هشتادوسومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

هشتادوسومين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
هشتادوسومين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 30/16 روز شنبه مورخ 24/3/93 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد :
درابتدا رياست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل‌محمد(ص) ، فرارسيدن نيمه شعبان سالروز ميلاد با سعادت و پر خيرو بركت يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي موعود(عج) را به تمامي شيعيان ، محبين و منتظران آن حضرت تبريك و تهنيت عرض نمود و درادامه فرارسيدن بيست وچهارم خرداد سالروز حماسه آفريني ملت غيور وشهيد پرور ايران درپاي صندوقهاي رأي و انتخابات رياست محترم جمهوري و شوراهاي شهر را تبريك عرض نمود وازخداوند متعال توفيق خدمت گزاري هرچه بيشتر به مردم را مسئلت نمود.سپس‌آقاي مدرسي ضمن عرض تبريك‌اعياد شعبانيه گزارشي‌ازجلسه برگزارشده با حضور شهردار محترم وساير مسئولين شهرداري ومشاور مربوطه درخصوص اجراي طرح بدنه سازي خيابان قيام والزام حضورسايراعضاي شورا دراين جلسات براي نظارت وتسريع درامور ارائه نمود .
درادامه جلسه آقاي عظيمي زاده شهردار محترم با عرض تبريك اعياد شعبانيه وسالروز انتخابات شوراها از پي گيري هاي صورت گرفته وجلسات برگزار شده با حضور مسئولين مربوطه درخصوص جلوگيري و ممانعت ازميدان جديدالاحداث ميوه وتره بار درشهر شاهديه با توجه به مشاركت وسرمايه گذاري انجام شده توسط شهرداري درميدان مركزي ميوه وتره بار و نيز غرفه هاي فروخته شده درآن ميدان جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي را عنوان وخواستار تسريع درتهيه پاسخ شورا بابت ايراد فرمانداري در رابطه با فروش غرفه ها گرديد كه دراين زمينه اعضاي شورا هم نقطه نظرات و پيشنهادهاي خودرا درخصوص جلوگيري از راه اندازي ميدان ميوه وتره بار درشهر شاهديه مطرح و از اقدامات خوب ومؤثر صورت گرفته و جلسات برگزار شده از سوي آقاي سيدحسيني معاونت محترم امور عمراني استانداري باحضور مسئولين مربوطه درراستاي حل اين موضوع تقديروتشكر نمودند . سپس ايشان از اقدامات عمراني انجام شده درخصوص راه اندازي پروژه زيرگذر حكيميان درنيمه شعبان ونصب علائم ترافيكي ، خط كشي و آسفالت آن پروژه ، پي گيري وجلسات برگزارشده درخصوص تعيين پيمانكار مجدد كارخانه كمپوست جهت تكميل وراه اندازي آن كارخانه،اجراي طرح بدنه‌سازي خيابان قيام وكف سازي مجموعه اميرچقماق واعلام آمادگي كسبه محترم آن محل جهت همكاري هاي لازم با شهرداري براي اجرا و تسريع آن پروژه ، راه اندازي وآسفالت هم سطح زيرگذرهاي ابوذر و حضرت ابوالفضل (ع) و مشكلات مربوط به جابه جايي تأسيسات آن پروژه ها ، ساماندهي ايستگاههاي اتوبوس با توجه به رديف هاي اعتباري تعيين شده ،آذين بندي سطح شهر بمناسبت نيمه‌شعبان توسط سازمانهاي مربوطه شهرداري درمعابر و ميادين توضيحاتي ارائه نمود .     
مصوبات :
 
    تملك پلاك ثبتي واقع در 30 متري خاتم متعلق به علي عسكري
1- لايحه شماره 930009722- 7/3/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000704- 7/3/93 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 382 بخش5 يزد واقع در طرح30 متري خاتم به كد نوسازي شماره 8274-7-6-2 متعلق به علي عسكري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/786 ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف‌به مبلغ 000/650/160 ريال جمعاً مبلغ 000/350/625ريال مالك از شهرداري بستانكارمي باشد كه با توجه به صورتجلسه شماره 547 مورخ 23/1/93 مقرر شد مبلغ فوق پس از انتقال از طريق قولنامه عادي واخذ تعهد محضري و اخذ سند مالكيت باقيمانده پلاك به متراژ 5/76 مترمربع نقداً در وجه ايشان پرداخت گردد.عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15310200005 اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت‌نيازآقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    اساسنامه سازمان سرمايه گذاري ومديريت پروژه هاي مشاركتي      
2- لايحه شماره 930008756- 31/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000653- 3/3/93 : 
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، و در اجراي سياست خودكفائي و به منظور جلب سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشاركت شهروندان درانجام طرحهاي مصوب عمراني و شهرسازي و... و رفع موانع و مشكلات اجرائي دراين زمينه‌وبه استناد ماده 84 قانون شهرداري و بندهاي5 و15 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف وانتخابات شوراي اسلامي كشور و... به پيوست اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و مديريت پروژه هاي مشاركتي شهرداري يزد كه طي لايحه شماره 303/12830-22/3/1389 شهرداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 999-22/3/1389 درجلسه‌مورخ 17/6/1389(براساس بند يكم صورتجلسه) به تصويب‌رسيده است وبه منظور طي مراحل نهايي‌به وزارت محترم كشور ارسال گرديده به لحاظ ضرورت امربا قيد دوفوريت جهت اخذ تأئيديه مجدد به حضور ارسال مي گردد ،خواهشمند است دستور فرماييد پس از تاييد مجدد اساسنامه پيوست جهت انجام مراحل بعدي امر به ابلاغ گردد . خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي فرامرز رمضاني به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .
 
    احداث مجموعه ورزشي بولينگ   
3- لايحه شماره 930002866- 30/1/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000182- 30/1/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب‌سال 1375واصلاحيه بعدي‌آن، به‌استناد بند دوصورتجلسه مورخه01/12/1392 هيات عالي سرمايه‌ گذاري و مشاركتها، شهرداري يزد در نظر دارد در راستاي توسعه فضاهاي ورزشي - تفريحي شهرنسبت به مشاركت‌دراحداث مجموعه ورزشي بولينگ درفضاي سبزجنب بلوار دانشگاه باآقاي اميرحسين دانشيان در قالب تاسيس شركت مشترک بر اساس طرح توجيهي پيوست مشروط به اينكه معاون خدمات شهري شهرداري يزد به عنوان رئيس هيات مديره ومديريت مجموعه برعهده شريك طرف قرارداد و سهام طرفين بر اساس ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري به عنوان آورده در شركت فوق محاسبه گردد اقدام نماید. خواهشمند است موضوع را درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقايان مهندس‌رمضاني وامين مقدم به عنوان نمايندگان شهرداري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي         مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً مقررگرديد شهرداري به دليل ضرورت واهميت درخصوص كسري پاركينگ توجه و دقت نظر بيشتري داشته باشد.
 
    پلاك ثبتي متعلق به آقاي دانايي  
4- لايحه شماره 930000329- 10/1/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000013- 10/1/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، نظر به اينكه آقاي عباس دانايي مالك پلاك شماره 1990 بخش 2 يزد به كد نوسازي 8-33-6-9 واقعدر خيابان قيام نسبت به احداث يك واحد تجاري بر روي پلاك مذكور اقدام نموده است وبراساس بند 26 مورخ10/12/1388 كميسيون ماده 5 رعايت پاركينگ برمعبر و داخل مجموعه پلاك مذكورالزامي است لذا طي صورتجلسه شماره 2145 مورخ30/4/92 فيما بين مالكين و شهرداري ، توافق گرديد بجاي پاركينگ بر معبر مورد نياز در شعاع مناسب ششدانگ پلاك هاي باقيمانده 1742 و5/1742بخش 2جمعاً به مساحت 452 متر مربع و به ارزش جمعاً 000/000/780/6 ريال به صورت تهاتر به شهرداري منتقل نمايد و پاركينگ مورد نياز داخل مجموعه نيز در محل تامين گردد كه نامبرده نسبت به انتقال پلاك هاي مذكوربنام شهرداري اقدام نموده است . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير صورتجلسه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15390100001دیون عمرانی حاصل از پروژه­های تملکی به حساب درآمد شهرداري منظور گردد.ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي‌رضايي جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد.عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مشروط‌براعمال ومنظور نمودن مبلغ يادشده به حساب‌درآمدپاركينگ ،مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
    تأمين زمين مورد نياز جهت دفتر نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه يزد   
5- لايحه شماره 930006801- 21/2/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000478- 21/2/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، همانگونه که استحضار دارید با عنايت به صورتجلسه مورخ 30/6/92 در خصوص نحوه تامين زمين مورد نياز جهت دفتر نماينده محترم ولي فقيه و امام جمعه يزد (تصویرپیوست)،مقررشده اداره كل راه وشهرسازي نسبت به واگذاري 2500 مترمربع زمين به شهرداري درقالب 10 درصد معوض اقدام و متعاقباً شهرداري يزد به همان تناسب زمين ازاراضی تخصیصی معوض آزادسازی حریم امام زاده جعفر(ع)را به دفتر نماينده محترم ولي فقيه واگذار نمايد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت،مراتب اعلام تا اقدامات بعدی به عمل آید. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بازديد انجام شده و بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه وتوضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت .ضمناً به دليل ضرورت و در راستاي تسهيل درانجام امور تمامي اختيارات آن به شخص شهردار جهت اجراء واگذار گرديد .
 
    تملك پلاك ثبتي واقع درطرح بلوارآيت ا... خامنه اي متعلق به آقاي خيراللهي  
6- لايحه شماره 930011451- 18/3/93 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 931000866- 18/3/93 :
«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي 325/1/4634 بخش4 يزد واقع درطرح بلوار آيت ا..خامنه اي به‌كد نوسازي شماره 8001-56-28-3 متعلق به آقاي خيراللهي با وكالت آقاي محمدرضا بهشتي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي   في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف اعم از عرصه و اعيان و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/450/212/11ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 679/549/807/2 ريال جمعاً مبلغ 330/900/404/8 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي باشد كه مقرر شد معوض آن يك واحد تجاري به شماره 1275 واقع در مجتمع ستاره از قرار هرمترمربع 000/000/175 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/501/4 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت مبلغ غرامت و معوض به مبلغ 330/900/903/3 ريال در دو قسط توسط شهرداري در وجه ايشان پرداخت گردد. ضمناً مالك موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد15310200025(سایر تملکات منطقه سه)اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »
موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پيشنهاد فوق موردتصويب قرار گرفت .  
 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/19خاتمه يافت.