نرخ جدید كرايه اتوبوس های داخل شهري يزد تصویب شد

نرخ جدید كرايه اتوبوس های داخل شهري يزد تصویب شد

در جلسه ۱۴۸ شورای اسلامی شهر یزد نرخ کرایه اتوبوس های داخل شهر برای سال ۹۸ با بیست درصد افزایش، با کارت ۶۰۰ تومان و به صورت نقدی ۱۲۰۰ تومان به تصویب رسید