میراث فرهنگی ساماندهی خانه مسافر را برنامه ریزی کند

میراث فرهنگی ساماندهی خانه مسافر را برنامه ریزی کند

فرماندار یزد در جلسه کمیسیون میراث فرهنگی وگردشگری شورای شهر یزد به معضلات خانه های مسافر پرداخت وگفت: حسب گزارشات و اخبار مبنی بر سو استفاده از این فضا در سال 95 به این موضوع ورود کردیم و در شورای تامین شهرستان، میراث را مکلف کردیم تا این واحدها ساماندهی شوند. 
سالاری ادامه داد: در سال 95 تعداد 68 واحد مجوز داده بود و سال 96 هم به 81 واحد رسید و منازل فاقد مجوز شناسایی و پلمپ گردید و سال گذشته مقرر شده بود اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
وی افزود: در ایام نوروز هم بازدیدهایی انجام شده بود و مشکلات گوشزد شد تا ضمن اطلاع رسانی، زمینه تسهیل گری فراهم شود.
فرماندار یزد تصریح کرد: میراث فرهنگی با اطلاع رسانی، روند دریافت مجوز را اعلام نماید و غیرمجازها ضمن برخورد نسبت به پلمپ آنها اقدام شود.