هفتاد و چهارمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهریزد(فوق العاده)

 

 

 

 

 

 

هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهریزد(فوق العاده) با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت 8/10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/3/21 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید :  

درابتدا ریاست شورا باسلام و صلوات بر محمدوآل محمد(ص) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات ، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم در باقی مانده ماه مبارک رمضان از فیوضات معنوی این ماه بزرگ بهره های لازم را ببریم.

 سپس آقای قمی در سخنان پیش از دستور ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، گزارش جامع و کاملی از سفر خود به روسیه در معیت آقای سفید رئیس محترم شورا در خصوص ایجاد قطار حومه ای یزد و بازدید از کارخانه اورال واگن جهت استحضار اعضای شورا بصورت مصور ارائه نمود.

در ادامه جلسه لایحه دوفوریتی ارسالی از سوی شهرداری درخصوص هبه پلاک های متعلق به محمدعلی و حسن ناصر بافقی در محله چهارمنار جهت پارکینگ درون محله ای مطرح که پس از بحث و تبادل نظر موضوع فوق با قید یک فوریت به کمیسیون عمران شورا ارجاع، تا ضمن بررسی های لازم نتیجه را جهت هر گونه تصمیم گیری به شورا گزارش نمایند. سپس با توجه به درخواست تنی چند از اعضای محترم شورا در خصوص برگزاری جلسه بعدی شورا در روز چهارشنبه 97/3/23 بصورت غیرعلنی، پس از رأی گیری بعمل آمده با اکثریت مطلق مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات :

 

تهاتر بابت بدهی به شهرداری

 

 

1-لایحه یک فوریتی شماره970012581-97/03/12 شهرداری ثبت  دبیرخانه   شورا بشماره971000802-97/03/12 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: واگذاری 2 واحد آپارتمانی و یک قطعه زمین به شهرداری بابت قسمتی از بدهی ، باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً به استناد ماده 80  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 1396 و بازگشت به بند يك صورتجلسه مورخ 96/10/16 آن شوراي محترم، بدين وسيله به استحضار مي­رساند آقايان محمدعلي بابايي و علي زارع­زاده و محمدرضا ميرجليلي در نظر دارند بابت قسمتي از بدهي خود، نسبت به واگذاري واحد آپارتماني و زمين به شرح ذيل به شهرداري اقدام نمايند:

1 –  تهاتر شش دانگ يك قطعه زمين مسكوني به مساحت 131/8 مترمربع تحت پلاك ثبتي 17761 بخش8 يزد واقع در بلوار استقلال كوچه باسكول متعلق به آقای محمدعلي بابايي كه براساس كارشناسي انجام شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري جمعاً به مبلغ  988/500/000  ريال برآورد گرديده و براساس نظريه كارگروه املاك و موافقت مالك مقرر شده جمعاً به مبلغ  922/600/000  ريال محاسبه و بابت بخشي از بدهي ايشان به شهرداري واگذار گردد.

2 – تهاتر يك واحد تجاري به مساحت 29/65 مترمربع تحت پلاك ثبتي1810 فرعي باقيمانده 684  فرعي از دو فرعي 2023  اصلي بخش 5  يزد واقع در صفاييه بلوار شهيد قندي (مجتمع تجاري آريا) متعلق به  آقای علي زارع زاده كه بر اساس كارشناسي انجام شده توسط هيات ارزياب شهرداري جمعاً به مبلغ 7/116/000/000 ريال برآورد گرديده و بر اساس  صورتجلسه توافقي و موافقت مالك مقرر شده جمعاً به مبلغ5/633/500/000 ريال محاسبه و همچنين با عنايت به تعجيل در پرداخت چك هاي بدهي توسط متقاضي، برگشت تخفيف مربوطه به مبلغ 175/551/296 ريال نيز در محاسبات منظور و نهايتا ً جمع بستانكاري ايشان بابت موارد مشروحه بالا  5/809/051/296  ريال تعيين كه پس از انتقال سند و تحويل ملك، معادل اين مبلغ  بابت بخشي از بدهي ايشان به شهرداري واگذار گردد.

3 – تهاتر شش دانگ يك باب آپارتمان مسكوني به مساحت 193/06 مترمربع به انضمام يك باب انباري و يك باب پاركينگ اختصاصي تحت پلاك ثبتي 6526/3/619  بخش 4  يزد واقع در صفائيه خيابان ملاصدرا (ساختمان آراز) متعلق به آقايان ميرجليلي و دهقانپور كه بر اساس كارشناسي انجام شده توسط كارشناسان رسمي دادگستري جمعاً به مبلغ  10/135/650/000 ريال  برآورد گرديده و بر اساس نظريه كارگروه املاك و موافقت مالكین مقرر شده جمعاً به مبلغ  9/556/470/000  ريال محاسبه و اين مبلغ  بابت بخشي از بدهي ايشان  به شهرداري واگذار گردد.

  علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير كارشناسي های انجام شده و درخواست نامبردگان، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت موافقت اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقايان روستایی و حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه با حضور مسئولین مربوطه و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق،  پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت

 

تملک پلاک آقای حاجب مرتاض واقع در طرح میدان مسکن

 

 

2-لایحه شماره970008198-97/02/24 شهرداری ثبت  دبیرخانه   شورابشماره971000484-97/02/24 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی 745 بخش 5 یزد واقع در طرح میدان مسکن و شهرسازی ، باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً به استناد ماده 80  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد در نظر دارد بر اساس صورتجلسه های کمیسیون موارد خاص نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي 745  بخش 5 يزد واقع در طرح میدان مسکن به كد نوسازي شماره 9001-2-12-2  متعلق به آقای حاجب مرتاض و شرکاء  اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و بر اساس ارزيابي انجام شده  جمعاً مبلغ 2/795/000/000 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و  مقرر شد اين بستانكاري پس از تأمین اعتبار  و همچنين انتقال سند طی 4  قسط در وجه ایشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با توجه به اينكه طرح مذكور فاقد رديف اعتباري در سال جاري مي باشد اجازه فرمائيد از محل ردیف   15310200024 سایر تملکات منطقه 2 اقدام گردد. ضمناً آقاي حاجي رضايي جهت ادای توضيحات معرفي مي‌گردد. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه با حضور مسئولین مربوطه و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق،  پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

تملک قسمتی از پلاک واقع در طرح تقاطع دانش پایه و قندهاری متعلق به آقایان نمکی

 

 

3- لایحه شماره970012160-97/03/09 شهرداری ثبت  دبیرخانه   شورا بشماره971000778-97/03/10 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک قسمتی از پلاک ثبتی 14432 بخش 8 یزد واقع در طرح تقاطع دانش پایه و قندهاری ، احتراماً پیرو لايحه شماره960061739/502 مورخ 96/12/13 و به استناد ماده 80  قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب75/03/01  با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا سال 96، به استحضار می­رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي14432 بخش 8  يزد واقع در طرح تقاطع دانش پایه و قندهاری به کد نوسازی شماره 8002-51-43-1 متعلق به وراث سید محمد و سید حسین نمکی اقدام نمايد. لذا در اين خصوص توافقنامه­اي في­مابين تنظيم كه در ازای انتقال رسمی و واگذاری ملك موصوف به شهرداری و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 18/326/250/000 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف باقیمانده پلاک به مبلغ 2/369/981/250ريال جمعاً مبلغ 15/956/268/750 ریال بستانکاری مالكین از شهرداري مي باشد و مقرر شده بعنوان زمین معوض سه قطعه زمین به شماره های 23 و 29 و31  از قطعات تفکیکی کارخانه زرین تکس واقع در بلوار جمهوری جمعاً به ارزش 12/920/655/000 ریال به ایشان واگذار و ما به التفاوت آن به مبلغ 3/035/613/750 ریال نیز طی شش قسط در وجه ایشان پرداخت می­گردد. با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه که موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گردیده، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرمائيد از محل كد 15310200031 )تملک وآزادسازی 24متری قند هاری) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شود . مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه با حضور مسئولین مربوطه و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق،  پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک پلاک  وراث آقای نمکی واقع در بلوار نواب صفوی

 

 

4-لایحه شماره970012129-97/03/09 شهرداری ثبت  دبیرخانه   شورابشماره971000771-97/03/09 بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک پلاک ثبتی 14362 بخش 8 یزد واقع در طرح بلوار نواب صفوی، باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص)، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك شش دانگ پلاك ثبتي 14362 بخش 8 يزد به كد نوسازي شماره 8001-2-41-1  متعلق به وراث آقايان سيد محمد و سيد حسين نمكي واقع در طرح بلوار نواب صفوي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه­اي في­مابين تنظيم كه در ازاي انتقال رسمی و واگذاري ملك موصوف به شهرداری و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 9/198/000/000  ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين و مقرر شده به عنوان زمين معوض دو قطعه زمين به شماره­هاي 14 و 8  از قطعات تفكيكي كارخانه زرين تكس واقع در بلوار جمهوري جمعاً به ارزش 8/335/140/000  ريال به ايشان واگذار و مابه­التفاوت آن به مبلغ 862/860/000  ريال بستانكاري از شهرداري  نيز طي دو قسط در وجه ايشان پرداخت گردد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و با عنايت اينكه رديف اعتباري جهت تملك آن در سال جاري پيش بيني نگرديده است اجازه فرمائيد از محل كد15310200064 (تملک وآزادسازی  خیابان دانش پایه) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه با حضور مسئولین مربوطه و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق،  لایحه فوق بنا به پیشنهاد شهردار محترم مبنی بر حذف ردیف اعتباری پیشنهادی (تملک و آزادسازی خیابان دانش پایه) و جایگزین آن ، ردیف در اختیار شهردار مورد تصویب قرار گرفت.

 

تملک قسمتی از پلاک متعلق به خانم چمنی

 

5- لایحه شماره970010826-97/03/05شهرداری ثبت دبیرخانه شورابشماره971000685-97/03/05بشرح ذیل:

«ریاست محترم شورای اسلامی شهریزد، موضوع: تملک قسمتی از پلاک ثبتی 6452/1194بخش 8 یزد واقع در طرح تقاطع رودخانه و خیابان تبلیغات اسلامی، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص  احتراماً به استناد ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، بدين وسيله به استحضار مي‌رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتی از پلاک ثبتی 6452/1194  بخش 8 یزد به كد نوسازي شماره 8002-31-44-1 متعلق به خانم فاطمه چمنی واقع درطرح تقاطع رودخانه وخیابان تبلیغات اسلامی اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي في­مابين تنظيم كه در ازاي واگذاري ملك موصوف و براساس كارشناسي هیئت ارزیاب شهرداري جمعاً مبلغ2/075/000/000 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين که پس از کسر عوارض حق تشرف به مبلغ2/154/600/000 ريال، مالک مبلغ 79/600/000 ريال به شهرداری بدهکار می­گردد که با توجه به پذیرش نرخ هیئت ارزیاب و ضرورت آزادسازی مقدار در مسیر قرار شد به صورت پایاپای تهاتر گردد و وجهی از این بابت به شهرداری پرداخت ننمايد. ضمناً با توجه به توافقنامه­های شماره 18314مورخ 1384/10/1و 940108443 مورخ 93/05/19 ایشان بابت آزادسازی پلاک مجاور همین پلاک (به شماره پلاك 1193/6452) مبلغ 805/812/000 ريال از شهرداری بستانکار بوده که از این مبلغ میزان361/188/950 ريال آن بابت مجوز تجاری پلاک 6452/11/93  بخش8 منظور و مابقی بستانکاری ایشان به مبلغ 444/623/050 ريال تاکنون بلاتکلیف مانده است که حسب درخواست ایشان مقرر شد مبلغ اخیرالذکر پس از انتقال رسمی اسناد در طرح به نام شهرداری یزد بابت صدور مجوزهای مورد درخواست در پلاک 1194/6452 بخش8 یزد لحاظ گردد. بدیهی است با توجه به زمان توافق 84/10/1 و مدت زمان بستانکاری ایشان (13سال) مقرر گردید مبنای محاسبات صدور مجوز و تغییر کاربری طبق فرمول سال توافق 1384 و ارزش p به نرخ سال 1396 (سال ارزیابی پلاک6452/1194 ) محاسبه گردد. علي­هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده، خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل 15310200030 اقدام گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي‌گردد. مهدی جمالی نژاد- شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های به عمل آمده از سوی کمیسیون بودجه با حضور مسئولین مربوطه و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق،  پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

ایراد فرمانداری

6- نامه شماره 2232-9/3/97 قرمانداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 971000788 مورخ 97/03/10 در خصوص ایرادات آن فرمانداری نسبت به بند سه صورتجلسه مورخ 97/02/26 این شورا بابت پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیون های 100 و 77 و غیره ، موضوع مجدداً در صحن علنی شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گردید موارد به شرح ذیل به عنوان پاسخ به فرمانداری ارسال گردد:

الف: ردیف (4) : حق الزحمه نماینده شهردار در شورای اسلامی شهر و کمیسیون های شورا ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد.

ب : ردیف (و): (حضور اعضای شورای اسلامی شهر در تمامی کمیسیون ها .. ) با عنایت به اینکه در ماده 4 آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی، حق الزحمه اعضا پیش بینی گردیده است لذا مصوبه مذکور مغایر ماده 4 آئین نامه مورد اشعار می باشد، حذف گردید.

ج: ردیف (ه): ساعت حضور در جلسه: ایراد فرمانداری وارد تشخیص داده شد. مقرر گردید شهرداری به ازای هر نود دقیقه (90) به عنوان یک جلسه محاسبه و پرداخت نماید.

 

 

جلسه با ذكرصلوات درساعت  19/40 خاتمه يافت.