسال پیش هنگام تصدی اینجانب به عنوان استاندار یزد مطرح گردید که مقررشدنمادی ازآن شهردریزدونمادی ازشهر یزد در آن شهر و نیز نامگذاری خیابان در شهرها صورت پذیرد که تقریتاً کارها انجام شده و قراراست براساس مصوبه شورا فردا خیابانی در یزد بنام یاسبرین نامگذاری شود. وی درادامه خواستارتبادل کالا باتوجه به شرایط وپتانسیل شهریزدجهت صادرات کالا برای همکاری های متقابل و همچنین تخصیص مکانی در یزد و یاسبرین جهت احداث موزه و نمایشگاه گردید .

      سپس آقای قمی با عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان محترم، مطالبی را درخصوص وضعیت خاص یزد و یاسبرین از لحاظ جغرافیایی با توجه به وسعت و جمعیت هردو شهر و با اشاره به سابقه حمل ونقل شهری و ترکیبی درکشور مجارستان و شرایط شهر یزد از لحاظ حمل ونقل ارائه نمود.

   درادامه آقای سابوتامش شهردار شهر یاسبرین از کشورمجارستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در گذشته درجهت خواهر خواندگی شهر یزد و یاسبرین اظهارداشت ما باید به آینده نگاه کنیم و من از افکار جمع شوراخوشحال هستم که به فکرمانزدیک است وانسجام درشورای شهریزدبسیارمهم و مؤثر خواهدبود وما امیدوارم بتوانیم گام های مؤثری برای این دوشهر با همکاری یکدیگر برداریم و باید از حالا به بعد کارهاراعملی کنیم بخصوص درزمینه سرمایه گذاری وبرقراری پروازهای مستقیم بین دوپایتخت جهت حضورسرمایه داران برای همکاری های اقتصادی. ایشان در ادامه ضمن ابراز خوشنودی از اینکه سفیرایران درکشور مجارستان یزدی است این موضوع می تواندباعث تسریع در همکاری دو شهر گردد و امیدواریم با تفاهم نامه امضاءشده با دانشگاه یزد وهمچنین حضور در دانشکده معماری و اقدامات صورت گرفته توسط دانشجویان آن دانشگاه جهت طراحی نمادهای دو شهر یزد و یاسبرین اقدامات متقابل با هم داشته باشیم.

   درادامه جلسه آقای دکتر جمالی نژاد شهردار یزد ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان اظهار داشت دیپلماسی هابصورت رسمی وعمومی می باشد که رسمی بودن آنها بین دولت ها است و عمومی بودن آن ازطریق مردم دوکشورصورت گیردوتفاهم نامه منعقدشده بین دوشهریزد و یاسبرین می تواند زمینه های مؤثری درجهت رشد و ارتقاء سطح تبادلات فرهنگی، صنعتی ، معماری ، کشاورزی و ... داشته باشد و باید مبادلات دوطرفه باشد وما بایدبا هرکس مکاتبه و همراهی درجهت تسهیل در کارها باشد انجام خواهیم داد .

   سپس سایرمدعوین هم نقطه نظرات وپیشنهادهای خوددرزمینه ایجادشرایط و بستر سازی لازم برای رشد سرمایه گذاری در یزد ، برنامه ریزیهای مدون با آژانس های مسافرتی جهت سفر آسان به دوکشور ایران و مجارستان برای مبادله گردشگری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و همچنین سرمایه گذاری با توجه به منابع موجود و کارخانجات سرامیک، کاشی و کشت گلخانه ای درجهت صادرات ایجاد یک موزه دردو شهر، ایجاد راهکار های لازم جهت واردات و صادرات محصولات کشاورزی مطرح وبحث و تبادل نظر نمودند.

مصوبات :

 

  تغییرنام خیابان یاس به یاسبرین

 

 

  1. لایحه  شماره200/960026887-11/6/96شهرداری ثبت  دبیرخانه  شورابشماره961001470-12/6/96بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تغییرنام خیابان یاس به یاسبرین ، باسلام وصلوات بر محمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال  1375 واصلاحيه بعدي آن ، بازگشت به مصوبه قبلی شورای چهارم مبنی بر نام گذاری خیابان حدفاصل میدان یزدباف و میدان حج به نام یاسبرین، به استحضار می ر ساند با توجه به اینکه خیابان موردنظر هنوز شکل نگرفته و با عنایت به نام گذاری های قبلی خیابان مذکور، و همچنین حضور قریب الوقوع یک هیئت بلندپایه از کشور مجارستان که شامل شهردار یاسبرین نیز هست، پیشنهاد می نمایدخیابان یاس واقعدربلوار دانشگاه، حدفاصل خیابان اطلسی و خیابان ملاصدرا، از یاس به یاس بِرین تغییرنام وطی مراسمی همزمان باحضورهیات مذکورافتتاح گردد.خواهشمنداست موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. جعفرامین مقدم- سرپرست شهرداری یزد.»

موضوع    در صحن علني شورا مطرح  وپس  از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت.

 

  تملک پلاک متعلق به آقای محمد بختیاری  

 

  1. لایحه  شماره960030867-5/7/96 شهرداری          ثبت  دبیرخانه  شورا بشماره961001729-5/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی 3573 بخش4 یزد واقع در طرح میدان امام حسین(ع) ، با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار ميرساند شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ششدانگ پلاك ثبتي 3573 بخش4 يزد به كد نوسازي شماره 9002-83-27-3 متعلق به آقاي محمدبختياري بابا پيري واقعدرطرح ميدان امام حسين(ع)اقدام نمايدكه پس از طرح موضوع درجلسات کمیسیون مواردخاص وبررسی های لازم در اين خصوص، توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازای واگذاري ملك موصوف و براساس نظريه هيئت كارشناسي رسمي دادگستري جمعاً مبلغ 000/000/400/18ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه مقررشددر ازاي اين بستانكاري دو قطعه زمين با كدهاي نوسازي 2-12-33-3 و 3-12-33-3 از اراضي سليماني با كارشناسي هيئت مذكور به مبلغ 000/062/619/12ريال به عنوان ملك معوض به مالك واگذارگردد وبا توجه به میزان قيمت گذاري كارشناسان و باموافقت مالك ارزش دوقطعه زمين معوض مبلغ100/015/250/13ريال(پنج درصد بالاتر از قيمت كارشناسي دو پلاك) محاسبه گرديد كه مابه التفاوت آن مبلغ 900/984/149/5  ريال بستانكاري مالك ميباشد كه اين مبلغ طي دو قسط در وجه ايشان پرداخت  مي گردد. ضمناً مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي باشد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ كارشناسي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200025اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان  اهالی و منصوري جعفري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورامطرح  باعنایت به   بررسیهای  بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات نائب رئیس آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، ضمن موافقت باکلیات لایحه پیشنهادی فوق مقررگردیدشهرداری بانظرمالک با احتساب پانزده درصد افزایش نسبت به نرخ ملک معوض برابر قیمت کارشناسی محاسبه و الباقی آن مبلغ سه میلیاردوهشتصدو هشتادوهشت میلیون و هفتادو هشت هزار وهفتصد ریال (3.888.078.700ریال) بصورت نقدی به مالک پرداخت نماید.

 

  پل عابرپیاده میدان شهدای محراب

 

  1. لایحه  شماره960031945-13/7/96 شهرداری          ثبت  دبیرخانه  شورا بشماره961001799-13/7/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: رأی هیأت حل اختلاف ماده 38 بابت پل عابر پیاده میدان شهدای محراب، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضارمی رساند شهرداری یزد در نظر دارد درراستای اجرای رأی شماره 39/38-96 هیأت حل اختلاف ماده 38آیین نامه معاملات(تصویر پیوست) که برای طرفین لازم الاجراست نسبت به پرداخت هزینه ساخت و نصب پل هوایی عابرپیاده مکانیزه واقع درمیدان شهدای محراب به مؤسسه خیریه علی بن موسی الرضا «ع» طبق مفاد رأی صادره اقدام نماید که براساس رأی صادره ،شهرداری ملزم به پرداخت هزینه های انجام شده بابت پل به مبلغ 000/385/523/6 ریال و در خصوص برآورد ریالی پله های برقی و کل تجهیزات و تأسیسات مکانیکی وبرقی طبق ارزیابی هیأت کارشناسی به مبلغ 000/000/900/9ریال گردیده است . خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمایید از محل دیون بلامحل به طرفیت درآمد مازاد سنواتی جهت پرداخت مبالغ فوق اقدامات بعدی معمول ودراصلاحیه بودجه منظور گردد. ضمناً آقايان شفیعی و عفتی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. جمالی نژاد- شهرداریزد.»

موضوع  درصحن علني شورا مطرح  با عنایت به   بررسیهای    بعمل  آمده  از سوی    کمیسیون برنامه و بودجه وتوضیحات نائب رئیس آن  کمیسیون و پس   از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن موافقت با پیشنهاد فوق درخصوص ردیف اعتباری اعلام شده ، مقررشد شهرداری نسبت به پرداخت بهای سازه برابر بند الف رأی کمیسیون ماده 38 اقدام و درخصوص بند ب نیز پس از اخذ اظهارنظر اداره استاندارد برابر مقررات اقدام نماید. ضمناً مقررگردید کمیته ای جهت تحقیق و تفحص در ارتباط با ساخت و بهره برداری از پل های عابر پیاده مکانیزه متشکل از آقایان آزادی، پاک نژاد ، ابوترابی و سرکارخانم عامری تشکیل و گزارش خود را درصحن علنی شورا ارائه نمایند.

   جلسه با ذكرصلوات درساعت 15/21 خاتمه يافت.