نامگذاري يكي از معابر سطح شهر به نام شهداي غواص

نامگذاري يكي از معابر سطح شهر به نام شهداي غواص

شوراي اسلامي شهر يزد به مناسبت هفته شهداي غواص و گراميداشت يادو خاطره اين شهيدان پر افتخار ، در يكصدو نود و پنجمين جلسه شوراي شهر يكي از خيابانهاي سطح شهر را به نام شهداي غواص نامگذاري نموده است.

قدرت و سرعت اقتداردفاع مقدس مربوط به ایثارگران است و امروز باید قدر عظمت ان پاس داشته شود نه فراموش . اگر قدرت دیروز ما صلابت و شجاعت بود الفبای ان را خانواده معزز شهدا بنا کردند پس نبايد ناديده گرفت ، لذا اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به پاس گذشت و فداكاري غريبانه شهداي غواص هشت سال دفاع مقدس يكي از خيابانهاي شهرك ايثار واقع در بلوار شهيدقندي بلوار ابن سينا شهرك ايثار را به نام اين شهدا نامگذاري نموده اند، با توجه به اينكه نمي توان ايثار و استقامت آنان را به هيچ طريقي جبران كرد ولي شايد اين اقدام گوشه اي از حماسه هاي سرافراز آنان را در اذهان يادآور شود.