هرگونه تغییر در نمای ساختمان باید به تایید مراجع صدور پروانه ساختمان برسد

هرگونه تغییر در نمای ساختمان باید به تایید مراجع صدور پروانه ساختمان برسد


هرگونه تغییر در نمای ساختمان باید به تایید مراجع صدور پروانه ساختمان برسد

 

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: هرگونه تغییر در نمای ساختمان باید به تایید مراجع صدور پروانه ساختمان برسد وگرنه از صدور گواهی پایانکار جلوگیری به عمل می آید.
 
محمد مهدی نیکونژاد گفت: سیمای هر شهر انعکاسی است از آداب، فرهنگ و هویت حاکم برجامعه به ویژه شهروندانی که در آن سکونت دارند که نیاز است دستورالعمل ضوابط و مقرارتی متناسب با اسناد بالادستی و نیازهای شهر یزد تنظیم گردد.
 
او می گوید: به منظور کنترل نماهای شهری و ایجاد سیمای شهری هماهنگ با توجه به مقررات قانونی کشور در خصوص ضوابط و مقررات اجتماعی کیفی سیما و منظر شهری و همچنین مصوبه ی شورای اسلامی شهر یزد در سال گذشته ضوابط اجرایی نماسازی توسط معاونت معماری و شهرسازی تدوین گردیده است که پس از تصویب شورای اسلامی شهر برای کلیه ساختمان های مسکونی، اداری، مجتمع های تجاری، خدماتی، درمانی، فرهنگی مذهبی و کاربری های مختلط لازم اجرا می باشد.
 
نیکونژاد با اشاره به اینکه صدور گواهی پایان کار منوط به اجرای دستورالعمل مذکور می باشد می گوید: قبل از صدور پروانه طرح نمای اصلی و جانبی ساختمان با جزئیات اجرایی کامل و با مشخصات شامل رنگ ، نوع مصالح و عکس از ساختمانهای مجاور بنا، تهیه و مهمور به مهر و امضای مهندس طراح، معمار و دارای پروانه اشتغال به تایید مرجع صدور پروانه ساختمان برسد.
 
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: مرجع صدور پروانه در هنگام کنترل نقشه ها، نماها را بر اساس این دستورالعمل ارزیابی کرده و پس از اصلاح و تایید نهایی و اخذ تعهد جهت اجرای نمای تایید شده از مالک اقدام به صدور پروانه نمایند و هرگونه تغییر در نمای ساختمان باید به تایید مراجع صدور پروانه ساختمان برسد وگرنه از صدور گواهی پایانکار جلوگیری خواهد شد.
 
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: کلیه سطوح نماهای ساختمان های واقع شده در حریم شهر که از داخل معابر عمومی قابل مشاهده است اعم از نماهای اصلی وجانبی به عنوان نماهای شهری محسوب شده و بایستی با مصالح مرغوب به طور مناسب، زیبا و هماهنگ نماسازی شوند.
 
به گفته نیکونژاد: به همین منظور کمیسیونی متشکل از معاونت شهرسازی، معماری و نماینده اداره ی راه و شهرسازی دانشگاه یزد سازمان نظام مهندسی ساختمان و کارشناسان خبره منتخب جهت ارزیابی و تایید نماهای ساختمان تشکیل و به عنوان کمیته بررسی نما فعالیت خود را آغاز خواهند نمود.