هفتاد وهفتمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

هفتاد وهفتمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
هفتاد وهفتمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 7 صبح روز سه شنبه مورخ 30/2/93 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمد وآل‌محمد(ص) و آرزوي توفيق بهره گيري هرچه بيشتر از فيوضات ماه مبارك رجب وعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند جناب آقاي سيد حسيني معاونت محترم امورعمراني استانداري و آقاي سيدرضا خادمي مديركل محترم امورشهري استانداري ، ابراز اميدواري نمود تا بتوانيم دراين جلسه تصميمات خوبي را اتخاذ و تاپايان سال 93 عملي نمائيم . وي درادامه با اشاره به مسائل ومشكلات شهري وشهرداري ، خواستارهمكاري وتعامل ساير دستگاهها و پي گيري مجدانه مسئولين ازجمله ساماندهي حمل ونقل عمومي و آماده سازي            زير ساختهايي براي راه اندازي قطارشهري جهت كاهش و روان سازي ترافيك ، ساماندهي ناوگان اتوبوسراني وجايگزين نمودن خودروهاي جديد به جاي فرسوده ، بازسازي واحياي بافت قديمي وتاريخي يزد ولزوم توجه بيشتر مسئولين به آن بافت و برطرف نمودن مسائل ومعضلات اجتماعي وفرهنگي آن ،پي گيري ادامه اجراي طرح توسعه مكان مقدس حضرت امامزاده جعفر(ع)و ساماندهي مخروبه هاي موجود اطراف آن امامزاده براساس رديف هاي اعتباري منظور شده دربودجه سال 93 شهرداري ، پي گيري ده درصد اراضي دولتي سهم شهرداري از اداره راه وشهرسازي ، تعيين تكليف مجموعه استخر باغ ملي براي گسترش فضاي سبز، ايجاد مديريت واحدشهري با همكاري و پشتيباني ساير دستگاههاي خدمات رسان ، تبديل شبكه هوايي برق زميني با مشاركت اداره برق گرديد.
سپس ساير اعضاي شورا هم با عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان محترم و عرض تبريك مواليد خجسته ماه مبارك رجب و آرزوي قبولي طاعات و عبادات دراين ماه نقطه نظرات وپيشنهادهاي خود درخصوص بهبود وضعيت شهر ونيز مسائل ومشكلات شهري ازجمله گسترش صنعت توريسم با توجه به شرايط موجود بافت تاريخي و برنامه ريزي جهت مشاركت ساير كشورها جهت ايجاد درآمد پايدار براي شهر يزد ، تأكيد و پي گيري مسئولين استان درخصوص انتقال خط دوم آب به استان با توجه به خطرات احتمالي وكم آبي به دليل نزديك شدن به فصل تابستان و تشكر ازاستاندار محترم به خاطررايزني هاي صورت گرفته تاكنون وصدور ابلاغ به آقاي سيدحسيني معاونت محترم امور عمراني براي پي گيري هاي بعدي ونيز جلوگيري ازخصوصي شدن سنگ آهن بافق واحداث آزاد راه تهران - يزد – بندرعباس ، اجراي ابلاغ مصوبه هيأت وزيران مبني برادغام شهرحميديا به يزد جهت كلان شهر شدن ، احياء بافت تاريخي يزد و لزوم بازسازي ونگهداري بافت هاي قديمي و تأمين پاركينگ هاي دورن محله اي با همكاري سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري ، استفاده ازآب پساب جهت آبياري درختان براي حفظ وتوسعه فضاي سبز شهري ، پي گيري وصول سهم شهرداري ازجرائم راهنمايي و رانندگي ، ساماندهي كارخانجات صنعتي وكوره ها جهت جلوگيري وكنترل آلودگي هوا باتوجه به اعتراضات شهروندان ، تشويق افراد جهت سرمايه گذاري درشهر يزد و واگذاري امورات به بخش خصوصي ، تملك كارخانه جنوب جهت ايجادفضاي سبز وپارك براي استفاده شهروندان،پي گيري جهت راه اندازي و تكميل كارخانه كمپوست مطرح نمودند .
درادامه جلسه آقاي سيدحسيني معاونت محترم امور عمراني استانداري ضمن تقدير وتشكر از رئيس و ساير اعضاي شورا جهت برپايي اين جلسه ،ضمن ارائه پاسخ هاي لازم درخصوص موارد پيشنهادي اعضاي شورا ، در رابطه با نحوه تخصيص اعتبارات پروژه هاي عمراني شهري توسط شهرداري ، انتقال خط دوم آب به يزد با توجه به احتمال كم آبي دريزد ، اعتبارات تخصيص يافته به بافت تاريخي شهر يزد ونيز احكام صادرشده كشوري جهت معرفي كارشناسان با تجربه براي حفظ واحياي بافت قديم و مرتفع نمون مسائل ومشكلات اجتماعي آن بافت ، پي گيري هاي صورت گرفته جهت ادغام شهر حميديا به يزد با توجه به اقدامات خوب و مؤثر صورت گرفته توسط شهرداري ، نحوه جذب سرمايه گذاري در يزد توضيحاتي ارائه نمود . وي درادامه پيشنهادهايي را به شرح زير مطرح و خواستار پي گيري آن از سوي شوراي شهر و شهرداري گرديد :
- شوراي شهر وشهرداري براي انجام كارها واجراي برنامه ها به خصوص اجراي پروژه هاي عمراني رأس موعد مقرر افق وبرنامه هاي بلند مدت داشته باشد تا كارها با مديريت هرچه بيشتر زودتر و به نحو احسن انجام پذيرد .
- برنامه ريزي هاي لازم با توجه به خطرات احتمالي كم‌آبي دريزد باحضورهمه دستگاهها به خصوص شهرداري و شوراي شهر جهت جلوگيري از آن مشكلات مخصوصاً براي آپارتمان نشين ها.  
- درخصوص تأمين پاركينگ دربافت قديم به خصوص براي هتل هاي سنتي در درون بافت ،شهرداري با همكاري شورا اراضي وزمين هاي افتاده موجود دربافت را خريداري و براي پاركينگ طبق ضوابط به هتل داران واگذار نمايد .
وي درپايان ابراز اميدواري نمود تا شوراي اسلامي شهر با همدلي و تلاش بيشتر در راستاي عمران و آباداني شهر يزد با همت ساير دستگاهها بتواند الگويي باشد براي ساير استانها .
سپس آقاي خادمي مديركل امور شهري استانداري ضمن تقدير وتشكر از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين نشست توضيحاتي رادرخصوص وصولي جرائم‌راهنمايي ورانندگي، خريد اتوبوس براي ساماندهي ناوگان اتوبوسراني،پي گيري هاي صورت گرفته‌جهت‌اختصاص ده درصد اراضي‌دولتي‌سهم شهرداري از اداره راه وشهرسازي ، ادغام شهرحميديا به يزد ، افزايش نرخ كرايه تاكسي درسطح شهر ، وضعيت ساخت وسازهاي غيرمجاز به خصوص درحريم و گسترش شهر يزد ارائه نمود و درادامه خواستار تعيين تكليف مصوبه شورا درخصوص تفريغ بودجه مربوط به سالهاي 74 تا 90 و رفع مغايرت صورت هاي مالي و تخلفات احتمالي صورت گرفته و همچنين حمايت از كميته تشكيل شده جهت زيبا سازي سيما ومنظر شهري كه با سازمان شهرداريها درسراسر كشور به صورت ملي انجام مي شود از سوي شوراي اسلامي شهر گرديد.    
درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم يزد باعرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ارجمند درخصوص اقدامات و فعاليت هاي انجام شده توسط شهرداري ازجمله اجراي طرح بدنه سازي وكف سازي مجموعه اميرچقماق ، اعلام آمادگي جهت اجراي پروژه هاي مشترك با شهرداري حميديا جهت ادغام حميديا به يزد به خصوص اجراي پروژه دانه سا و احداث ساختمان منطقه چهار درآن محدوده ، جلسات برگزارشده با مسئولين شركت آب وفاضلاب جهت تأمين منابع آبي براي حفظ و گسترش فضاي سبز شهري ، اجراي برنامه هاي شهرداري براساس چشم انداز 20 ساله ، تعيين تكليف جهت اجراي طرح توسعه مكان مقدس امامزاده سيدجعفر(ع) با توجه به اعتبارات پيش بيني شده در بودجه سال 93 ، همكاري وتعامل تمامي دستگاههاي استان به خصوص سازمان نظام مهندسي جهت نظارت و كنترل عملكرد مهندسين ناظر براي جلوگيري ازساخت وسازهاي غيرمجاز ، رعايت حرمت شأن و جايگاه شهرداري درهنگام مكاتبات اداري مطالبي را عنوان نمود .  
مصوبه :
     طرح پيشنهادي 
1- طرح پيشنهادي اعضاي شورا ثبت دبيرخانه بشماره 931000596- 29/2/93 بشرح زير :
«با صلوات برمحمد آل محمد(ص) از آنجائيكه استفاده از تجارب و ديدگاههاي افراد باتجربه و صاحب نظري كه درمديريتهاي كلان استان ومركز استان خدمت نموده اند مي تواند راهگشاي بسياري از مسائل ومشكلات باشد وباعث ايجاد تنوع درخدمت و ارائه راهكار به منظور برنامه ريزي بهتر براي شهر باشد لذا پيشنهاد مي گردد همايش يكروزه با حضور استانداران و شهرداران مركز استان كه تاكنون به يزد خدمت نموده اند برگزار گردد تا مشكلات عمراني ، فرهنگي و اقتصادي شهر بررسي و نتيجتاً براي تصميم گيري آينده شهرمان با ديدگاهي فراتر و واقع نگرانه برخورد نمائيم .(نحوه برگزاري و مطالب وموضوعات مورد نياز جهت طرح درهمايش با همفكري همكاران مشخص خواهد شد . ) »
موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات طرح پيشنهادي فوق كليات آن مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً‌مقررگرديد كميسيون فرهنگي اجتماعي جزئيات آن را بررسي و نتيجه را جهت تصميم گيري به شورا گزارش نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.