نامگذاري يكي از ايام به نام بيستمين افتخار

در جلسه شوراي اسلامي شهر يزد مطرح شد:

 

در سي و پنجمين جلسه شوراي اسلامي شهر يزد كه با حضور اعضاي شورا و مديركل و معاونين اداره آموزش و پرورش استان برگزار شد ، بيستمين افتخار استان در آزمون كنكور بررسي گرديد.
رئيس شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تبريك به مناسبت افتخارآفريني دانش آموزان استان در كنكورسراسري 92 گفت : با اين اقدام بارديگر استان يزد در كشور ايران مطرح شد.
اميرحسين رادمنش عضو شوراي اسلامي شهر يزد ضمن قدرداني از خدمات آموزش و پرورش جهت بيستمين افتخارآفريني دانش آموزان استان در كنكورسراسري 92 اظهارداشت : آموزش و پرورش در همه خانه ها ، سفير دارد .
وي با بيان اينكه آموزش و پرورش رهبري حدود 200هزار دانش آموز را به عهده دارد و با اشاره به سطح هوشياري دانش آموزان يزدي تصريح كرد : در حال حاضر 65 درصد باهوش ، 18درصد تيزهوش ، 15درصد در سطح متوسط و 2-3درصد كندذهن واستثنايي مي باشند كه اين موارد بايد به صورت پلكاني به عبارت ديگر متوسط ها به سمت باهوش و باهوش ها به سوي تيز هوش سوق داده شوند و وضعيت موجود ارتقاء يابد.
وي گفت : شورا و شهرداري تنها به فعاليت هاي عمراني نمي پردازد بلكه به مسائل فرهنگي شهر نيز توجه ويژه اي دارد .
رادمنش با اشاره به سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اظهاراميدواري كرد: تا بتوانيم جشنواره هايي جهت برگزيدگان هرساله نخبگان و المپيادها در شهر داشته باشيم.
محمدكاظم رحيمي نژاد مديركل آموزش و پرورش استان ضمن اظهار شادماني به خاطر ريزبيني شوراي شهر و برگزاري اين جلسه و همچنين گراميداشت هفته قرآن و ماه صفر گفت : در مورد فرهنگ قرآني در شهر تلاشهاي خوبي انجام شده است .
وي ضمن بيان اينكه در حوزه كنكور استان يزد براي بيستمين سال رتبه اول را به خود اختصاص داده است ، خواستار نامگذاري يك روز به عنوان بيستمين افتخارآفريني دانش آموزان يزدي درحوزه كنكور و اطلاع رساني وسيع در استان و كشور شد.
وي در پاسخ به برخي از استانها كه مي گويند كرسي هاي دانشگاهي در استان بالا مي باشد و افتخارآفريني يزدي به خاطر اين مورد است گفت : در سالهاي اخير سازمان سنجش تراز نمرات دانش آموزان را به تفكيك استان و درس اعلام نموده كه در اين راستا نيز استان يزد رتبه اول را به خود اختصاص داده است كه اين نشان از توان دانش آموزان و آموزش و پرورش مي باشد.
مديركل آموزش و پرورش استان از برگزاري تجليل از برگزيدگان كنكور ، جشنواره خوارزمي و المپياد درتاريخ 3 بهمن ماه سالجاري خبردادوافزود: قرار است در اين برنامه از 100 نفر تجليل به عمل آيد كه براي بهتر برگزار شدن آن حمايت مسئولين استان نياز مي باشد.
حجت الاسلام والمسلمين زارع با اشاره به جنگهاي مجازي و تهاجم فرهنگي تصريح كرد : آموزش و پرورش بايد از همان ابتدا ، آموزش هاي لازم را جهت فرهنگسازي اسلامي ايراني و دفع تهاجم فرهنگي و خطرات اعتياد به دانش آموزان بدهند.
ديگر اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد در خصوص توجه به وسايل گرمايشي مدارس و ايمني آن ، موسسين خيرين مدارس و دانش آموزان ، توجه به امور تربيتي و پرورشي و غيره مطالبي را عنوان نمودند.