هفتمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهر یزد


صورتجلسه

هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 7 صبح روزچهارشنبه مورخ 8/6/96 با حضور تمامی اعضاء تشکیل گردید:  

   درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) و با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجائی وباهنر و با آرزوی موفقیت برای مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی بخصوص دولتمردان تدبیرو امید در جهت خدمت رسانی به ملّت شریف ایران ، فرارسیدن روزعرفه وعیدسعید قربان را برهمگان تبریک وتهنیت عرض نمود. وی در ادامه شهادت ستوان یک محمد دهقان نیری که در درگیری اشرار مسلح در ایرانشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد را به خانواده محترم ایشان وملّت شهیدپرور یزد وهمکارانشان درنیروی انتظامی تسلیت عرض نمودوازخداوندمتعال علّودرجات برای آن شهید بزرگوار وصبرواجر جزیل برای خانواده آن بزرگوار و سایر بازماندگان مسئلت نمود.

    سپس ایشان ازاقدام خوب شورای دوره پنجم درخصوص انتخاب آقای دکتر مهدی جمالی نژاد به عنوان شهرداریزد که مورد استقبال نخبگان، جامعه فرهنگیان ودانشگاهیان قرارگرفته و با دادن پیام های مختلف از این حرکت تقدیر و تشکر نمودند مطالبی را عنوان و از کسانی که  به نوعی در این جهت همکاری داشته اند سپاسگزاری نمود.

   درادامه با توجه به دستورکار جلسه ، آقای قمی درخصوص پیگیری و اقدامات صورت گرفته در راستای ایجاد قطار بین شهری(تراموا) با همکاری وسرمایه گذاری بخش خصوصی از کشورهای فرانسه و چین و تأکید ایشان مبنی بر تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولین و کارشناسان خبره و ضرورت بازدید از آن مجموعه سرمایه گذارها توضیحات کامل وجامع ارائه نمود که دراین زمینه سایر اعضای شورا هم نقطه نظرات و دیدگاههای خود را درخصوص ضرورت راه اندازی قطار بین شهری درجهت رفاه حال شهروندان مطرح وبحث وتبادل نظرنمودندکه ضمن تصویب کلیات این موضوع مقررگردید آقای قمی ضمن پیگیری های لازم ، نسبت به تشکیل کمیسیون ذیربط با مشارکت افراد متخصص و با همکاری حوزه حمل ونقل وترافیک شهرداری و با حضور سایر اعضای شورا اقدام نمایند.

    سپس با توجه به حضور آقای ابوالحسنی مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی (میادین میوه وتره بار ) ، در خصوص اهمیت ساماندهی بازارچه های  تره بار ایجاد شده توسط

شهرداری درسطح شهر وایجاد یکسری از مسائل ومشکلات برای سایر آن کسبه وهمچنین هدف از تأسیس

آن بازارچه هاوچگونگی خدمات دهی ارزان قیمت به مردم، کیفیت کالاها، امنیت  ناپایدار ایجادشده واعتراضات آن کسبه ضرورت نظارت وکنترل بیشتربرعملکرد وقیمت اجناس باهمکاری دستگاههای مربوطه ونیز مسائل ومشکلات بوجودآمده برای میدان مرکزی میوه وتره بار با توجه به احداث میدان تره بار در شاهدیه مطالبی را عنوان وپس ازبحث وتبادل نظردرنهایت مقررگردید شهرداری ظرف مدت15 روز درجهت طرح اجرایی برای ساماندهی آن بازارچه ها، پیشنهادهای خودرا طی لایحه ای باهماهنگی هیأت مدیره و شورای آن سازمان تهیه و جهت بررسی وهرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

    درادامه جلسه لایحه دوفوریتی شهرداری درخصوص برگزاری برنامه فرهنگی استان یزد دربرج میلاد با موضوع ثبت جهانی بافت تاریخی یزد مراتب درصحن علنی شورا مطرح و با توجه به توضیحات سرپرست محترم شهرداری و پس ازبحث وتبادل مقررگردید ضمن ارائه ریز برنامه ها درجلسه بعد، تاسقف مبلغ پانصدمیلیون ریال(500.000.000 ریال)بعدازاجرای برنامه وبه میزان ومتناسب با تأثیر درموضوع شناسایی سرمایه گذاری دریزد طبق گزارشی که به شورا ارائه می شود تصمیم گیری و مساعدت بعمل آید.

مصوبات :

 معرفی اعضای شورا به عنوان نماینده درشورای سازمانهای وابسته به شهرداری  

1- درخصوص تعیین ومعرفی اعضای شورا به عنوان نماینده درشورای سازمانهای وابسته به شهرداری به عنوان ناظر برای مدت دوسال مراتب درصحن علنی شورا مطرح و پس ازبحث و تبادل نظر واستماع نظرات مواردبشرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:

محسن ابوترابی: نماینده   شورا در سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی .

سیدحسین آزادی: نماینده شورا در سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی .

الهه جورابی: نماینده شورا درسازمان مدیریت پسماند.

مرتضی           شایق:  نماینده  شورا درسازمان حمل ونقل بارومسافر.

ونوس عامری: نماینده شورا در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی.

محسن عباسی هرفته : نماینده شورا در سازمان عمران وبازآفرینی فضاهای شهری.

حمیدرضا قمی: نماینده شورا در سازمان فناوری آمار واطلاعات.

مهدی کاشفی زاده : نماینده شورا در سازمان آرامستانها.

سپنتا نیکنام : نماینده شورا در سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهرداری.

 

  نمایندگان شورا درشورای اسلامی شهرستان

2- دررابطه با معرفی نمایندگان این شورا جهت حضور درشورای اسلامی شهرستان یزد مراتب درصحن علنی مطرح وپس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات و رأی گیری به عمل آمده با ورقه، آقایان غلامعلی سفید وحمیدرضا قمی به عنوان نمایندگان این شورا دراین زمینه تعیین و انتخاب شدند.

  تفویض اختیار

3- لایحه دوفوریتی شماره 960025778-4/6/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره961001421-6/6/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع : تفویض اختیار، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال1375واصلاحيه بعدي آن، با عنایت به اختیارات آن شورای محترم مندرج درماده 54 وبند3 ماده 45 و ماده79 قانون شهرداریها و همچنین بند الف ماده 33آیین نامه معاملات شهرداری، اختیارات آن شورای محترم به اینجانب واختیارات اینجانب به سایرمسئولین شهرداری ودرصورت لزوم نسبت به معرفی نمایندگان آن شورای محترم جهت نظارت درکمیسیون های معاملات شهرداری وسازمانهای تابعه که براساس موارد مصوب طی بند یک صورتجلسه شماره 189مورخ 16/3/94 به شهردار وقت وسایر لوایح مرتبط داده شده است ، به اینجانب تفویض تا براساس احکام صادره به مسئولین اقدام گردد. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح ودرصورت تصویب مراتب را امربه ابلاغ فرمائید. ضمناً آقای احمد روستایی مدیریت بودجه ومشاورمالی شهرداری به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشترمعرفی می گردد.  جعفر امین مقدم – سرپرست شهرداری یزد.»

مراتب درصحن علنی شورا با حضور سرپرست محترم شهرداری مطرح ، با عنایت به توضیحات ایشان و پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، پیشنهاد فوق موردتصویب قرارگرفت و همچنین لایحه فوق از زمان مصوبه این شورا مبنی برتعیین آقای امین مقدم به عنوان سرپرست شهرداری یزد طبق صورتجلسه شماره 2 مورخ1/6/96 تنفیذ می گردد. ضمناً آقای مرتضی شایق به عنوان نماینده این شورا درکمیسیون عالی معاملات شهرداری تعیین وانتخاب گردید .

 مساعدت جهت برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی ناشنوایان

4- لایحه  شماره 960026379-7/6/96 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 961001433-8/6/96 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد،موضوع:مساعدت، باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص)، احتراماًً باستنادماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه شماره 111/96/ن مورخ 6/6/1396 هیئت ورزشهای ناشنوایان استان یزد(تصویرپیوست)مبنی برمساعدت درخصوص برگزاری المپیادفرهنگی ورزشی ناشنوایان

ارسال می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.

جعفر امین مقدم- سرپرست شهرداری یزد»

مراتب درصحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف و موافق، مقررگردید شهرداری نسبت به دراختیارگذاشتن اتوبوس برای ایاب وذهاب بازیکنان و نیز فضاهای تبلیغاتی شهری برای اطلاع رسانی ویک وعده پذیرایی ناهار همگی تا سقف مبلغ یکصدمیلیون ریال(100.000.000ریال) اقدامات لازم معمول نماید. 

جلسه با ذكرصلوات درساعت11 خاتمه يافت.