نشست اعضاء شوراي اسلامي شهريزد با كاركنان شهرداري

نشست اعضاء شوراي اسلامي شهريزد با كاركنان شهرداري
تني چند از اعضاء شوراي اسلامي شهريزد طي نشست صميمانه اي با كاركنان حوزه شهردار ديدار و گفتگو كردند.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- سيد علي محمد ميرحسيني ، محمد رضا كوچك زاده، محمد مهدي حرزاده، ناصرپارسائيان و سيده حميده وزيري از اعضاء سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد با كاركنان حوزه شهردارشهرداري يزد ديدار و گفتگوكردند.
اين گزارش حاكي است دراين نشست سيدعلي اكبرميروكيلي شهردار يزد و كاركنان ادارات حراست ، بازرسي ، حسابرسي ، حقوقي و املاك ، روابط عمومي و اموربين الملل شهرداري ، مشاوران و پرسنل دفتر شهردارحضور داشتند و نظرات و پيشنهادات خود را درخصوص بهتر انجام دادن روند امور و تكريم   ارباب رجوع بيان نمودند.
در اين نشست سيد علي محمد ميرحسيني رئيس سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد ضمن خوشامدگويي به حاضرين هدف از تشكيل اين نشست را آشنايي با پرسنل شهرداري در حوزه هاي مختلف و ايجاد انس والفت برشمرد واذعان داشت: شورا آماده دريافت نظرات و پيشنهادات و انتقادات كاركنان در جهت رفع موانع موجود و بهبود روند اجراي امور شهروندان مي باشد.
سيده حميده وزيري نائب رئيس شوراي اسلامي شهر يزد اظهار داشت: احترام گذاشتن به شهروندان و برخورد مناسب با ارباب رجوع از مهمترين وظايف خدمتگزاران به مردم در شهرداري است و خدمتگزاري به شهروندان نيز توفيقي است كه نصيب همه نخواهد شد.
محمد مهدي حرزاده رئيس كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا همچنين گفت: با توجه به اينكه كار شورا اجرايي نيست و زحمت اجراي مصوبات شورا به عهده پرسنل شهرداري است حق ايجاب مي كند كه با همه عزيزان آشنا شويم و ارتباط داشته باشيم تا بتوانيم نيات و مقصودهاي همديگر را بفهميم .
ناصر پارسائيان رئيس كميسيون خدمات شهري شورا نيزتصريح كرد: اعضاء شورا نمايندگان مردم هستند وبايد نيازهاي شهروندان را برطرف نمايند و كاركنان شهرداري بهترين متخصص و كارشناس در امور شهر هستند كه مي توانند شورا را ياري كنند ما از راهنمائيهاي شما در جهت سازندگي شهر و رفع نيازهاي شهروندان و تكريم ارباب رجوع استفاده خواهيم كرد.
براساس اين گزارش تشكيل اتاق فكر در شهرداري و شوراي اسلامي شهر، مبحث IT و استفاده از فناوري هاي جديد در كارها و اهميت داشتن آمار و اطلاعات به روز و شهر مجازي از جمله مواردي بود كه دراين نشست مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
                                                                            «روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد»