نشاط اجتماعی و توجه به برنامه های فرهنگی اولویت مردم در نظرسنجی ها برای بودجه نویسی بود

نشاط اجتماعی و توجه به برنامه های فرهنگی اولویت مردم در نظرسنجی ها برای بودجه نویسی بود

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد در جلسه کمیته جوانان کمیسیون با تاکید بر شناسایی نیازها در جامعه گفت: نیازهای جامعه در حال تغییر است و با ایجاد این کمیته در تلاش برای شناسایی نیازها و اولویت ها هستیم.
ونوس عامری ادامه داد: این کمیته طرح های خود را رو به کمیسیون ارائه خواهد داد و به عنوان اتاق فکر شورا خواهد بود تا پس از بررسی طرح های ارائه شده در کمیته جوانان؛ در صحن شورای شهر به تصویب برسد.
وی تاکید کرد: ایجاد فرهنگسرا و انجام زیرساخت های فرهنگی شهر از اولویت های شورای پنجم بود که همچنان پیگیر این مهم هستیم و در سال گذشته با نظرسنجی از مردم که به مسائل اجتماعی فرهنگی و نشاط اجتماعی تاکید داشتند، اولویت های بودجه را تدوین کردیم و در دستور کار قرار گرفت.
عامری اظهار داشت: به شهر و آرمان هایتان برای شهر فکر کنید و برای آینده شهر طرح های خود را ارائه نمایید و انشاا... با همراهی این کمیته و حضور جوانان فعال بتوانیم برنامه های بیشتری را در شهر شاهد باشیم.
در این جلسه سید شهاب حسینی نیک مسئول کمیته جوانان با ارائه گزارش از تشکیل این کمیته گفت: در حدود ۲۳۰ سازمان مردم نهاد با مجوز استانداری و اداره ورزش جوانان ثبت رسیده اند و این تعداد به شش دسته تقسیم بندی شدند: فرهنگی هنری؛ خیریه ونیکوکاری؛ علمی؛ بهداشت و سلامت؛ محیط زیست؛ اجتماعی
وی ادامه داد: جلسات این کمیته هفتگی برگزار می شود و سعی خواهد شد در هر جلسه دو عضو شورا حضور داشته باشند.
کمیته جوانان از تمام سمن ها درخواست دارد تا نماینده خود را معرفی کنند و حضور فعال در جلسات داشته باشند.