هفتمين اجلاس مجمع مشورتي روساي کميسيون هاي فرهنگي شوراي اسلامي کلانشهرها و مراکز استانها با تصويب 3 طرح پيشنهادي به پايان رسيد

هفتمين اجلاس مجمع مشورتي روساي کميسيون هاي فرهنگي شوراي اسلامي کلانشهرها و مراکز استانها با تصويب 3 طرح پيشنهادي به پايان رسيد
هفتمين اجلاس مجمع مشورتي روساي کميسيون هاي فرهنگي اجتماعي زيست شهري شوراي اسلامي شهر به رياست حجت الاسلام مطهريان نائب رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي زيست محيطي شوراي اسلامي باحضور محمد فقيه خراساني رئيس شوراي اسلامي استان و شهردار يزد درمحل هتل صفائيه به پايان رسيد .
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر وشهرداري يزد - دراختتاميه اين اجلاس پس از بحث وتبادل نظر درکميته هاي چهارگانه اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي و سلامت طرحهايي بدين شرح به تصويب رسيد.
1-      طرحهاي استفاده از ظرفيت کليه امکانات وتجهيزات دراختيار مديريت شهري درتوسعه ورزش همگاني
2-       شناسايي ومعرفي محل هاي تولد،زندگي، فعاليت ، وفات و آرامگاه مشاهير و مفاخر کلانشهرها و مراکز استانها
 3- پرچم، سند هويت ملي
محمد فقيه خراساني رئيس شوراي اسلامي استانها و عضو شوراي اسلامي شهر يزد در اين اجلاس  درخصوص هرچه بهتر وبيشتر شناسايي شوراهاي فرادست تاکيد نمود.
درپايان اين اجلاس حجت الاسلام مطهريان نائب رئيس کميسيون فرهنگي ،اجتماعي و زيست محيطي شوراي اسلامي شهر يزد اظهار اميدواري نمود که طرحهاي مصوب مجمع مشورتي مورد توجه قرار گيرد و در سطح کشور اجرا گردد.