نرخ ایاب و ذهاب دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید تصویب شد

نرخ ایاب و ذهاب دانش آموزان برای سال تحصیلی جدید تصویب شد

در جلسه علنی چهارشنبه 12 تیرماه شورای اسلامی شهر یزد، نرخ پیشنهادی ایاب و ذهاب دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نظرات کمیسیون بودجه شورای شهر با حضور مدیران سازمان حمل و نقل و اداره کل آموزش پرورش؛ بطور میانگین با 20 درصد افزایش برای تاکسی ها و 23 درصد افزایش برای مینی بوس ها نسبت به سال گذشته موافقت شد.