نحوه نظارت بر پروژه های عمرانی

نحوه نظارت بر پروژه های عمرانی

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، رئیس در کمیسیون عمران بر نظارت پروژه های عمرانی در شهر اشاره و عنوان کرد: نظارت شورای شهر بر پروژه های عمرانی شهر بر کیفیت بیشتر اجرا تاثیر خواهد داشت.

محسن عباسی ضمن معرفی ناظرین پروژه ها و سوابق اجرایی آنها خواستار دقت نظر و بررسی دقیق در نظارت ها شد.

دهقان و اسدی از ناظرین انتخاب شده ضمن صحبت در خصوص آسفالت معابر و نوع کار و همچنین تاثیرگزاری نظارت ها در اجرای بهتر پروژه ها، بر همکاری بیشتر شهرداری تاکید کردند.

شایق عضو کمیسیون عمران با تاکید بر تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام، خواستار بررسی نحوه اجرا و میزان بودجه برای اتمام آنها شد.

سفید رئیس شورا و عضو کمیسیون خواستار تسریع در مشارکت در پروژه ها و روند برگزاری و اجرای طرح ها در شهرداری شد.

رئیس انجمن علمی مدیریت وکنترل مناطق بیابانی ایران در این جلسه به راهبردهای کاهش مصرف آب فضای سبز یزد اشاره و تصریح کرد: هدر رفت آب در شهر زیاد و نیازمند کنترل ویژه است و باید توجه داشت فضای اقلیمی شهر یزد اجازه برخی گیاهان را نمی دهد.

اختصاصی به نظارت ها اشاره و ادامه داد: در انتخاب یک معماری، انتخاب مصالح و نحوه استفاده از آب باید دقت لازم صورت گیرد و آیین نامه های نظارتی ما در کشور ضعیف است که پیمانکاران تعهدات لازم را ندارند و این نظارت در قبل و بعد اجرا ضعیف است.