مغایرت های اسناد دریافتنی توسط یک موسسه پیگیری و گزارش می شود

مغایرت های اسناد دریافتنی توسط یک موسسه پیگیری و گزارش می شود

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر یزد گفت: در بررسی گزارشهای حسابرسی سال های ۹۵،۹۴و۹۶ شهرداری توسط کمیته حسابرسی شورا متوجه مغایرت های زیادی در اسناد دریافتنی شدیم.
ونوس عامری ادامه داد: در سال ۹۴ مغایرت اسناد دریافتنی نزدیک به  ۹۵ میلیارد تومان بوده که به ۳۰ درصد بودجه همان سال می رسد. 
در گزارشی حسابرسی سال ۹۶ مبلغ مغایرت  اسناد دریافتنی ۱۲۷ میلیارد تومان درج گردیده که با وجود مبالغ هنگفت مغایرت متاسفانه حتی یک صورت مغایرت طی این سالها جهت شفاف سازی سیستم مالی تهیه نگردیده است.
رئیس کمیسیون بودجه نبود برخی اسناد را برشمرد و افزود: در بررسی روند حسابداری طی سال های ۹۳ تا ۹۶ به گونه ای است که ریزی از اسناد دریافتنی وجود ندارد و پیمانکار طرح هم نتوانست این اسناد را ثبت نماید.
بنده قبلا گفته بودم که بالای ۸۰ میلیارد تومان مغایرت است و ما در کمیته حسابرسی حداقل 30 ساعت وقت صرفا برای بررسی گزارش حسابرسی سالهای ۹۴ و ۹۵  اختصاص دادیم و اینکه گفته بودند عامری راحت میگوید ۸۰ میلیارد مغایرت وجود دارد اصلا راحت به این ارقام نرسیدیم بلکه جهت شفاف سازی مالی وقت و دقت بسیار به خرج دادیم و طبق آخرین بررسیها تا سال ۹۶ نزدیک به ۱۲۷ میلیارد تومان مغایرت گزارش شده که جهت تعیین تکلیف و شفاف سازی به یک‌موسسه حسابرسی  برون سپاری گردیده تا شاید بتوان صورت مغایرت قابل قبولی تهیه گردد.
عامری اظهار داشت: نهایتاً ما به این نتیجه رسیدیم آیین نامه اسناد دریافتنی برای شهرداری تدوین شود که انشاالله یک روند مناسبی داشته باشد و دریافت این اسناد تا مرحله آخر کاملا ثبت شود تا در نهایت بتوان اسناد را جستجو کرد و این اسناد از ابتدا تا انتها تعیین تکلیف می شوند.