ناظرین مناسب‌سازی معلولین، قراردادهای عمرانی شهرداری را تأیید می‌کنند

ناظرین مناسب‌سازی معلولین، قراردادهای عمرانی شهرداری را تأیید می‌کنند

رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای شهر یزد، گفت: پیمانکاران، مسئولان و دست‌اندرکاران مدیریت شهری بدانند، عدم توجه به مسائل ریز و کوچک در بحث مناسب سازی، مشکلات بزرگی را برای معلولان ایجاد می‌کند.
سپنتا نیکنام با بیان این‌که اولین جلسه کمیسیون خدمات و محیط زبست شهری شورای شهر یزد به بحث معلولین اختصاص داده شده است، اظهار کرد: در حال حاضر در مناطق شهرداری یزد یک نفر ناظر مناسب سازی معلولین مشغول به فعالیت هستند.
وی با اشاره به ضرورت دریافت نظر ناظر معلولین در اجرای طرح‌های عمرانی، افزود: کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری پیشنهاد می‌کند در فرم قرادادهای عمرانی محل امضا ناظر معلولین درج و تمام قردادهای عمرانی شهرداری‌های مناطق با تأیید ناظرین معلولین انجام شود.
رییس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری، گفت: اگر شهر برای معلولین ضایع نخاعی مناسب سازی شود در حقیقت مسیر برای تمام نیازمندان به مناسب سازی نظیر سالمندان، زنان باردار و دیگر معلولان حرکتی هموار و مناسب سازی می‌شود.
نیکنام دقت در اجرای طرح‌های عمرانی و جدول کشی معابر عمومی را از دیگر ضرورت‌های اجرایی در راستای مناسب سازی دانست و بیان کرد: پیمانکاران، مسئولان و دست‌اندرکاران مدیریت شهری بدانند، عدم توجه به مسائل ریز و کوچک در بحث مناسب سازی، مشکلات بزرگی را برای معلولان ایجاد می‌کند.