میدان ورودی یزد به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد

میدان ورودی یزد به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد

با طرح دو فوریتی اعضای شورای اسلامی شهر یزد و به پاس خدمات سردار سلیمانی؛ میدان ورودی شهر یزد روبروی محمدآباد به نام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد