نخستین نشست شهردار جدید یزد با معاونین و مدیران شهرداری

نخستین نشست شهردار جدید یزد با معاونین و مدیران شهرداری

نخستین نشست شهردار جدید یزد با معاونین و مدیران شهرداری و با حضور غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر و حمیدرضا قمی عضو شورا برگزار شد.
داور نظری شهردار شهر جهانی یزد در این نشست بر هماهنگی و نظارت بر تامین و توسعه خدمات شهری مورد نیاز شهروندان و همچنین سیاستگذاری توسعه شهری و نظام مند شدن ساخت و سازها تاکید نمود.
سکاندار شهر جهانی یزد در خصوص موضوع سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی گفت: باید از طریق جذب مشارکت های مردمی برای توسعه شهری اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: برای نگهداشت و توسعه شهر میبایست به دنبال راهکارهای جدیدی باشیم که همه مستلزم ایجاد منابع درآمدی جدید است و همه نگاه ها به سمت حوزه مشارکت دوخته شده است.
وی از دیگر اولویت های شهر را بهسازی و نوسازی سیما و منظر شهری دانست و افزود: با کمک معاونین و رؤسای سازمان های شهرداری یزد، گزارش تحویل و تحول خود را در مدت ۱۰۰ روز تهیه و تقدیم شورای اسلامی شهر خواهد نمود.