معضل زيست محيطي اراضي جنگل يزدباف درشوراي اسلامي شهريزد بررسي شد

معضل زيست محيطي اراضي جنگل يزدباف درشوراي اسلامي شهريزد بررسي شد
معضل زيست محيطي اراضي جنگل يزدباف در كميسيون خدمات شهري شوراي اسلامي شهر يزد بررسي گرديد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد- سي و يكمين جلسه كميسيون خدمات شهري با موضوعرفع معضل زيست محيطي اراضي جنگل يزدباف با حضور اعضاي كميسيون، شهردار، سرپرست منطقه يك شهرداري، مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري، كارشناسان سازمان آب و فاضلاب، حفاظت محيط زيست، بهداشت حرفه اي ، مديران فني و داخلي كارخانه يزدباف ، اصحاب مطبوعات و تعدادي از نمايندگان ساكنان منطقه در صحن شوراي اسلامي شهر يزد تشكيل شد. 
شايان ذكر است دراين جلسه مشكلات زيست محيطي ايجاد شده در منطقه جنگل يزد باف مطرح و مسائل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گرديد كارخانه يزد باف با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مشكل پساب را برطرف نمايد ، شهرداري منطقه جهت جمع آوري نخاله و زباله هاي تخليه شده در محل، سم پاشي و حصاركشي محيط و مسدود كردن محلهاي عبور پساب كارخانه تا پايان ارديبهشت ماه و پيگيري طرحهاي عمراني مرتبط با محل مورد نظراقدام كند، مسئوليت كنترل و نظارت بر آبياري محل به عهده سازمان پاركها و فضاي سبزشهرداري گذاشته شد، همچنين كميته اي متشكل از شهرداري، سازمان حفاظت محيط زيست و بهداشت محيط تشكيل گردد و تا رفع تمامي معضلات زيست محيطي برامور نظارت داشته باشند.
                                                                                                «روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد»