معضل سگ های ولگرد با مدیریت واحد اداره شود

معضل سگ های ولگرد با مدیریت واحد اداره شود

موضوع سگ های بلاصاحب و نحوه مشارکت پیمانکار در حل این معضل، با محوریت کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری بررسی شد.
در حال حاضر سه پیمانکار در این زمینه درخواست همکاری داشته اند که برای این موضوع روش‌های مختلف از جمله معدوم‌سازی، زنده گیری و فعالیت در حریم شهر را ارائه داده اند.
نیکنام رئیس کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری با اشاره به اقدامات شهرداری گفت: مدیریت کار در مجموع باید یک مدیریت واحد باشد و تنها یک پیمانکار مجموعه کار را دست بگیرد.
حمیدرضا قمی عضو کمیسیون با تاکید بر نظارت مبادی ورودی شهر اظهار داشت: باید نیروی انتظامی و محیط زیست در این موضوع ورود کرده و مبادی ورودی استان در ورود سگ ها از شهرهای اطراف کنترل شود که اگر شهرهای اطراف با ما همکاری نکنند شهرداری به تنهایی نمی تواند کار را پیش ببرد.
در نهایت مقرر شد که هر سه پیمانکار قرارداد خود را همراه با جزئیات کامل، جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون بودجه ارائه دهند.
در ادامه بحث مدیریت کشتارگاه یزد و تعیین تکلیف آن در دستور کار کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری قرار گرفت.
غلامعلی سفید رئیس شورا و عضو کمیسیون خدمات با اشاره به ارایه خدمات کشتارگاه گفت: شهرداری هر سال مبلغی را برای نگهداری کشتارگاه اختصاص می داد که بحث رقابت مطرح است اما اکنون این کشتارگاه اصلا برای شهرداری سودی ندارد و به نظرم نیازی به وجود این کشتارگاه نیست.
نیکنام رئیس کمیسیون خدمات هم گفت: هر نوع تغییر رفتار برای کشتارگاه، باید با تفکر جدید باشد و به نظرم بررسی این موضوع با کمیسیون خدمات است و تلاش می کنیم تا از اموال شهرداری به سوددهی برسیم.
در این زمینه مقرر شد ظرف مدت سه هفته، گزارشی از وضعیت و عملکرد کشتارگاه تهیه و پیشنهاد شهرداری در خصوص تعیین تکلیف آن به کمیسیون ارائه شود
همچنین ساماندهی نخاله‌های ساختمانی از دیگر موضوعاتی بود که در کمیسیون خدمات بررسی شد و نیکنام با اشاره به جلسات متعددی که در این زمینه برگزار شده گفت: متاسفانه نظارت و کنترل مناسبی در بخش نخاله‌های ساختمانی نداریم و بهتر است که از تجربیات سایر شهرها استفاده شود و ساماندهی نخاله‌های ساختمانی اجرایی گردد و یک بازه زمانی مشخص برای اجرای این موضوع در نظر بگیریم.