نشست اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با اهالي كوچه بيوك

نشست اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با اهالي كوچه بيوك
نشست صميمانه تني چند از شوراي اسلامي شهر يزد با اهالي محله كوچه بيوك در مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) آن محله برگزار و مشكلات آنان بررسي و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد - در راستاي اطلاع يابي شوراي اسلامي شهر يزد از درخواستهاي شهروندان و همچنين آگاهي شهروندان از وظايف و قوانين مرتبط با شورا و ايجاد همكاري مورد نياز ، نشست دو ساعته اي با حضور آقايان مطهريان ، فقيه خراساني و كوچك زاده و تعدادي از اهالي محله كوچه بيوك برگزارشد.
در اين نشست سئوالات و درخواستهاي اهالي مطرح و اعضاي شورا ضمن پاسخگويي به آنها ، آمادگي شوراي شهر را براي رسيدگي به تقاضا اهالي با توجه به امكانات و قوانين اعلام نمودند و مقرر شد درخواست هاي اهالي در جلسه ويژه اي با حضور مسئولين ذيربط شهرداري بررسي و اجرايي شود.
حضور افاغنه در محل و ضرورت ساماندهي آنان ، تبديل زمين فضاي سبز موجود به پارك ويژه بانوان و وجود تعدادي از كارگاههاي مزاحم شهري در اين منطقه از جمله موضوعات طرح شده در اين نشست بود.
گفتني است: اين برنامه با توجه به درخواست و پيگيري شوراياران محله كوچه بيوك برگزار گرديد.