هشتمین جلسه پنجمين دوره شورای اسلامی شهریزد


صورتجلسه

هشتمین جلسه شورای اسلامی شهریزد با تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید درساعت 16.30روزشنبه مورخ 11/6/96 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید:  

   درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وتبریک ایام مبارک دهه امامت و ولایت از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم درراستای خدمت رسانی به مردم به نحو احسن انجام وظیفه نمائیم.

   سپس آقای پاک نژاد درسخنان پیش از دستورخواست با توجه به ثبت جهانی یزد و ضرورت شناساندن بافت تاریخی وسبک زندگی وابزار و وسایل ومحلات ومسائل روزمره زندگی به عنوان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وهمراهی سایر ارگانهای ذیربط نسبت به مطالعه و ساخت وتجهیزات و تأسیس یک موزه مردم شناسی بزرگ که درخور و شایسته شهر جهانی یزد می باشد اقدام نموده وآن را دردستور کار خود قراردهند.  

   درادامه آقای قمی درسخنان پیش از دستور از شهرداری خواست تا درخصوص ساماندهی تابلوهای شناسایی سردرب مغازه ها درسطح معابرپیشنهادهای خود راطی لایحه ای تنظیم وبه شوراجهت بررسی وهرگونه تصمیم گیری ارسال نمایدوتأکید نمود که مشروعیت دادن به تخلفات با اخذ عوارض سنگین، نه درچارچوب مقررات و اخلاق است و نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه شهر. وی همچنین از شهرداری خواست نسبت به بازنگری طرح حمل ونقل عمومی شهری بخصوص درمبادی ورودی شهر، فرودگاه، ترمینال ، راه آهن و درصورت امکان لحاظ نمودن طرح حمل ونقل ریلی اقدامات لازم به عمل آورد. وی در ادامه از همکاری های صورت گرفته توسط سازمان فاوا جهت پخش مستقیم جلسات علنی بصورت زنده تقدیر وتشکر نمود.

   سپس آقای امین مقدم سرپرست محترم شهرداری از اقدامات وفعالیت های انجام شده ازسوی شهرداری و سازمانهای وابسته درهفته اخیروپیگیریهای صورت گرفته درراستای جذب درآمدهای شهرداری و تشکیل کارگروه درآمدی باحضوررؤسای مناطق ومسئولین واحدهای درآمدهاجهت وصول مطالبات مربوط به کمیسیون ماده صد ، ادارات دولتی و چک های برگشتی وهمچنین ضرورت خرید قیرجهت اجرای آسفالت معابر ونیز پیگیری های صورت گرفته با همکاری مدیرکل اداره کارواموراجتماعی استان بابت پیمانکاران شهرداری جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را عنوان نمود. وی درادامه از نشست برگزارشده با حضور آقای اسدی مدیرکل اداره امورمالیاتی استان، ضمن تقدیر و تشکر ازایشان به پاس تعامل وهمکاریهای صورت گرفته با شهرداری درجهت پرداخت عوارض ناشی از ارزش افزوده سهم شهرداری، ازشوراخواست درصورت امکان درجهت برقراری وایجاد تعامل بیشتر مکانی را بنام مالیات نامگذاری نماید. سپس ایشان درخصوص برنامه فرهنگی استان یزد با موضوع ثبت جهانی بافت تاریخی یزد که قراراست در روز سه شنبه این هفته با حضورمسئولین ومقامات کشوری دربرج میلادبرگزارشود ضمن دعوت ازاعضای شورا جهت حضور درآن مراسم ، توضیحاتی را بابت اجرای برنامه ها به منظور برگزاری مراسم باشکوه جهت شناساندن شهر یزد و جذب سرمایه گذار مطالبی را عنوان نمود.

درادامه جلسه آقای ابوترابی پیشنهادنمود به پاس ارج نهادن به خدمات ارزنده و ارزشمند زنده یاد حاج اسکندراصلانی رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار اسبق یزد درصورت صلاحدید ساختمان جدید شورا بنام آن مرحوم نامگذاری شود.

   سپس باتوجه به هماهنگی های به عمل آمده قبلی آقای اکبری درجلسه شورا حضور یافت و در خصوص بازتعریف کمیسیونهای داخلی شورا و تشکیل آن کمیسیون ها برابر ضوابط ومقررات با الگوگیری ازسایر شوراهای اسلامی شهر سراسر کشور جهت استحضار اعضای شورا گزارشی ارائه نمود.

   درادامه باتوجه به حضور آقای دکترمنتظری درخصوص بادگیرهای شهریزدمسائل معماری شهرسازی و تغییرات آب و هوایی جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را عنوان نمود.

مصوبات :

 معرفی اعضای شورا به عنوان نماینده درواحدها و ادارات شهرداری و...  

1- درخصوص تعیین اعضای شورا به عنوان نماینده درواحدها، ادارات شهرداری وشوراهای آموزش وپرورش، بهداشت و...مراتب درصحن علنی شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالت وموافق، موارد بشرح زیر مورد تصویب قرارگرفت:

آقای محسن ابوترابی:  نماینده    شورا در کمیسیون شماره هفت قطع درخت .

آقای سیدحسین آزادی:نماینده شورادرکمیته اصلاح وبهبودروشهای مالی- شرکت فرآوری مواد پروتئینی(کشتارگاه).

خانم الهه جورابی: نماینده شورا درکمیسیون بند20 ماده 55 قانون شهرداری کمیسیون درآمدی.

آقای غلامعلی سفید: نماینده شورا در آموزش وپرورش استان - شرکت فرآوری مواد پروتئینی(کشتارگاه).

خانم ونوس عامری: نماینده شورا درکمیته اصلاح و بهبودروشهای مالی- آموزش وپرورش شهرستان.

آقای حمیدرضا قمی: نماینده شورا در کمیته اصلاح و بهبودروشهای مالی.

آقای مهدی کاشفی زاده : نماینده شورا در شورای بهداشت استان.

آقای سپنتا نیکنام : نماینده شورا در شورای بهداشت شهرستان - کمیسیون درآمدی.

جلسه با ذكرصلوات درساعت20/30 خاتمه يافت.