هشتادو نهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد

هشتادو نهمين جلسه ‌چهارمين دوره شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
هشتادو نهمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/16 روز ‌شنبه مورخ 14/4/93 با حضور اكثريت اعضاء تشكیل گرديد :
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات برمحمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات وعبادات وعرض تسليت سالروز شهادت سومين شهيد محراب حضرت آيت ا... صدوقي ، ارتحال جانگداز و ملكوتي عالم وارسته حضرت آيت ا... حاج سيدجواد حيدري را به محضرمقدس آقا امام زمان (عج) ،مقام معظم رهبري ، بيت شريف آن مرحوم، بازماندگان ومردم دارالعباده يزد تسليت عرض نمود واز خداوند متعال خواست روح آن بزرگوار را با اجداد طاهرينش محشور بفرمايد و ازهمه مردم يزد درخواست نمود تادر مراسم تشييع جنازه پيكر پاك ومطهر آن مرحوم حضور فعال وگسترده داشته باشند . وي درادامه درخصوص جلسه برگزارشده درفرمانداري با حضور مسئولين مربوطه در رابطه با تعيين تكليف ميدان جديدالاحداث ميوه وتره بار درشهر شاهديه ونيز حضور در جلسات برگزارشده ازسوي شهرداري درخصوص اجراي پروژه دكترپيرنيا وبررسي ضوابط طرح تفصيلي ومراحل انجام شده آن جهت استحضار اعضاي شورا توضيحاتي ارائه نمود سپس كليپ آماده شده توسط روابط عمومي شورا درخصوص زندگاني حضرت آيت ا... صدوقي وبخشي ازعملكرد و اقدامات انجام شده در دوره چهارم شورا پخش گرديد .
درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم يزد ضمن عرض تسليت رحلت عالم فرزانه حضرت آيت ا... سيدجواد حيدري ،فرارسيدن چهاردهم تيرماه روز شهرداري را به اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و تمامي كاركنان خدوم وزحمت كش شهرداري تبريك عرض نمود وبراي يكايك پرسنل درعرصه خدمات‌رساني هرچه بهتر به‌مردم آرزوي موفقيت‌وسربلندي نمود .وي درادامه از رايزني‌ها وپي گيريهاي صورت گرفته و نيزجلسات برگزارشده باحضور مسئولين درخصوص تعيين تكليف نهايي ميدان ميوه وتره بارشاهديه ومشكلات احتمالي آن پروژه به دليل عدم دسترسي هاي مناسب وايجاد بارترافيكي درمسير بلوار آيت ا.. فقيه خراساني وخطرات جاني و همچنين سرمايه گذاري هاي صورت گرفته با مشاركت بنياد تعاون ناجا درميدان مركزي ميوه وتره بار يزد مطالبي را عنوان وخواستار نشست مشترك بين اعضاي شوراهاي شهر يزد وشاهديه به اتفاق شهرداران دو شهر جهت بيان مسائل ومشكلات وتعيين تكليف نهايي گرديد.
سپس ايشان درخصوص لايحه ارسالي آن شهرداري در رابطه با مشاركت دراجراي پروژه بلوار دكتر پيرنيا براساس فراخوان صورت گرفته ونيز اعلام آمادگي شركت موردنظر براساس تفاهم نامه منعقد شده توضيحات كامل وجامع ارائه نمود كه دراين راستا اعضاي شورا هم نقطه نظرات و پيشنهادات خود را مطرح نمودند كه درنهايت مقررگرديد لايحه پيشنهادي فوق دركميسيون مربوطه شورا مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد . سپس هريك از اعضاي شورا ضمن آرزوي قبولي طاعات وعبادات و عرض تسليت به مناسبت ارتحال ملكوتي عالم پرهيزگار حضرت آيت ا... سيدجواد حيدري خواستار ارائه گزارش از سوي شهرداري بابت بازديدهاي انجام شده توسط اعضا از پروژه ها ومحلات ، تعيين سهام شهرداري در فروشگاه رفاه ، تعيين تكليف استخر باغ ملي ، تجهيز بيشتر پارك شادي جهت استفاده عموم ونيز تسريع در اجراي پروژه ميدان ابوذر و آسفالت قسمتي از بلوار دانشجو جهت روان سازي ترافيك ورفاه حال شهروندان شدند و درادامه سركار خانم يادگار درخصوص جلسه برگزارشده از سوي شهرداري باحضور مسئولين مربوطه جهت جداسازي آب شبكه از‌آب خام از مطالب ومباحث مطرح شده توضيحاتي ارائه نمود .   
مصوبات :
 
    مساعدت جهت برگزاري جشن گلريزان  
 
 
1- لايحه شماره 930016391- 14/4/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001272- 14/4/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدينوسيله با عنايت به برگزاري جشن گلريزان ، شهرداري طبق روال سالهاي گذشته درنظر دارد ضمن مشاركت دراين امر خداپسندانه مبلغ 000/000/120 ريال (بالمناصفه 000/000/60 ريال سهم شهرداري و000/000/60 ريال سهم شورا) را ازمحل رديف اعتباري 1512417003 (كمك به مستمندان) جهت آزادي زندانيان نيازمند جرائم غيرعمد پرداخت نمايد . خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
   طرح ساماندهي خيابان امام خميني (ره) و مسجد جامع    
 
 
 2- نامه شماره 930015489- 10/4/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001199- 10/4/93 :
« شوراي محترم اسلامي شهر يزد موضوع :طرح ساماندهي وطراحي شهري خيابان امام خميني (ره) و مسجد جامع – با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) به استحضارمی رساند اداره کل راه و شهرسازی استان یزدنسبت به تهیه طرح ساماندهی وطراحی شهری خیابان امام خمینی (ره) و مسجد جامع با استفاده از خدمات مهندسین مشاور فرنهاد اقدام نموده و طرح مذکور مراحل تصویب خود را می گذراند . با توجه به اینکه تصويب نهائي طرح مزبور با توجه به حجم تملكات و هزينه هاي مترتب بر اجرا ، نیاز به تأیید توسط آن شورای محترم دارد ،خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مطرح نمودن آن در صحن شورای اسلامی شهر و تأیید آن اقدام لازم به عمل آید . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تأييد قرار گرفت . ضمناً مقررگرديد درخصوص بودجه طرح وسهم شهرداري وساير ادارات ذيربط پس از ارائه ريز هزينه ها مجدداً درشورا مورد تصميم گيري قرار گيرد .
   تملك بخشي ازپلاك ثبتي متعلق به عليرضا شاه چراغي   
3- لايحه شماره 930011445- 18/3/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000865- 18/3/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 16395 بخش 8 يزد واقع در طرح راستگرد 20 متري وليعصر و 24 متري شاداب به كد نوسازي شماره 8044-13-18-1متعلق به عليرضا شاهچراغي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/350/270/2ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/000/507/1ريال جمعاً مبلغ 000/350/763 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد همزمان با انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل آن مبلغ غرامت به حساب منطقه يك واريز و جهت بخشي از هزينه هاي تغيير كاربري ، تفكيك ، عوارض و صدور پروانه بر اساس تعرفه سال 1392 جهت باقيمانده پلاك متعلق به مالك محاسبه كسر و تهاتر گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200023 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده - شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً با توجه به همكاري مالك با شهرداري مقررگرديد محاسبات مربوط به هزينه هاي تغيير كاربري ، تفكيك ، عوارض وصدور پروانه برمبناي سال 92 تا پايان سال 94 داراي اعتبار باشد .  
 
   حق الزحمه كميسيون هاي ماده 100 و 77  
 
 
4- لايحه شماره 930013989- 2/4/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931001082- 2/4/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به استحضار مي رساند با توجه به عدم افزايش حق الزحمه اعضاء و دست اندركاران کمیسیونهای ماده100و77در سال گذشته، شهرداري در نظر دارد نسبت به افزایش حق الزحمه اعضاي كميسيون ،نمايندگان شهرداري،دبيران و ساير عوامل مربوطه براساس هر جلسه حداقل يك ساعت و چهل و پنج دقيقه از ابتداي سال جاري و از محل كد 1511205010 حق الزحمه برای نمایندگان دادگستری و شورا و کد 1511205016 رفاهی پرسنل جهت پرسنل شهرداری به شرح زير اقدام نمايد :
1- حق الزحمه اعضاي كميسيونها هر جلسه 400.000ريال
2- حق الزحمه نمايندگان شهرداري هر جلسه 270.000ريال
3- حق الزحمه مسئول دبيرخانه مركزي هر جلسه 200.000ريال
5- حق الزحمه دبيران كميسيونها هر جلسه 185.000ريال
6- حق الزحمه عضو دبيرخانه ونماینده حراست هر جلسه 100.000ريال
7- حق الزحمه خدمه هر جلسه 90.000ريال
خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي مشتاقيون بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد . عظيمي زاده - شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق با سي درصد (30% ) افزايش نسبت به مصوبه سال 91 (بند يك صورتجلسه 31/2/91 )براي تمامي رديف هاي ذكرشده وبراساس هرجلسه يك ساعت ونيم وتاريخ اجراي آن از ابتداي سال 93 مورد تصويب قرار گرفت .
   چگونگي احداث پل مكانيزه ابتداي بلوار طالقاني   
 
 
5- درخصوص نحوه وچگونگي احداث و نصب پل عابرپياده مكانيزه در ابتداي بلوار طالقاني جنب مجتمع تجاري ستاره توسط پيمانكار مربوطه موضوع درصحن علني شورا مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات ونيز گزارش تعدادي از اعضاي شورا ازجلسه برگزارشده درامور مشاركت ها و سرمايه گذاري مقرر گرديد پيمانكار مربوطه صرفاً نسبت به احداث وايجاد پل مكانيزه درمحل ياد شده جهت تردد عابرين اقدام واز هرگونه احداث واحدهاي تجاري درآن پل خودداري نمايد . 
   تقاطع غيرهمسطح بلوار دانشجو و پروفسور حسابي    
 
 
6- نامه شماره 920038118- 13/9/92 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 921003057- 13/9/92 :
« رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع :ارسال نقشه هاي طرح تقاطع غيرهمسطح بلوار دانشجو وپروفسور حسابي– با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً به پيوست 3 نسخه نقشه فاز اول طرح تقاطع غيرهمسطح بلوار دانشجو و پروفسور حسابي جهت طرح در كميسيون مربوطه و تصويب نهايي ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات لازم در اين زمينه صورت پذيرد . عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران و توضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق ، پوسته طرح براساس ضوابط طرح تفصيلي جديد مورد تأييد قرار گرفت .ضمناً مقررگرديد درخصوص اجراي آن پروژه موضوع با حضور مشاور ،كارشناسان ومسئولين مربوطه درصحن علني شورا مطرح و مورد بررسي وتصميم گيري قرار گيرد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19 خاتمه يافت.