نرخ پارکینگ های شهر تا شهریور97

نرخ پارکینگ های شهر تا شهریور97

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، رئیس شورای اسلامی شهر در آغاز جلسه علنی چهارشنبه 20 دی ماه به دو واقعه اشاره و تصریح کرد: از دو واقعه باید یاد کنم و قیام مردم قم از جمله آنهاست که مرحله جدید از قیام مردم ایران در همچون روزهایی به مناسبت آنکه روزنامه ای در زمان طاغوت علیه مرجعیت مطالبی را منتشر نمود شکل گرفت و قشر روشنفکر جامعه موضع گرفتند و مردم به صحنه آمدند و شهدا و امام شهدیدان همه در کنار این نهضت موثر شدند.

غلامعلی سفید همچنین به رحلت آیت الله هاشمی اشاره و ضمن برشمردن ویژگی های شخصیتی این عالم گفت: آیت الله هاشمی شخصیتی بی بدیل و بی نظیر، اهل سیاست و مدیریت و شخصیتی حوزوی و مفسر قرآن بود که از قبل انقلاب خدمات بی شماری داشت و اهل مبارزه و شکنجه دیده بود.

رئیس شورای شهر یزد با اشاره به زمان تنظیم بودجه از اعضای شورا خواست پروژه های نیمه تمام را در اولویت قرار داده و برنامه ریزی لازم را در بودجه نویسی داشته باشند.

در ادامه طرح ارئه شده با عنوان ممانعت از بهره برداری از بناهایی که آیین نامه استاندارد مقاوم سازی لحاظ نشده و عدم صدور پایان کار برای بناهایی که آیین نامه را رعایت نکرده اند مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضا با تاکید بر رعایت آیین نامه 2800 و عزم جدی شهرداری در این زمینه، خواستار برنامه ریزی جدی در آن شدند و مقرر شد کمیسیون ضمن بررسی بیشتر و با حضور کارشناسان طرح را تکمیل و به صحن شورا ارسال نماید.

موضوع خیابان قیام و طرح اعضا در جهت مکلف شدن شهرداری به بررسی دقیق هزینه کردها و مباحث اجرایی و مالی آن از موارد دیگری بود که در این جلسه بررسی شد.

محسن عباسی این پروژه را به لحاظ مالی و حقوقی قابل توجیه ندانست و تصریح کرد: پیگیری این پروژه و هزینه کردهای آن بسیار مورد توجه است و در خیابان قیام اهمال کاری صورت گرفته و عددهای مختلفی مطرح است که شفاف سازی آن در ادامه کمک خواهد کرد.

حمیدرضا قمی بررسی خیابان قیام را طرح جسورانه عنوان و اظهارداشت: این اقدام بسیار ارزشمند و سوالی است که برای بسیاری از مردم در هزینه های این پروژه مطرح است که باید قاطعانه ایستاد و همه هزینه های انجام شده در ان و طرح های اجرا شده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

مهدی کاشفی زاده و محسن ابوترابی هم ضمن تاکید بر این اقدام، بررسی اقدامات در پروژه خیابان قیام را ضروری دانستند و تحقیق و تفحص را لازم دانستند.

در ادامه در خصوص پارک بان ها و مسائل پارکینگ در سطح شهر با حضور مدیر کنترل ترافیک شهرداری طرح فعلی بررسی و در خصوص تعرفه بحث و تبادل نظر شد.

الهه جورابی در خصوص حق پارکینگ در سطح شهر گفت: در تعیین نرخ ها، نوع پارکینگ شامل مسقف یا غیر مسقف مورد نظر قرار گیرد و خدمات ارائه شده این پارکینگ ها در نرخ گذاری مورد توجه باشد تا در رقابتی شدن آن و در صورت حضور سرمایه گذار بتوان تفاوت ارائه خدمات را مشاهده نمود.

مصوب گردید تا پایان شهریور 97 نرخ پارکینگ، مسقف ها برای ورود و تا یک ساعت اول 1000 تومان واز یک ساعت بعد 500 تومن اضافه شود همچنین برای پارکینگ های غیرمسقف ورود و تا یک ساعت اول 500 تومان و از یک ساعت بعد، به ازای هر ساعت 500 تومن لحاظ شود.

در این جلسه در خصوص وانت بارها مقرر شد ابوترابی، قمی، کاشفی زاده و جورابی از اعضای شورا و صالحیان معاون خدمات شهری این موضوع را بررسی تا تصمیم گیری لازم از سوی شورا صورت گیرد.

همچنین به پیشنهاد چند تن از اعضا جلسه روز شنبه مورخ 23 دیماه به صورت غیرعلنی خواهد بود.