مهارت های اجتماعی ضرورت اصلی رسیدن به جامعه ایمن است

مهارت های اجتماعی ضرورت اصلی رسیدن به جامعه ایمن است

مدیر گروه مدیریت کاهش خطر در حوادث، بلایا و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد به موضوع جامعه ایمن پرداخت و تصریح کرد: حادثه پلاسکو اتفاقی بود که توجه مسئولین و مردم را به جامعه ایمن معطوف کرد و باعث شد تا پیگیری  موضوعات آن مورد توجه قرار گیرد

جانفدا اظهارداشت: جامعه ایمن بر اساس یک NGO است و طی حوادث به وجود آمده دیدیم دولت و تشکل ها می خواهند در این مسیر کار کنند

وی به برنامه های 14 گانه جامعه ایمن پرداخت و گفت: در بسیاری از این موارد با مشکل روبرو هستیم و بیش از 50 درصد حوادث بزرگ در این چند سال قابل پیشگیری بوده که عدم آموزش و مهارت لازم باعث به وجود آمدن این اتفاقات تلخ شده است 

جانفدا افزود: ساختار شبکه جامعه ایمن در شورای شهر دنبال شود و بحث ایمنی باید محور همه فعالیت ها قرار گیرد و این اقدام را به عنوان حرکتی ارزشمند در استان و شهر یزد پیاده کنیم تا متولیان امر برای مخاطرات برنامه ریزی کنند.

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد شهر ایمن را از دغدغه های اعضای شورای شهر دانست و تصریح کرد: آموزش و توجه به مهارت های اجتماعی از موضوعاتی است که همه باید در سطح جامعه تلاش کنیم و این اقدامات باید هرچه سریع تر آغاز شود.

ونوس عامری با تاکید بر آموزش در موضوع جامعه ایمن و مشارکت مردم ادامه داد: شورای شهر طی چندین جلسه به این موضوع پرداخته است و حضور کارشناسان در جلسات شورا و کمیسیون ها نشان از توجه اعضا به اجرایی شدن آموزش ها تا رسیدن به جامعه ایمن است.

عامری از NGO های فعال و مشارکت کننده در این موضوع خواست ضمن همکاری با شورا و معرفی تشکل های خود، به کمیته شهر ایمن که قرار است به زودی تشکیل شود اضافه شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر یزد گفت: موضوع جامعه ایمن چند جانبه و ریشه در بسیاری تصمیمات جامعه دارد و حل کردن یک بُعد از آن مشکلات را حل نخواهد کرد و باید چند جانبه به این موضوع توجه داشت و برای عملی شدن برنامه ریزی ها نیاز است تا تصمیمات جامعیت و عمومیت داشته باشد

حمیدرضا قمی افزود: از تصمیمات شتاب زده و استفاده از عملکردهای دیگران پرهیز شود و باید گفت هرچند تکنولوژی های جدید را وارد کردیم اما فرهنگ استفاده از آن هنوز فراهم نشده است.