نشست اعضای شورای اسلامی شهر یزد با مجمع نمایندگان استان برگزار شد

نشست اعضای شورای اسلامی شهر یزد با مجمع نمایندگان استان برگزار شد

در نشست اعضای شورای اسلامی شهر یزد و شورای استان در روز شنبه 11 آبان با مجمع نمایندگان ضمن بیان مشکلات و دغدغه های شهری، مهمترین خواسته های شورای شهر بررسی شد.
لایحه ارزش افزوده برای شهرداری ها، مدیریت یکپارچه شهری، درآمد از یک درصد معادن برای شهرها، توسعه متوازن شهر و اعتبار تکمیل پیست دوچرخه سواری کنارگذر از مباحثی بود که اعضای شورای شهر به آن پرداختند.
ثبت یزد در فهرست میراث جهانی و لزوم ردیف بودجه مستقل، ایجاد خط هوایی ویژه و تقویت فرودگاه یزد، قطار حومه ای یزد، لزوم تصمیم گیری شورا در مباحث ترافیک شهری، استفاده بهینه از پساب، توجه به ساماندهی اتباع بیگانه، تاکید بر اعتبار ویژه در بافت تاریخی، نشاط اجتماعی و اجرای برنامه های فرهنگی از دیگر مباحثی بود که اعضای شورای شهر یزد به آن پرداختند.