نشست هم اندیشی و هماهنگی معاونین فنی و ناظرین کمیسیون عمران مناطق پنچگانه شهرداری یزد برگزار شد

نشست هم اندیشی و هماهنگی معاونین فنی و ناظرین کمیسیون عمران مناطق پنچگانه شهرداری یزد برگزار شد

در این جلسه که محسن عباسی رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد و محمود دهقان معاونت امور زیربنایی شهرداری نیز حضور داشتند ضمن بررسی مسایل و مشکلات عمرانی مناطق، موارد ذیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 - بررسی و رسیدگی به مشکلات اجرای پروژه ها
 - عدم استفاده از پیمانکاران ضعیف
 - برگزاری کلاس های آموزشی و جلسات توجیهی برای پیمانکاران قبل از اجرای پروژه برای کیفیت و تسریع در انجام پروژه ها
 - الزام به نصب تابلوی مشخصات پروژه ها
 - لزوم نظارت جدی حوژه معاونت بر کیفیت اجرای پروژه های مناطق
 - عدم استفاده از آب شرب در اجرای پروژه ها و اخطار به متخلفین
 - برگزاری جلسات توجیهی با ناظرین شورا در ابتدای شروع پروژه
 - رتبه بندی مناطق و نظام ارزیابی در جهت انجام بهتر پروژه های عمرانی