نامگذاری خیابانی در شهر یزد به نام دکتر اصغر دادبه

نامگذاری خیابانی در شهر یزد به نام دکتر اصغر دادبه


نامگذاری خیابانی در شهر یزد به نام دکتر اصغر دادبه

در سیصد و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد، خیابان واقع در شهرک حضرت ولیعصر(عج) انتهای خیابان های بدر و قائم به نام دکتر اصغر دادبه نامگذاری شد.