منطقه سه شهرداری یزد پایلوت شهر دوستدار کودک

منطقه سه شهرداری یزد پایلوت شهر دوستدار کودک

در جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی ورزشی شورای شهر، موضوع یزد شهر دوستدار کودک، اقدامات انجام شده و در دست اقدام شهرداری و مشارکت دیگر نهادها در این زمینه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با توجه به اقدامات شهرداری برای شهر دوستدار کودک و گزارش ارائه شده توسط شهرداری، منطقه سه که ۲۹ درصد جمعیت آن را کودکان تشکیل می دهند به عنوان پایلوت در جهت پیاده سازی اصول مربوط به شهر دوستدار کودک پیشنهاد شده بود.
عامری نایب رییس کمیسیون فرهنگی شورا، برنامه های نهادهای مرتبط در بحث شهر دوستدار کودک را مهم دانست و اظهارداشت: از نهادهای مرتبط دعوت می‌کنیم تا با برنامه ریزی مناسب، برنامه‌های مشترک با محوریت شهرداری در زمینه کودک تنظیم شود و هر نهاد در صورت تمایل، سهم خود را در زمینه مشخص و انجام دهد.
ابوترابی عضو کمیسیون فرهنگی گفت: اگر بتوانیم فضاسازی شهر و رنگ آمیزی و طراحی های آن را با نظر مورد علاقه کودکان اعمال کنیم و شهرداری در راستای استعداد یابی کودکان فعالیت کند بسیار خوب و موثر خواهد بود و باید به صورت خاص شهرداری به این موضوع توجه کند و برای شهرهای دیگر الگو شویم.
سفید رئیس شورا و رییس کمیسیون فرهنگی هم با اشاره به اینکه در زمینه نگاه به مسائل کودک باید کارهای ارزنده‌ای در شهر انجام شود خاطرنشان کرد: باید هر چه سریع تر مدیریت واحد شهرها به شهرداری واگذار شود تا در این زمینه شهرداری بتواند فعالیت ها را پیش ببرد و اقدامات در پیچ و خم ادارات متوقف نشود.
همچنین در ادامه جلسه موضوع پرداخت سهم نیم درصد از کل درآمدهای شهرداری بابت نهاد کتابخانه ها بررسی شد و سفید رئیس کمیسیون فرهنگی شورا خواستار اعلام شفاف و به روز رسانی کمک‌های شهرداری به این نهاد شد و گفت باید هر نوع کمک از شهرداری، چه عمرانی و چه غیر عمرانی به نهاد کتابخانه‌ها مشخص و اعلام شود.
اختصاص اتوبوس برای راه اندازی کتابخانه سیار جهت ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و کمک به رشد سرانه مطالعه مردم برای محلات و همچنین بررسی شرح وظایف دستگاه‌ها و ادارات بر ساماندهی اشتغال اتباع خارجی استان از دیگر برنامه‌های کمیسیون فرهنگی بود.