نماينده مردم در شوراي اسلامي شهر يزد :توجه ویژه به زیر ساخت هاي شهري در دستوركارشورای اسلامی شهر یزد

سیدمحمدرضا مدرسی عضو کمیسیون عمران وبودجه شورای اسلامی شهر يزد در مصاحبه اختصاصي با روابط عمومي شورا با اشاره به اینکه در کمیسیون عمران به المان های شهری توجه ویژه شده است ، گفت: سرانه فضای سبز ،زیباسازی، نورپردازی و بحث ترافیکی شهر ، مسئله بافت تاریخی گردشگری مهمترین دغدغه ما در این کمیسیون می باشد.

همچنین بحث گردشگری با توجه به جایگاه ویژه تاریخی که شهر یزد در  کشور و جهان دارد، در دستور کار شوراي شهر است.

سید محمد رضامدرسی در این زمینه گفت: با توجه به اهمیت بافت تاريخي، سعي شده تا بودجه مناسبی در نظرگرفته شود به طوری که در سال93 بودجه تخصصي آن3 برابر شده است.

وي افزود: ترمیم ومرمت تکیه امیرچقماق، بدنه سازی تاریخی خیابان قیام ،کف سازی مسیرهای تاریخی گردشگری و ایجاد فضای سبز متناسب با نوع بافت تاریخی مهمترین اقدامات صورت گرفته در توجه به بافت تاریخی شهر یزد می باشد.

نماينده مردم در شوراي اسلامي شهر يزد با اشاره به اقدامات انجام شده شورا در کمیسیون های مختلف گفت: خرید کارخانه جنوب با کاربری فضای سبز با توجه به قرار گرفتن در روبروی پارک هفتم تیر، پروژه فرهنگسرای بهمن برای ایجاد مکانی تفریحی گردشگری برای عامه مردم، پروژه پارک بزرگ حسن آباد و آسفالت و جدول گذاری معابر این محله، زیباسازی وایجاد فضای سبزمناسب در پارک مهرآوران وپروژه بزرگ پیرنیا از طریق مشارکت با بخش خصوصی از مهمترین اقدامات در حال انجام می باشد.

سیدمحمدرضامدرسی در پايان خاطرنشان ساخت: در آینده‌ای نزدیک ایجاد خط بی آر تی (اتوبوس ویژه) برای جابجایی سریع مسافران شهری وآماده سازی ایستگاه‌های آن در دستورکار شورای اسلامی شهر یزد قرار گرفته است.